Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Образование

Вземи в gLOG
01 Септември 09, 17:36 / Автор: Имидж Консултинг ЕООД
Покана за Обучение на тема: “Успешните мениджъри – предпоставка за развитие на компанията”
Обучението се провежда на 18 и 19 септември 2009 г. в София.
Знаят ли скоро назначените за мениджъри във Вашата компания как да управляват дейностите и екипите от хора?

Знаят ли дългогодишните мениджъри без мениджмънт образование кои са основните 8 мениджърски компетенции и как практически да ги прилагат?

Готови ли са служителите, които планирате да повишите в мениджъри, да обучат след себе си също така добри служители, каквито са били те самите?

Това са само част от акцентите на предстоящото дискусионно обучение по всички въпроси, касаещи управлението на дейностите и екипите във Вашата организация.

Обучението ще се проведе в малка група, за да можете Вие и/или Вашите мениджъри да представите специфичността на предизвикателствата в работата Ви.

Водещото мото на обучението е:

“УСПЕШНИТЕ МЕНИДЖЪРИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА”

Срещата ни ще бъде структурирана така, както можете да видите от приложената програма и ще бъде подплатена с презентации от лекторите, допълнителни материали и практически казуси.

Целта ни:

Овладяване на практически приложими подходи, базирани на фундаментални постановки от световния опит.

Дати и място на провеждане:

От 18.09.09 г. до 19.09.09 г. в хотел “Жасмин”, София, бул. "Симеоновско шосе" 126

Лекторите:

Доказали се успешно практикуващи мениджъри от международни и български компании

С настоящото писмо каним Вас и представители на мениджърския Ви екип.

Шансът на организациите на българския пазар е в непрекъснатото повишаване на знанията и уменията чрез „...учене през целия живот...”

С уважение,

Константин Николов
Управител IMAGE

П.П. Заявете Вашето участие сега! При записване до 03 септември ползвате 10% отстъпка.

ПРОГРАМА НА ДИСКУСИОННО ОБУЧЕНИЕ

“УСПЕШНИТЕ МЕНИДЖЪРИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА“

Практически казуси, примери от практиката и модерния световен опит в мениджмънта

Дата: 18 септември 2009 г.

09.00ч. – 12.00ч. (10.15ч.-10.30ч. Кафе-пауза)

Първа част: Приносът на всеки Мениджър във веригата за създаване на стойност в организацията.

1. Възможности и стратегии за развитие на организацията. Етапи, през които преминават организациите в България.

2. Уникалност на организационната култура и вътрешната комуникация.

3. Цели пред структурата на организацията и пред всяко нейно звено. Взаимодействие между звената, спазвайки принципа на “вътрешен клиент – вътрешен доставчик”.

4. Фактори, обуславящи промените в организациите. Кога успешните Мениджъри провеждат промени. Как да управляваме при криза?

Работа в екип по казус от практиката – Казуса “Пътят”

12.00ч. - 13.00ч. Обяд

13.00ч. - 16.30ч. (14.15ч. – 14.30ч. Кафе пауза)

Втора част: Да бъдеш Мениджър – професия ли е това?

1. Какво означава да бъдеш Ръководител? Петте истини, с които се сблъсква всеки нов мениджър.

2. Успешният мениджър владее микс от компетенции:

Ø да се развиваш и да се променяш;

Ø да наблюдаваш и опознаваш себе си и другите;

Ø да търсиш и определяш приоритетите;

Ø да въздействаш на другите (без да ги манипулираш);

Ø да подкрепяш и подпомагаш сътрудниците си;

Ø да изграждаш екипни взаимоотношения;

Ø да умееш да преговаряш;

Ø да гледаш стратегически на дейността.

3. Изкуството да се задават въпроси.

4. Взаимното допълване и влияние между десетте роли на всеки лидер

Трета част: Ефикасни оперативни техники за управление в арсенала на всеки мениджър за постигане на устойчиви резултати.

1. Анализ и планиране – приведете амбициите на организацията към конкретни резултати.

Ø Пътят за преминаване от визия към оперативен план за действие;

· Как да формулираме стратегията на екипа, спрямо стратегията на организацията;

· Задаване на средносрочни и краткосрочни цели;

· Златни правила при бюджетирането;

· Определяне на показатели за представянето на всеки екип.

Ø Методология за анализ на проблеми и вземане на решения.

Дата: 19 септември 2009 г.

09.00ч. – 12.00ч. (10.15ч.-10.30ч. Кафе-пауза)

2. Организация работата на екипа – Какво характеризира добрия екип?

Ø Организационни и индивидуални функции в екипа; Етапи в развитието му.

Ø Комуникация вътре в екипа и извън него, приемане и спазване на общи правила;

Ø Разпределение на отговорностите. Определяне на общи и индивидуални цели;

3. Лидерство и мотивация. Успешният Мениджър постига целите на организацията чрез и заедно с екипа.

Ø Лидерски стилове и роли. Идентифицирайте общите характеристики на успешните Мениджъри;

Ø Приоритизиране. Планиране на работата – кой, кога, какво?

Ø Провеждане на работни срещи и въвеждане на система на отчетност по вертикалата отгоре – надолу и обратно;

Ø Мотивация – лична и на екипа. Основни средства за повишаване компетентността и/или мотивацията на членовете на екипа;

Ø Изкуството на “обратната връзка”;

Ø Управление на конфликти и деликатни ситуации.

Работа в екип по казус от практиката – Казуса “Новият проект”

12.00ч. - 13.00ч Обяд

13.00ч. - 16.30ч. (14.15ч. - 14.30ч. Кафе- пауза)

4. Контрол на резултатите. Измерване на отклонението между желаната ситуация (желаните резултати) и реалната такава.

Ø Показатели за анализ на дейността на всяко звено;

Ø Въвеждане на принципите на Бордното табло за проследяване на резултатите;

Ø Установяване естеството на проблема: компетентност и/или мотивация;

Ø Постигане и надхвърляне на целите като етап в спираловидното възходящо развитие на организацията.

5. Управление на времето – матричният принцип за приоритизиране.

6. Подбор, въвеждане и развитие на членовете на екипа

Ø Примерни въпроси при интервюиране на кандидати;

Ø Атестация или оценка;

Ø Обученията като средство за развитие.

IMAGE

1309 София

пл. Преображение, сграда Б1, ет.3, офис 3Б

тел. 02 / 489 67 65

02 / 929 19 03

факс: 02 / 489 67 64

мобилен: 0885/ 802 093

web site: www.consult-image.com

e-mail:
office@consult-image.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

“УСПЕШНИТЕ МЕНИДЖЪРИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА”

18 – 19 септември 2009 г., София

Трите имена на участника, длъжност:
1……………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………
3...................................................................................................

Забележка: Моля попълвайте трите имена на участниците, необходими за издаването на сертификат.
Фирма: ……………………………………………………………………………………………
Адрес:………………………………………………………………………….………………….
Булстат: …………………………………….ИН по ДДС:………………………………………
МОЛ: ………………………………………………………………………………………………
Телефон: ……………………………………Факс:………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………………
web site:……………… ……………………………………………………………………………

Такса за един участник: 445 лв. без ДДС

Цената включва таксата за участие, презентации и работни материали, обеди и кафе паузи.
При участие на повече от един представител на организацията ползвате отстъпка. Моля, позвънете.

При заплащане по банков път, таксата за семинара се превежда не по-късно от 16 септември, 2009 г.:

Корпоративна Търговска Банка, Финансов център „СОФИЯ-ЮГ”
Имидж Консултинг ЕООД
IBAN: BG 09 KORP 9220 1013 9433 01
BIC: KORP BG SF

Дата………………………….. Име…………………………..

Източник:
Имидж Консултинг ЕООД

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0914