Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
03 Август 09, 17:17 / Автор: БСК
Къде е България върху картата на Европа?
Влияние на икономическата криза и българските парадокси.
Промишленото производство в ЕС намаляваше непрекъснато от май миналата година, като през първата четвърт на 2009 г. средногодишният спад достигна една пета. Скоростта на това намаление започна да се забавя и първото едва забележимо увеличение на произведената продукция спрямо предходния месец се наблюдава през месец май 2009 г. Въпреки това осигуреността с поръчки и някои други, проявяващи се с изоставане във времето индикатори продължават да се влошават.

Промишлено производство (без строителство) - индекси и процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година

Източник: Евростат 

По отношение на промишленото производство първите отрицателни сигнали в българската индустрия се проявяват през август 2008 г., когато то намалява спрямо съответния месец на 2007 г. През май 2009 г. намалението на промишленото производство е с 22% на годишна база, и с 1% спрямо месец април.

Общата картина на кризата крие смесени тенденции на развитие по страни и на секторно ниво. Заетостта в промишлеността продължава да се влошава през юни 2009 г., като Ирландия (12.2), Испания (18.1) и Балтийските страни – Естония (17.0), Латвия (17.2), Литва (15.8) са особено силно засегнати от влошаващото се положение на пазара на труда. Средното равнище на безработицата за ЕС-27 е 8.9, като за България този показател е 6.8.

Ниво на безработица, %

Източник: Евростат

Картината в никакъв случай не е обнадеждаваща, защото в нито една страна от ЕС-27 не се забелязва и минимален знак за обръщане на тенденцията, навсякъде показателите за безработица продължават да се влошават, независимо от усилията на правителствата за справяне с финансовата и икономическа криза.

Износът на европейските страни за други страни е намалял с над 20% през месец май 2009 г., докато вътрешната търговия в ЕС е спаднала с над една четвърт.

В българската икономика по отношение на износа и вноса първите отрицателни сигнали се проявяват съответно през октомври и ноември 2008 г. За периода януари-май на 2009 г. спадът във вноса и износа е с около една трета в сравнение със същия период на предходната година.

Едновременно с тези процеси се наблюдава увеличение на приходите от данък върху доходите на физическите лица с 9% през първото полугодие на 2009 г. в сравнение със същия период на 2008 г., намаление с 21% на приходите от корпоративен данък, увеличение на приходи от ДДС от сделки в сраната с 4 %.

Приходи от корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица и данък върху добавената стойност, в лева. 

Приходи І-VІ.2008 г. І-VІ.2009 г. Разлика  
2009-2008
2009/2008, %
Данък върху доходите на физическите лица 946 399 177    1 031 564 242    85 165 065    109%
Корпоративен  данък 1 427 927 705    1 130 400 135    - 297 527 570    79%
Данък върху добавената стойност при сделки в страната 1 838 777 921    1 913 768 760    74 990 839    104%
Социално  и здравно осигуряване* 2 404 328 509    2 478 950 548    74 622 039    103%
     
Източник: НАП

* В перото „социално и здравно осигуряване” не са включени дължимите социални и здравноосигурителни вноски за задължените лица, които са за сметка на републиканския бюджет.

Изводът е: В противовес на икономическата логика, независимо от свиването на икономиката и увеличението на безработицата, заплащането на работниците и служителите се е увеличило и вътрешното потребление не е ограничено.

Подобно развитие е изключително опасно, особено в условията на Валутен борд и девалвацията на валутите на основни търговски партньори на Република България.

Източник:
БСК

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

14.6585