Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Градоустройство

Вземи в gLOG
06 Септември 09, 19:22 / Автор: Image Advertising
ДЕЛА и документи за заменките в Несебър
Недопустима манипулация на медиите. Фактите доказват вредно политическо двуличие срещу обществения интерес.
 Недопустима манипулация на медиите и обществото отново извършиха от бизнес партия „ДЕЛА” в Несебър. В свое прессъобщение от 03.09.2009 г. председателят Атанас Терзиев обвини кмета и председателя на Общински съвет в Несебър във „вземане на важни решения за града на тъмно” и в действия „като брокери в полза на фирмени интереси”. Уважаваме правото на г-н Терзиев и неговите съпартийци за собствено мнение и позиция, но категорично се обявяваме против наглите клевети и лъжи, относно работата на Общинска администрация и Общински съвет – Несебър. Не можем да допуснем и да оставим обществеността и медиите да бъдат цинично заблуждавани и използвани за разпространение и тиражиране на неверни факти и обстоятелства.

Във връзка с твърденията на ДЕЛА, че кметът и председателят на ОС са отговорни за „нова схема със заменки на гори”, че „вместо да оспорят законността на замяната, кметът Николай Димитров не алармира обществеността за такъв важен въпрос” и т.н. правим следното официално изявление:

Замяната на земи от държавния горски фонд на територията на Община Несебър е извършена с Договор за замяна 139, том I рег. 811/24.02.2005 г. между ЕТ „Градус – Иван Ангелов -55”, „Холдинг Загора” ООД и Началника на НУГ Илия Симеонов за имот с площ 27782 м2. Площта представлява част от бившата почивна база на старозагорските предприятия по социалистическо време, известна като „Старозагорския лагер” и е била застроена с бунгала и обществени постройки далеч преди 1989 г. Тогавашният кмет на Община Несебър е допуснал, по искане на собствениците, процедура по изготвяне на ПУП с мотивирано предписание 94-00-6280/24.08.2006 г. В изпълнение на поставените условия на вносителите на проекта е представено становище от РИОСВ, с което е прието задание за ОВОС и е стартирала процедура по изготвяне на същия, която до момента още не е приключила.

Вследствие на публикации в медиите тогава, във ВКП е образувана преписка за установяване на закононарушения при извършване на замяна на земи от ДГФ и горски фонд, собственост на ЕТ „Градус – Иван Ангелов – 55”. Проверката е приключила с постановление 1287/06 г. от 11.03.2008 г. на Софийска Градска Прокуратура с ОТКАЗ ДА СЕ ОБРАЗУВА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, подписано от прокурор С.Попова. Постановлението е мотивирано „поради липса на установени закононарушения извършени от съответни длъжностни лица от НУГ”.

Веднага след получаване на становището на СГП, новият кмет на Община Несебър Николай Димитров ОБЖАЛВА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА СГП ПРЕД АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ, с жалба с изх. номер: 11-00-283/28.03.2008 г. В жалбата пише:

„УВАЖАЕМИ АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР,

На основание чл.213, ал.2 от НПК, моля да отмените обжалваното постановление и да разпоредите образуването на досъдебно производство и започване на разследване, тъй като считам, че при извършване на проверката не са събрани всички необходими данни за извършено престъпление, както и че въз основа на събраните данни са направени погрешни правни изводи.”

Въз основа на тази жалба, АП – София е издала Постановление 4630/21.04.2008 г. на Прокурор Бранислав Славов, с което се уважава жалбата на Димитров и СЕ ОТМЕНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА СГП ЗА ОТКАЗ като НЕПРАВИЛНО, НЕОБОСНОВАНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Апелативният прокурор връща преписката на СГП за доразследване.

На 11.12.2008 г. СГП излиза с ново, окончателно становище и постановление по казуса и НОВ ОТКАЗ ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО, като изпраща решението си на ВКП, АП и Кмета на Община Несебър за сведение.

Горе-цитираните преписки и документи опровергават повече от категорично голословните и клеветнически твърдения на Терзиев, за които той носи отговорност.

Въпреки опитите лично на Николай Димитров, в качеството си на Кмет на Община Несебър да оспори законосъобразността на въпросната замяна на държавни земи с частни, независимо че Община Несебър не е страна по казуса, държавата в лицето на Прокуратурата отказва да образува дело за закононарушение. Нещо повече – на 22.01.2009 г. ДАГ сключва нов подобен договор за замяна на останалата част от бившия „Старозагорски лагер” с фирма „Аква Истейт” ООД от Стара Загора за терен от 20936 м2 срещу 68349 м2 на частната фирма в района на курорта Рибарица.

На 31.03.2009 г., след предоставяне на изрядни документи за собственост, трите старозагорски фирми внасят молба за стартиране на процедура по изготвяне на ПУП за терен от 48718 м2 и обединяване на двата парцела в един. Допусната е процедурата. Поради категоричните становища на прокуратурата, че няма данни за закононарушения, своеволното противопоставяне на Община Несебър на собствениците на земята би довело до закононарушение от нейна страна, по силата на чл. 232 от ЗУТ и съответните санкции.

Проектът е внесен за разглеждане в заседание на ОС – Несебър с докладна вх.ном. 401/24.07.2009 г. От тази дата Председателят на Комисията по ТСУ към Община Несебър – Атанас Терзиев е официално запознат с преписката, въпреки, че много преди това е проявявал интерес по проекта.

На заседание на Комисията по ТСУ на 04.08.2009 г. същият е внесен от Председателя на ОС – Благой Филипов за запознаване на членовете на Комисията. НЕЯСНО ЗАЩО ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ВЪПРОСЪТ НЕ Е ОФИЦИАЛНО ВКЛЮЧЕН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД ОТ АТАНАС ТЕРЗИЕВ?! Това забавяне с повече от месец Е ФАТАЛНО, ЗАЩОТО ОКОНЧАТЕЛНО УЗАКОНЯВА ВЪПРОСНИЯ ПРОЕКТ, БЕЗ ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН СА ПРОПУСНАТИ ВСЯКАКВИ СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, СЛЕД ОБЯВЛЕНИЕТО Й В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Процедурата е обявена в Държавен вестник бр.59/28.07.2009 г. и има ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, в който може да се оспори. До момента, за съжаление, не са постъпили никакви възражения по утвърдения законов ред и във визирания в закона срок.

ЗАЩО АТАНАС ТЕРЗИЕВ, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТСУ Е ЗАБАВИЛ РАГЛЕЖДАНЕТО НА ЕДИН ТАКА ВАЖЕН СПОРЕД НЕГО ВЪПРОС?

Единствено Общинския съвет би могъл да вземе решение по изготвяне, или промяна на ПУП-а, според новите разпоредби ЗИД на ЗУТ от 06.03.2009 г. за процедиране на ПУП. Забавянето на разглеждането на проекта на старозагорските фирми е НАРУШИЛО И ВСЯКАКВИ ЗАКОНОВИ СРОКОВЕ СПОРЕД ЗУТ, КОЕТО ПОСТАВЯ ОБЩИНА НЕСЕБЪР В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕБЛАГОПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ. ВСИЧКО ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА ЛИПСАТА НА АДЕКВАТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ТСУ, КОЯТО Е ПРЯКО ОТГОВОРНА ПО СЛУЧАЯ.

Терзиев не е реагирал дори и в качеството си на общински съветник или гражданин срещу проекта за ПУП в предвидения срок, въпреки, че е имал официалната и неофициалната информация за него повече от месец преди изтичането на сроковете. ПИТА СЕ, ЗАЩО ИМЕННО СЕГА В НАЧАЛОТО НА СЕПТЕМВРИ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ЗАКОННИ СРОКОВЕ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛИ ВЪПРОСНИЯ ПРОЕКТ ЗА ПУП, АТАНАС ТЕРЗИЕВ И ПАРТИЯ ДЕЛА РАЗДУХВАТ МАНИПУЛАТИВНО ПО МЕДИИТЕ, ЧЕ СА ВЪЗМУТЕНИ ОТ ЗАМЯНАТА И ГРУБО ЛЪЖАТ ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯТА НА КМЕТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС, А НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ РЕАЛНИ ЗАКОНОВО РАЗРЕШЕНИТЕ МЕРКИ????

Ако Комисията по ТСУ беше дала становище по внесения проект и го беше внесла в ОС, а той, като колективен орган, беше спазил законния срок да излезе с възражение по ПУП-а, единствено би могло ПРОЕКТЪТ да бъде преразглеждан.

Тук сме изправени пред по-голям парадокс от „Крадецът, който вика: Дръжте Крадеца!”. В случая Крадецът посочва пръв и дори сам гони този, който се е опитал да попречи на кражбата!

Дали това е просто лош и глупав политически ПР, или зад подобно двуличие стои нещо друго, нека всеки обективно си направи изводите сам! Гражданите на Несебър вече категорично си дават сметка за политическата демагогия и болни амбиции за популярност чрез груби лъжи и манипулации, натрапвани от определени личности. За нещастие подобна политическа практика нанася наистина огромни щети на обществения интерес.

Сходни бяха действията на Терзиев и компания относно спасяването на Стария Несебър от строеж на делфинариум. С акцията срещу замяната на 23 дка в Стария град срещу 2 пъти по-малък терен от 11 дка в Новия (изцяло и само в интерес на Общината), ДЕЛА всъщност саботират всички възможни опити за предотвратяване на строителството. Така, на практика, се обслужват интересите на частната фирма – „ФЕСТА ХОЛДИНГ”АД, която е собственик и иска да строи в Историческия полуостров, а не интересите на гражданите и цялото ни общество за спасяване на Стария Несебър от каквото и да било ново строителство и съхраняване за поколенията на оригиналния и уникален пейзаж на античния град.

Община Несебър

05.09.2009 г.

P.S. Скъпи колеги, извън темата:

Недоумяваме как е възможно толкова безкритично да се тиражира едно неподкрепено с никакви документи партийно изявление, без да се потърси поне мнението и гледната точка на оклеветената страна. Без да бъдем ментори, изразяваме позицията си и считаме, че е въпрос на морален и професионален подход поне да се засече така „поднесената на тепсия скандална информация” най-малко от 2 страни. Щедрото тиражиране на партийни пропагандни писания без въпроси и елементарна проверка говори поне за две неща, нито едно от които е добро за свободата на словото в България. Тъй като партия ДЕЛА свикна да си прави пошъл политически ПР, на всяка цена, традиционно с клевети и лъжи на гърба на всички останали, апелираме уважаваните медии да подхождат по-критично спрямо всякакви бъдещи техни изявления. Защото последното определено подлежи на разглеждане в съдебната зала!

Община Несебър е отворена за контакти и не е отказала никому досега информация и мнение по всички въпроси, касаещи местните и обществени проблеми.

А резултатите от нашата работа, различията с предишното управление в Несебър и всичко което реално вършим е пред лицето на обществеността и се вижда ясно от всеки разумен човек. Стига да не е заслепен от лични властови, или материални неудовлетворености. 

Източник:
Image Advertising

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1138