Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Градоустройство

Вземи в gLOG
07 Септември 09, 09:11 / Автор: PR Agency Expert Business Group
Община Троян представя два проекта за техническа помощ за изготвянето на проектиза водния цикъл – на гр. Троян и с. Орешак
Конференциите ще се състоят на 09.09.2009 г.
Уважаеми колеги,

От името на Община Троян имаме удоволствието да ви поканим две конференции за представянето на проекти за техническа помощ по Оперативна програма „Околна среда“, по които ще бъде разработени проекти за изграждане на интегрирани проекти за водния цикъл на гр. Троян и с. Орешак, Община Троян. След изпълнението им общината трябва да разполага с качествени и пълни инвестиционни предложения, с които да кандидатства за по-нататъшно европейско финансиране.

Конференцията за представяне на проекта за с. Орешак е с начален час 14.00 ч. на 09.09.2009 г. (сряда) в зала на Клуба на пенсионера. 

Конференцията за представяне на проекта за Троян е с начален час 15.30 ч. на 09.09.2009г. (сряда) в заседателната зала на Община Троян. 

Проект № 58-131-13-13 - „Техническа помощ за подготовката на интегриран проект заводния цикъл на град Троян“, е на стойност 3 411 646 лв. От тях 2 729 316,80 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 682 329,20 лв. са от националния бюджет. За изпълнител на проекта след обществена поръчка е избрано ГД „Аква БГ Троян“, гр. София.

Проект № 58-131-14-14 - „Техническа помощ за подготовката на интегриран проект заводния цикъл на село Орешак, община Троян“, е на стойност е 1 847 076 лв. От тях 1 477 660,80 лв.са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 369 415,20 лв. са от националния бюджет.За изпълнител на проекта след обществена поръчка е избрано ГД „Аква БГ Орешак“, гр. София.

На конференциите ще бъдат представени консултантските и проектантски дейности, които предстои да бъдат извършени по проектите, сроковете за тяхното реализиране, както и дружествата-изпълнители. 

Представители на ГД „Аква БГ Троян“и ГД „Аква БГ Орешак“ще запознаят присъстващите с историята на фирмите-участници в сдружението и ще разяснят опита им при изпълнението на подобни проекти.

Разчитаме на вашата активност за информирането на местната общественост за проектите,които касаят ежедневието на цялото население на общината. Заповядайте, за да получите отговори насвоите въпроси от компетентни експерти!

За контакти:

PR Agency Expert Business Group
Мирослава Митева
тел. 02 963 08 79, моб. 0887 625 963
e-mail:
info@expertbg.eu
e-mail: expertbusinessgroup@gmail.com

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Източник: PR Agency Expert Business Group 

--------------------------------------------------------------

Информация за Представяне на проект за техническа помощ за изготвянето на проекти за водния цикъл – на с. Орешак, Община Троян, 9.09.2009 г. от EVENTS.dir.bg

Представяне на проект за техническа помощ за изготвянето на проекти за водния цикъл – на гр. Троян, 9.09.2009 г. от EVENTS.dir.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4284