Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
10 Юли 09, 11:40 / Автор: Британски съвет
Британски съвет България закрива библиотечната си дейност от ноември 2009
Британски съвет поддържа библиотечна колекция от началото на своята дейност в България през 1991 г. През 90-те години тази колекция е ценен ресурс за тези, които са я ползвали и които винаги са смятали Обединеното кралство за източник на знание и идеи.
Британски съвет поддържа библиотечна  колекция от началото на своята дейност  в България през 1991 г. През 90-те години тази колекция е ценен ресурс за тези, които са я ползвали и които винаги са смятали Обединеното кралство за източник на знание и идеи.
През годините библиотеката даде своя огромен принос за постигането  на нашите цели, но това е услуга, която  с времето остана малко встрани  от нашата визия и цели и от която хората в България вече не се нуждаят до такава степен. Към настоящия момент библиотеката допринася по-слабо за влиянието, което постигаме с цялостната си дейност. Достъпът до книги и материали на английски език става все по-широк и лесен и това прави услугата, която предлагаме по-малко ценна.

Възнамеряваме да дарим  по-голямата част от библиотечния ни фонд на местна библиотека, с което ще предоставим сигурен достъп до него. До края на м. октомври т.г. Британски  съвет ще изпрати допълнителна информация за новото местонахождение на нашата колекция.  

Решението да затворим библиотеката е основано на нуждата  да пренасочим ресурси и осигурим максимално време и средства за нашите проекти и за новия начин на работа, в съответствие с модернизираната роля на Британски съвет в Европа. През последните години ние започнахме да се оттегляме от имиджа си на традиционен културен институт, работещ върху отношенията между две държави, и се насочихме към изграждането на по-динамични и гъвкави културни отношения. С това ние представихме новото поле на действие на Британски съвет с основен фокус върху работата по регионални и глобални проекти и програми, които да допринасят за изграждането на дългосрочни отношения и връзки между България, Обединеното кралство и други европейски държави.      
 
Ние ще продължим да работим с нашите български партньори, в това число министерства, културни институти, учители, артисти, неправителствени организации, с медиите, както и  с международни агенции и институции и ще разширим нашите партньорски мрежи за споделяне на идеи и практики. Нашата работа ще бъде насочена към младите хора в България и ние ще предлагаме програми за засилване на междукултурния диалог, стимулиране на толерантност към различията и развиване на умения за иновации и повишена конкурентноспособност.  

Ние ще продължим да подкрепяме нашите курсисти, като  изградим за тях и техните родители нов  ресурсен център, който ще предлага разнообразни материали и помагала за изучаване на английски език.  

Както и до момента, контакт за медиите продължава да бъде нашия мениджър по публични комуникации в София (адрес по-долу). 

Можете да се свържете с нас със запитвания относно дейността на Британски съвет.  

Тони Бъкби 
Директор 
Британски съвет България

Бележки за редакторите:
  • Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за образователни възможности и културни връзки. Ние изграждаме ангажименти и доверие между хората от различни държави чрез обмен на идеи и знание. Нашата дейност в България стартира през 1991 г.
 
Днес Британски съвет предлага широка гама от високо качествени курсове по английски език и изпити от Обединеното кралство. В момента нашият учебен център записва курсисти за летните курсове. Интересът към изпитите от Обединеното кралство продължава да нараства и тази година ще въведем изпитите КЕТ и РЕТ за училища на Университета Кеймбридж и нова компютърна версия на Първи сертификат на Кеймбридж.   
Мисията на нашите проекти  е да работим на регионално и глобално ниво и да създаваме партньорски мрежи като част от визията ни за взаимна работа по изграждането на следващото поколение на Европа. Работата ни в България е съсредоточена по две основни насоки – „Да живеем заедно – да приемаме различията” и „Развиване на умения за иновации и повишена конкурентноспособност”. Проектите ни в България ще разработваме с местните ни партньори за да отговорим на нуждите на хората в страната.   
 

  • Портфейл  от проекти на Британски  съвет България

 
Регионални  проекти: 
Отворени  градове  - проектът разработва политики и стратегии, които разглеждат въпросите на икономическата и социална интеграция на чуждестранните мигранти (първо и второ поколение) от гледна точка на ползите, с които те допринасят за „отварянето” на градовете, за повишаването на конкурентоспособността и разширяването на културното им многообразие. Наш партньор по проекта в България е Столична община.  

MIPEX3 – MIPEX е индекс за измерване политиките за интеграция на мигрантите, разработен от Британски съвет. Той е базиран на 130 индикатора в шест основни области и измерва участието на мигрантите в политическия живот на приемащата държава, антидискриминационната й политика, дългосрочността на пребиваване на мигрантите, тяхната националност, възможността на членовете на мигранското семейство да живеят заедно и достъпа им до пазара на труда.      

Да  свържем класните стаи (Connecting Classrooms) – проект за развиване на културната информираност и уменията, от които младите хора се нуждаят за да се превърнат в глобални граждани с позитивен принос в личния и професионалния си живот и към обществото на 21 век.     

Мечти и отбори – проект за развиване на лидерски потенциал у младите хора и социалното включване чрез спорт на млади хора с увреждания и подкрепа за устойчивото развитие на неправителствената организация Мечти и отбори.

Умения  за работа (Skills@Work) – проект за стимулиране на младите хора да използват уменията си по предприемачески и иновативен начин и с това да подобрят конкурентноспособността си на пазара на труда. Един от инструментите ни е състезание за млади предприемачи.  

Творчески сътрудничества (Creative Collaborations) – проект, използващ творчески подходи за създаване на професионални мрежи от лидери в културата и изкуствата от Югоизточна Европа и Обединеното кралство, които да общуват помежду си, да се учат едни от други да развиват партньорства за по-ефективна съвместна работа.  

Красива наука (Beautiful Science) – проектът вдъхновява младите хора да търсят своето кариерно развитие в областта на науката и стимулира младите учени да комуникират науката с широката публика по един отворен, разбираем, вдъхновяващ и атрактивен начин. В рамките на проекта се осъществява конкурсът за комуникация на науката „Лаборатория за слава” и поставянето на научни театрални пиеси.  

Дарвин  Сега (Darwin Now) – пътуваща изложба, съпроводена и от други събътия по повод международното отбелязване на 200 години от рождението на Чарлз Дарвин и 150 години от публикуването на неговия епохален труд "За произхода на видовете". Проектът се осъществява в партньорство с Националния природонаучен музий при БАН.  

Езици за Европа (Languages for Europe) – проект по въпросите на мултилингвизма в езиковото обучение в Европа.  

Глобален  английски за Европа (Global English for Europe)
 – широка гама от онлайн продукти за учители и обучаващи се по английски.  

Проекти за развиване на местни културни отношения: 

School Leadership Toolkit
 – в партньорство с Националния институт за обучение на директори към Министерство на образованието и науката предлагаме подкрепа за професионалното развитие на директори на училища в средното образование. 

Наука и образование (Science and Education) – в партньорство с Форум Демокрит и нашата изградена мрежа от комуникатори на науката продължаваме да работим за по-широката достъпност и разбираемост на науката в обществото.  
  • Британски съвет открива първата си библиотека през 1991 г. По това време тя има специален приоритет в нашата работа. От тогава насам ние развихме и управлявахме няколко ресурсни центъра (напр. в Техническия университет в София, в Софийския университет, в Института за обучение на учители, в Учителския институт в Стара Загора и Великотърновския университет), изградихме сателитен център във Варна, предоставяхме обучение за библиотечните служители в страната и постепенно предадохме управлението на тези центрове на институциите, в които се намират. Междувременно Британски съвет дари колекции от книги на обществените библиотеки в София и Варна и на Народното събрание на Р България. Работихме с мениджърите на библиотеки в България за повишаване на техните умения. Създадохме условия за работа в библиотеките на хора със специални нужди и подкрепяхме развитието на професионални стандарти при предоставяне на библиотечни услуги. През последните две години работихме по създаването на законова рамка на библиотеките в България, базирана на експертизата на Обединеното кралство и в следствие на това през май националният парламент прие първият в България Закона за обществените библиотеки.
  • За допълнителна информация по нашите проекти посетете интернет страницата на Британски съвет www.britishcouncil.org/bulgaria или се свържете с Дияна Запрянова, мениджър Публични комуникации в Британски съвет.
 
За  допълнителна информация:
Дияна Запрянова I Мениджър „Публични комуникации  и маркетинг” І Британски съвет
Тел. 942 4210; 0887 424210 І E-mail: diana.zapryanova@britishcouncil.bg 
 
Източник:
Британски съвет

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4554