Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Градоустройство

Вземи в gLOG
11 Септември 09, 08:36 / Автор: Expert Business Group
Община Троян ще ползва 5,2 млн. лв. европейско финансиране за разработването на проекти за водния цикъл на Троян и Орешак
Консорциум с международно участие ще извърши консултантските и проектантски дейности.
Троян, 10.09.2009 г. Община Троян ще ползва финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за разработване на два проекта – интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян и интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак. Общата им стойност е над 5,2 млн. лв.

Проект № 58-131-13-13 - „Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, е на стойност 3 411 646 лв. От тях 2 729 316,80 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 682 329,20 лв. са от националния бюджет на България.

Стойността на проект № 58-131-14-14 - „Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян“, е 1 847 076 лв. От тях 1 477 660,80 лв. са осигурени от ЕС чрез Кохезионния фонд, а останалите 369 415,20 лв. са национално съфинансиране.

Срокът за изпълнението на проекта за Троян е 15.06.2010 г., а на този за Орешак – 29.06.2010 г.

След изпълнението на двата проекта общината трябва да разполага с качествени и пълни инвестиционни предложения, с които да кандидатства за по-нататъшно европейско финансиране по Оперативна програма „Околна среда” за реновирането на целия ВиК сектор в двете населени места.

На конференции в Троян и Орешак, където бяха представени проектите, Вера Добрева-Съботинова, директор на дирекция „Планиране и инвестиционна политика” в Община Троян, обясни мотивацията на общината да кандидатства за осъществяването им и очакваните резултати след тяхната реализация.

Недостатъчно добре развитите инфраструктурни системи за водоснабдяване и канализация в община Троян ограничават способността й да привлича инвестиции, което от своя страна влияе негативно върху нейната конкурентноспособност и в крайна сметка – върху жизнения стандарт на цялото население, посочи Добрева. Основните проблеми на водоснабдяването в Троян са значително амортизирания водопровод и спирателни кранове – основната част от вътрешната водопроводна мрежа на града е изградена през 60-те години на миналия век. Освен това, значителна част от нея (близо 60%) се състои от етернитови тръби. Резултатът от всичко това е големият процент загуби на питейна вода – около 58%. Канализационната система на града пък е с малък капацитет и се претоварва, особено по време на дъжд, което е предпоставка за разпространението на зарази.

Ето защо предложението, което общината очаква да бъде разработено по настоящия проект, трябва да предвиди подмяна на етернитовите тръби, а по отношение на канализацията – ремонт на съществуващите колектори и изграждане на нови, което да осигури присъединяването към канализационната система на още жители на Троян (към момента тя обхваща около 21 хил., или 80% от населението на града).

Водопроводната система в другото населено място от общината, за което ще бъде изготвен проект за подобряване – с. Орешак, също е от 60-те години на миналия век. Делът на етернитовите тръби в нея надвишава 80%, като значителна част от тях са амортизирани. Канализационна система в селото пък на практика не съществува. Идейният проект, който общината очаква да бъде разработен чрез техническата помощ по ОП „Околна среда”, ще включва реконструкция на водопроводната мрежа и изграждането на канализация в селото, както и мотивирано становище (анализ на вариантите) за начина на пречистването на отпадъчните води – чрез отвеждането им до Пречиствателната станция в гр. Троян или чрез изграждането на собствена пречиствателна станция в с. Орешак.

За изпълнител на консултантските и проектантски дейности по проектите за двете населени места чрез обществени поръчки са избрани съответно Гражданско дружество „Аква БГ Троян” и Гражданско дружество „Аква БГ Орешак”. Това са международни консорциуми, в състава на които влизат 4 фирми, специализирани в изпълнението на различна част от дейностите – обясни инж. Трайчо Николов, управител на дружествата. „Сиат” ЕООД, гр. София, се занимава основно с канализационната мрежа, като проектира на територията на България, където има множество реализирани проекти. „Водоканалпроект – чисти води” ООД, гр. София, е специализирана в проектирането на водопроводни мрежи и съоръжения. Останалите две фирми - „Нирас” А/С (Дания) и „Нирас България” ЕООД, отговарят за финансово-икономическите анализи и имат опит в усвояването на средства от европейските фондове. Четирите компании работят заедно от 2005 г., като са разработили проекти за Сливен, Кюстендил, Хисаря и др., които са успешни и вече са получили финансиране, посочи инж. Николов.

Прединвестиционното проучване на консорциумите показва, че ремонтът на ВиК-мрежата в Троян ще струва приблизително 45 млн. лв. Стойността на проекта за с. Орешак е около 56 млн. лв., като двата варианта, включени в него – отвеждане на отпадъчните води до гр. Троян или изграждане на собствена пречиствателна станция – са конкурентни и са с приблизително еднаква стойност. Според инж. Николов обаче по-удачно би било да се използва пречиствателната станция в Троян, тъй като ако се изгради колектор, който свързва Орешак с ПСОВ-Троян, ще бъдат обслужвани и територии от самия град.

Ако инвестиционните проекти, които ГД „Аква БГ Троян” и ГД „Аква БГ Орешак” разработват, бъдат впоследствие одобрени за финансиране и се осъществят, Троян ще разполага с 12,7 км нови и 10,3 км реконструирани канализационни колектори и профили, както и 23 км ремонтирана вътрешна водопроводна мрежа. Резултатите за Орешак пък ще бъдат 15,5 км нови канализационни колектори и профили и 5 км нови главни канализационни колектори. Ще се извърши реконструкция на 15,6 км от водопроводната мрежа и ще бъде взето решение за пречистването на отпадъчните води на селото.

За контакти:

PR Agency Expert Business Group

Мирослава Митева
тел. 02 963 08 79, моб. 0887 625 963

e-mail: info@expertbg.eu, e-mail: expertbusinessgroup@gmail.com

Източник: PR Agency Expert Business Group

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1166