Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Екология

Вземи в gLOG
01 Септември 09, 23:09 / Автор: М-Тел
М-Тел ЕКО Грант програма възстановява изчезнали видове и защитени територии
Финансираната от М-Тел екологична грантова програма до момента отчита изключително високи резултати. Проектите продължават работа по дейностите си до края на годината.
Изключително успешна до момента е реализацията и на петте проекта, спечелили финансиране в рамките на иновативната екологична програма М-Тел ЕКО Грант на телеком оператора. От началото на юни те работят активно в посока опазване и развиване на биоразнообразието в България. Високите им резултати, отчетени до момента, показват реален принос към опазването на българската природа и превенцията на екологични проблеми.

„М-Тел оказа ключова подкрепа на гражданското общество в борбата му за защита природата на България. 

Протегната от оператора ръка направи възможно да се започне възстановяване на изчезналата белошипа ветрушка в България, да се продължат иновативни мащабни акции за екологично образование на подрастващите, да се осъществи превенция върху разпространяването на генно-модифицирани организми и да се подкрепи опазването на изчезващите сухоземни костенурки, лешояди и тръноопашати потапници”, заяви Стефан Аврамов от Българска фондация Биоразбообразие, който е член на М-Тел ЕКО Грант комисията избрала участващите в програмата проекти.

В края на месец юли две двойки птици от вида белошипа (степна) ветрушка, който е изчезнал от територията на България през 50-те години на миналия век, пристигнаха в страната от Германия. Със средствата, отпуснати по грантовата програма на М-Тел, организацията „Зелени балкани” успя да закупи и два модерни инкубатора, които ще помогнат за по-бързото размножаване на степната ветрушка. Поколенията на тези защитени птици ще бъдат пуснати на свобода след година.

В периода 5 - 9 август в защитената местност „Батлъбоаз” по крайбрежието на язовир Голям Беглик се проведе „Информационен форум”. Форумът беше част от традиционния „Беглика Фест 2009” и включваше поредица от изложби, лекции и презентации, посветени на Защитените територии в България, билките, ползването на горските ресурси, възобновяеми енергийни източници, производство и употреба на органични продукти, екологични политики и екоселища. Лектори и презентатори бяха водещи фигури в съответните области. Над 500 души, които посетиха форума, бяха информирани за смисъла от създаване и поддържане на защитени територии.

В рамките на своя проект за превенция на вредата от генно-модифицирани организми (ГМО) представители на „Обществения център за околна среда и устойчиво развитие” (ОЦОСУР) предоставиха за изследване четири проби зърно. Те бяха изследвани за наличие на ГМО в независимата лаборатория на „СЖС България” във Варна, която е единствената акредитирана в страната за извършване на анализ на диоксини и фурани в храните. За анализ бяха дадени 9 кг царевица, събрани на случаен принцип – по три от Търговищко, Шуменско и Добричко и един килограм рапица от Търговищко. Резултатите показаха наличие на ГМО в царевичното зърно от Шуменско.

Успешно приключи и летният природозащитен лагер под надслов „НЕ на боклуците в река Арда” в град Маджарово, Природозащитен център Източни Родопи, организиран от Българко дружество за защита на птиците (БДЗП). Лагерът събра повече от 50
участници от различна възраст и райони на страна, а голяма част от дейностите бяха свързани с почистването както на самата река, така и на териториите около нея. Участниците се включиха и в други полезни дейности като основното почистване на информационната пътека, която води до укритието за наблюдение на лешояди, монтирането на информационни табели, както и такива обозначаващи регламентирани места за изхвърляне на отпадъци, подхранването на лешояди, експедиции за проучване на водните кончета.

В началото на септември, в рамките на проект за изследване и предпазване на сухоземната костенурка, чиято численост прогресивно намалява, стартира информациона кампания сред местното население с цел опазване на вида. Сдружение „Бъдеще за нашия роден край” ще проведе серия от лекции пред роми и деца, за да опровергае битуващия мит, че костенурката е „чудотворно” лекарство за различни болести. Ще бъдат разяснени и принципните причини за унищожаването на този защитен вид, като палене на стърнища, горски пожари, изяждането на малките костенурки от диви свине, събирането на костенурки от „природолюбители” за отглеждане в домашни условия, използването им за храна.

Петте проекта спечелиха финансиране в М-Тел ЕКО Грант програмата в началото на юни след подбор от страна на специална комисия, включваща еколози и общественици. 100 000 лева е общият бюджет, който те получават от М-Тел за реализацията на различни проекти, насочени към опазване на определени растителни и животински видове, или информиране на обществеността за проблемни области на екологията. Те продължават своята дейност по проектите в следващите месеци до края на годината.

Пълна информация за М-Тел ЕКО Грант програмата и резюмета на избраните проекти могат да бъдат намерени в секция Социална отговорност на www.mtel.bg. 

Източник:
М-Тел

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4875