Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
24 Юли 09, 11:13 / Автор: Сдружение „Велоеволюция”
Становище относно изпълнението на велоалея от пл. ”Руски паметник” до бул. ”Витоша”
От името на Сдружение „Велоеволюция” искам да изразя задоволството ни от инициативността сред служителите и ръководството на Столична община в опитите за изграждане на благоприятна среда за велосипедисти и в частност от изпълнението на велосипедната алея по бул. „Цар Борис ІІІ”! Като сдружение на граждани, избрали велосипеда като превозно средство в града, „Велоеволюция” изготви свое становище относно изпълнената велоалея от пл. ”Руски паметник” до бул. ”Витоша”, с което желае да даде предложение за подобряване работата на свързаните с изпълнението на велоалеите институции. В много медии бяха отправени критики към новата велоалея, но с настоящото писмо бихме искали да систематизираме основните недостатъци и да отправим препоръки за отстраняването им с цел подобряване на бъдещата работа по велоалеите в града.
Изх. N 13/12.07.2009 г.
ДО
БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТАНОВИЩЕ
относно изпълнението на велоалея от пл. ”Руски паметник”
до бул. ”Витоша”

Уважаеми г-н Борисов,

От името на Сдружение „Велоеволюция” искам да изразя задоволството ни от инициативността сред служителите и ръководството на Столична община в опитите за изграждане на благоприятна среда за велосипедисти и в частност от изпълнението на велосипедната алея по бул. „Цар Борис ІІІ”!

Като сдружение на граждани, избрали велосипеда като превозно средство в града, „Велоеволюция” изготви свое становище относно изпълнената велоалея от пл. ”Руски паметник” до бул. ”Витоша”, с което желае да даде предложение за подобряване работата на свързаните с изпълнението на велоалеите институции.

В много медии бяха отправени критики към новата велоалея, но с настоящото писмо бихме искали да систематизираме основните недостатъци и да отправим препоръки за отстраняването им с цел подобряване на бъдещата работа по велоалеите в града:

Недостатъци Препоръки
Алеята не е изпълнена по одобрен технически проект, съгласуван с норми за безопасност – алеята е очертана с жълта боя на тротоара, без всякакъв оглед на удобството й за ползване и при критично за оживен булевард редуциране на пешеходната зона. Не са решени проблемите с пресичане на кръстовищата от велосипедисти. Изготвяне на проект от екип специалисти и в сътрудничество със заинтересовани НПО. Необходим е комплексен подход към решаването на проблемите на трасето и контакт с всички засегнати институции, физически и юридически лица.
Изпълнение на велоалеята като строеж на транспортната инфраструктура по смисъла на ЗУТ – 3-та или 4-та категория - реконструкция на улица.
Велоалеята заобикаля рекламни съоръжения, кашпи, павилиони (дори минава през тях!). Преди проектирането да се заснеме съществуващото положение, вкл. преместваеми съоръжения, стълбове, реклами, тел. кабини и други елементи на градската среда и препятствия.
Велоалеята заобикаля несъществуващи на място обекти – паркирали автомобили, които са пречили по време на изпълнението й. Предварително обявяване на строежа и периода за изграждането му. Преди изпълнението нарушителите да се отстранят.
Съществуващата настилка от тротоарни плочи не е подменена с асфалтова и не са отстранени неравности по пътя. Подмяна на настилката с асфалтова, тъй като безшевната настилка е по-удобна за велосипедистите и гарантира трайност на велоалеята.
Пресичането на улици и кръстовища е указано да се извършва заедно с пешеходците. Маркиране на пресичане на улици и кръстовища за велосипедисти, поставяне на светофари и изнесени стоп линии за велосипедисти при кръстовищата.
Велоалеята не е обозначена с необходимата маркировка. Маркиране на велоалеята.

Считаме, че строителството на велоалеята по проект, изготвен от специалисти в областта и съобразен с потребностите и на велосипедистите, и на пешеходците, е необходимо да започне във възможно най-кратки срокове, тъй като така изпълнена, велоалеята създава конфликт между тях и е опасна. Считаме, че напрежението между велосипедисти и пешеходци трябва осъзнато да се контролира, тъй като то е голям проблем за градовете с развита велосипедна инфраструктура, а София е в началото на пътя си към европейския „велосипедиран” град.

Остро критикуваме изпълнението на велоалеи по такъв нерегламентиран, наивен и нецелесъобразен начин, който застрашава здравето и живота на гражданите. По подобен начин са изпълнени и велоалеи около Национални дворец на културата (НДК), където има дори велоалея, преминаваща през стълбище.

Като организация, с представител в работната група по велосипедна инфраструктура в Столична община, сме запознати с идейния план на „Софпроект” за велоалея по трасето пл. ”Руски паметник” - бул. ”Витоша”, представен на заседание на групата. Идейният план представлява отделно трасе с предвидена асфалтова настилка, с ползване на необходимата ширина за еднопосочни велоалеи между пътното платно и пешеходния тротоар. Както се съгласихме с останалите участници в тази работна група, връзката която създава това трасе е удачна и е необходимо да се изпълни по този начин. Изключително некачественото изпълнение, което наблюдаваме впоследствие, ползва предложеното трасе, но по никакъв начин не изпълнява функциите на велоалея!

Считаме, че действията по предложение, проектиране, изпълнение, поддръжка и наблюдение на велоалеите трябва да бъдат централно
координирани. За целта предлагаме в Столична община да се разкрие длъжност „Координатор на пешеходното и велосипедното движение” – подобна длъжност има в общините на по-големите европейски градове Берлин, Виена, Амстердам, Прага, Вроцлав, Барселона и др. Координаторът ще подобри комуникацията между институциите, ще подготвя кандидатури на Общината по европейски проекти, свързани с развитието на пешеходното и велосипедното движение, ще поддържа пряк контакт с НПО на велосипедисти и пешеходци, ще се ангажира с придвижване на техни искания, ще инициира нови решения, ще дава предложения за подобряване на велосипедната и пешеходната инфраструктура и т.н.

Вярваме, че градивната критика ще доведе до подобряване работата на Общината и до по-качествено проектиране и изпълнение на велоалеите в нашия град!

Гр. София 

Разчитайки на Вашето съдействие,

24.07.2009 г. 

С уважение:

Радостина Маринова
Председател на
Сдружение „Велоеволюция”

Становището се подкрепя от:

Васил Тодев, председател - Сдружение „Байкария”
Магдалина Дерменджиева, председател - НК „Би-Бит” за пътна безопасност
Блаже Иванов, председател – Софийски колоездачен клуб
Евгения Ташева, изпълнителен директор - Фондация БлуЛинк
Димитър Йовчев, отговорник комуникации – БДЗП
Диляна Тодорова, гражданин на София
Мариян Петров, гражданин на София
Ангел Игов, гражданин на София
Борислав Сандов, университетски клуб UNECO

Източник:
Сдружение "Велоеволюция"

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0561