Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
24 Юли 09, 13:46 / Автор: Viveka Positive Communications
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ e на печалба през първата половина на 2009 г.
Нетната печалбата на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ (бивш Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ) достигна 472,000 лв. през първата половина на 2009 г. в сравнение с 341,000 лв. нетна загуба за същия период на 2008 г.
24 юли 2009 г. 

Нетната печалбата на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ (бивш Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ) достигна 472,000 лв. през първата половина на 2009 г. в сравнение с 341,000 лв. нетна загуба за същия период на 2008 г. 

Общите приходи на дружеството са в размер на 2.22 млн. лева, като 2.1 млн. лева от тях са приходи от аренда. Приходите на компанията за първите шест месеца на 2008 г. са в размер на 5.75 млн. лв., като 3.9 млн. лв. от тях са резултат от продажба на инвестиционни имоти и 1.7 млн. лв. са приходи от аренда. Опертивните разходи за първото полугодие на 2009 г. достигат 1 млн. лв. в сравнение с 2.2 млн. лв. за същия период на миналата година.

„Резултатите от първата половина на годината показват, че дружеството успява да следва стратегията си за развитие, която цели да постигне стабилност и рентабилност на фонда. Надяваме се, че успешната работа на новото ръководство на компанията ще продължи и занапред, осигурявайки на акционерите добра възвръщаемост на инвестициите им”, коментира Стоян Малкочев, изпълнителен директор на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ.

По-рано тази година ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ смени обслужващото си дружество на Агроменидж АД. Освен това акционерите взеха решения в подкрепа на проактивна управленска програма на компанията. Тя овластява Съвета на директорите да увеличава основния капитал на дружеството до 500 млн. лева и да издава облигации на обща стойност до 500 млн. лева в срок до 5 години. Срокът на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя беше удължен от 2012 г. до 2018 г.

За ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ:

ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България, създадено през април 2005 г. Капиталът му е 59,7 млн. лв. Набраните средства от последващи увеличения достигат 73,2 млн. лв., инвестирани в 293,000 дка земеделска земя в цялата страна. Основните акционери във фонда са QVT Fund, Алианц България и Credit Suisse Securities. Свободно търгуваемите акции на БФБ са в размер на 25.47% от капитала на дружеството. Фондът е включен в индексите SOFIX, BG REIT и BG 40 на БФБ. ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е една от най-ликвидните компании на пазара със среднодневен оборот от 40,000 акции.

За Агроменидж АД:

Акционери в обслужващото дружество Агроменидж АД са Делян Павлов и Бойко Младенов, като всеки един от тях притежава по 50% от капитала на компанията. Съветът на директорите е с международен състав – включва Делян Павлов, Бойко Младенов, Евгений Сейпульник и Нурбек Даирбеков. Всеки от четиримата има богат опит в различни области - агробизнеса, сектора на недвижимите имоти и управлението на инвестиционни проекти. Целта на дружеството е да продължи процеса на комасация на собствеността на земята, да увеличава портфолиото на фонда и да осигури максимална прозрачност в процеса на управление на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ.

За допълнителна информация:

Силвия Николова, Директор за връзки с инвеститорите, ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ, 02/ 868 1 868, 0884 484 072, email: snikolova@elarg.bg


Андреана Станкова, PR Експерт, Viveka Positive Communications, 02 980 53 39,

0896 66 56 76, email: andreana.stankova@viv-eka.com

Източник:
Viveka Positive Communications

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1782