Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
07 Юли 09, 21:51 / Автор: Асоциация на индустриалния капитал в България
Международна конференция „Предизвикателства пред корпоративната социална отговорност”
Участниците се обединиха около мнението, че мерките на бизнеса, определяни като корпоративна социална отговорност, следва да бъдат разглеждани като доброволна инвестиция, а не като разход за бизнеса.
Най-актуалните европейски политики, вижданията на Европейската комисия, добрите практики на редица компании в сферата на корпоративната социална отговорност и корпоративното управление бяха обсъдени на днешната международна конференция „Предизвикателства пред корпоративната социална отговорност”. Организатори на събитието бяха Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на директорите за връзка с инвеститорите в България. 

По време на събитието бяха изложени различни гледни точки към взаимоотношението между успешния бизнес и социалното благоденствие. Участниците се обединиха около мнението, че мерките на бизнеса, определяни като корпоративна социална отговорност, следва да бъдат разглеждани като доброволна инвестиция, а не като разход за бизнеса. Огласявайки собствените си добри намерения в социалната и екологичната сфера при утежнените за всички условия на финансова и икономическа криза, бизнесът привнася спокойствие в обществото и създава устойчивост в развитието.

Председателят на УС на Асоциация на индустриалният капитал в България господин Васил Велев в своето изказване, сподели че: „Корпоративната социална отговорност се приема като форма за дългосрочно корпоративно управление, извело стандартите за ръководство на по-високо от правната принуда ниво, и представлява система за регулиране на отношенията между фирмата и обкръжаваща среда. Споделените идеи на корпоративната социална отговорност ще приобщят икономически активните структури у нас към ценностите на обединена Европа като интегрират етични норми в бизнес процесите.”
Участниците в конференцията бяха поздравени от президента на РБългария г-н Георги Първанов. 

Конференцията бе заключителна проява от проект „ Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Информация за Конференция на тема: "Предизвикателства пред корпоративната социална отговорност", 7.07.2009 г.

Източник: 
Асоциация на индустриалния капитал в България

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5915