Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
04 Август 09, 16:50 / Автор: Viveka Positive Communications
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ извърши редовно лихвено плащане по емисия корпоративни облигации
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ (бивш Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ) извърши четвърто по ред редовно лихвено плащане по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, необезпечени облигации на 03 август 2009 г. Емисията от 10 млн. евро беше издадена на 03 август 2007 г. за срок от три години. Лихвен процент е фиксиран и е в размер на 7% на годишна база.
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ (бивш Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ) извърши четвърто по ред редовно лихвено плащане по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, необезпечени облигации на 03 август 2009 г. Емисията от 10 млн. евро беше издадена на 03 август 2007 г. за срок от три години. Лихвен процент е фиксиран и е в размер на 7% на годишна база. 

Лихвено плащане получиха всички облигационери, закупили облигации до 30 юли 2009 г. 

„Операцията показва, че дружеството коректно изпълнява своите ангажименти към облигационерите си. Вярваме, че новото ръководство на компанията ще продължи успешно да развива ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ. Това ще позволи на дружеството да се придържа към поетите задължения и да разчита на своите партньори при реализацията на бъдещи проекти,” коментира Стоян Малкочев, изпълнителен директор на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ.

По-рано тази година фондът смени обслужващото си дружество, като новото обслужващо дружество е Агроменидж АД. Освен това акционерите на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ подкрепиха изпълнението на проактивна управленска програма, която включва увеличаване на основния капитал до 500 млн. лева и издаване облигации на обща стойност до 500 млн. лева в срок до 5 години при решение на Съвета на директорите. Срокът на дружеството беше удължен от 2012 г. до 2018 г.

Финансовите резултати на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ за първата половина на 2009 г., оповестени в края на м. юли т.г., вече показаха, че новото ръководство съумява успешно да следва стратегията за развитие на компанията. Нетната печалбата на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ достигна 472,000 лв. през първата половина на 2009 г. в сравнение с 341,000 лв. нетна загуба за същия период на 2008 г. Общите приходи са в размер на 2.22 млн. лева, 2.1 млн. лева от тях - приходи от аренда.

За ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ:

ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България, създадено през април 2005 г. Капиталът му е 59,7 млн. лв. Набраните средства от последващи увеличения достигат 73,2 млн. лв., инвестирани в 293,000 дка земеделска земя в цялата страна. Основните акционери във фонда са QVT Fund, Алианц България и Credit Suisse Securities. Свободно търгуваемите акции на БФБ са в размер на 25.47% от капитала на дружеството. Фондът е включен в индексите SOFIX, BG REIT и BG 40 на БФБ. ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е една от най-ликвидните компании на пазара със среднодневен оборот от 40,000 акции.

За Агроменидж АД:

Акционери в обслужващото дружество Агроменидж АД са Делян Павлов и Бойко Младенов, като всеки един от тях притежава по 50% от капитала на компанията. Съветът на директорите е с международен състав – включва Делян Павлов, Бойко Младенов, Евгений Сейпульник и Нурбек Даирбеков. Всеки от четиримата има богат опит в различни области - агробизнеса, сектора на недвижимите имоти и управлението на инвестиционни проекти. Целта на дружеството е да продължи процеса на комасация на собствеността на земята, да увеличава портфолиото на фонда и да осигури максимална прозрачност в процеса на управление на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ.

За допълнителна информация: 

Силвия Николова, Директор за връзки с инвеститорите, ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ, 02/ 868 1 868, 0884 484 072, email: snikolova@elarg.bg
Андреана Станкова, PR Експерт, Viveka Positive Communications, 02 980 53 39,

0896 66 56 76, email: andreana.stankova@viv-eka.com

Източник: Viveka Positive Communications

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.6319