Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Образование

Вземи в gLOG
16 Септември 09, 22:53 / Автор: Татяна Сирашка
Ремонт на угърчинската гимназия за 194 000 евро
Община Угърчин изпълнява проект „Реконструкция и ремонт на СОУ “ Св.Св. Кирил и Методий”, предоставящо интегрирано образование за деца от ромската общност в гр. Угърчин” по договор БГ 2005/017-353.01.03.26 с Министерство на финансите.
СОУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Угърчин е единственото средно училище в общината. Поради ниския икономически статус на населението в общината и невъзможността учениците да пътуват в други населени места, това училище често е единствената възможност за получаване на средно образование. В училището учат 356 ученика от І до ХІІ клас, като 180 от тях са от ромски произход.

Община Угърчин изпълнява проект „Реконструкция и ремонт на СОУ “ Св.Св. Кирил и Методий”, предоставящо интегрирано образование за деца от ромската общност в гр. Угърчин” по договор БГ 2005/017-353.01.03.26 с Министерство на финансите.

Сградата на училището е построена през 1952 г., като отделни пристройки към нея са изграждани през 1974 г. и 1978 г. Сградата е публична общинска собственост. Разгъната площ е 4 386 m2. До момента училището е поддържано с текущи ремонти. В следствие дългия период на експлоатация покривната конструкция е в лошо състояние и има постоянни течове при дъждовно време. Дограмата е стара и амортизирана и се нуждае от подмяна. Няма подход за достъп на хора с увреждания. Настоящият проект предвижда ремонт на покрива, подмяна на дограма,фасадно боядисване и изграждане на рампа за хора с увреждания. Строително-ремонтите работи са на обща стойност 194 152.76 евро.

Основната цел на проекта е повишаване качеството и привлекателността на образованието чрез подобряване на условията за учене.

Общинското ръководство отделя специално внимание на СОУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Угърчин, защото то обхваща децата от малките и разпръснати населени места в общината. Осигурен е транспорт и закуски, както и безплатни учебници, учениците са ангажирани в извънучебни форми, за да се намали процента на децата, които не посещават училище.Във връзка с утвърждаването на СОУ-Угърчин, като средищно училище се предвижда осигуряване на столово хранене и целодневна организация на учебния процес. Училището предлага качествено средно образование и работи активно по интеграция на учениците от ромски произход.

Общата стойност на проекта е 206 702.76 евро и ще приключи най-късно на 27.11.2009 г.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма Фар, проект “Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, съфинансирана от Европейския съюз и Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Угърчин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

За контакти:

Татяна Сирашка; 06931 21-21

Източник: Татяна Сирашка

------------------------------------------------

Информация за Конференция в община Угърчин, 24.09.2009 г. от EVENTS.dir.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1187