Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

Вземи в gLOG
22 Юли 09, 16:37 / Автор: Viveka Positive Communications
Българо-Американска Кредитна Банка АД отчита консолидирана печалба от 23.7 милиона лева за първото полугодие
Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) отчита консолидирана печалба от 23.7 млн. лева за първите шест месеца на годината. Към 30 юни 2009 г. активите на банката са в размер на 790.4 млн. лева.
22 юли 2009 г.

Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) отчита консолидирана печалба от 23.7 млн. лева за първите шест месеца на годината. Към 30 юни 2009 г. активите на банката са в размер на 790.4 млн. лева. 

Капиталовата адекватност на БАКБ е много висока и достига 22.2%, което е с повече от 10 процентни пункта над изискванията на БНБ. Показателите за рентабилност и ефективност продължават да са сред най-добрите за банковата система, като коефициента разходи/приходи за полугодието е 14.9%, а възвръщаемостта на капитала е 23.8%. За покритие на проблемни кредити, банката е заделила над 10.4 млн. лева разходи за провизии, пряко следствие от влошените икономически условия в България и света. Отчитайки затрудненията и продължаващото въздействие на глобалната криза, от банката възприемат финансовите резултати като добри, а представянето на банката като стабилно.

За БАКБ:

БАКБ е специализирана в предоставянето на финансиране на малки и средни предприятия в различни сектори на икономиката. Позната е с индивидуалния подход, който прилага към всеки клиент, и способността да намира оптимално решение на неговите бизнес нужди.

Банката е 17-та по размер на активите към края на 2008 г. по данни на Българската Народна Банка. Основана е през 1996 г. Двата най-големи акционера в БАКБ са ирландската банка Allied Irish Banks (AIB) и американския инвестиционен фонд Грамърси имърджинг маркет фонд (Gramercy Emerging Market Fund). Акциите й се търгуват на Българката Фондова Борса – София. 

За допълнителна информация:

Любомира Накова, Мениджъри Човешки Ресурси и Комуникации, БАКБ

+359 2 9658 326

Елица Тепсизова, Viveka Positive Communications

+359 2 980 45 87, + 359 896 66 56 76

Източник:
Viveka Positive Communications

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.166