Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
19 Септември 09, 08:07 / Автор: БСК
МОСВ ще внесе в Министерския съвет предложение за отпадане на регулаторни режими в областта на околната среда, стана ясно на среща в БСК
Повече от 1000 забавени преписки от 2005 г. досега са били обработени от МОСВ през последните два месеца. Няма да има повече забавяне, обещават от Министерството.
Днес, 18 септември 2009 г., в БСК се проведе среща на ръководителите на повече от 40 браншови организации и фирми от различни сектори на икономиката с министъра на околната среда и водите Нона Караджова. В срещата участваха, също така, Искра Михайлова – председател на Комисията по околна среда и водите в 42-ото Народно събрание, нейният заместник Огнян пейчев, както и членове на ръководния екип на Министерството на околната среда и водите.

Срещата, която бе по инициатива на БСК, беше открита от председателя на Камарата Божидар Данев. Във встъпителното си експозе пред участниците в срещата г-н Данев постави някои основни проблеми, свързани с екологичните изисквания пред бизнеса, сред които:

* Високата зависимост на България от ограниченията, поставени пред страната ни от Европейския съюз в областта на парниковите газове;
* Необходимостта от продажба на емисионни права по протокола от Киото;
* Необходимостта от оптимизиране на регулаторните режими в сферата на екологията, вкл. децентрализацията на тяхното издаване или аутсорсването им към браншови организации;
* Неспазването на срокове от страна на администрацията по издаване на регулаторни режими и необходимостта от прилагане на принципа на мълчаливото съгласие при непроизнасяне в срок, вместо сегадействащия принцип на мълчаливия отказ;
* Статута на Предприятието за управление дейността по опазаване на околната среда (ПУДООС) и необходимостта средствата на това предприятия да се насочват към проекти на бизнеса, а не само на общините, както е в момента;
* Промяна на методиката за определяне размера на таксата за битови отпадъци и др.

В отговор на поставените въпроси министър Караджова информира, че водещ приоритет на цялото правителство и на МОСВ, в частност, е подобряване на бизнес климата. В тази връзка МОСВ е подготвило за внасяне в Министерския съвет на предложение за отмяна на някои съществуващи регулаторни режими в областта на околната среда, а в момента се работи по предложения за облекчаване на други режими. „До няколко ще предложим и промени в Закона за ограничаване административното регулиране върху стопанската дейност, тъй като там текстовете са изключително хлъзгави и дават възможност отделни нормативни изисквания да се детайлизират в подзаконови актове”, каза още министър Караджова.

Тя беше категорична, че управляваният от нея екип няма да толерира отделни сектори или предприятия и ще работи за равно третиране на всички оператори в страната. „На този принцип бе изградена и Междуведомствената работна група (МРГ) по изработка на Национален план за разпределение на квоти на СО2, където вече няма да участват представители на отделни оператори, а само по един представител от заинтересована браншова организация”, каза още министър Караджова. Тя обяви, че до вчера (17 септември) МРГ е приемала предложения по Плана за разпределение на квоти на СО2, а на 23 септември на нейно заседание ще бъде представен доклад на МОСВ с обобщение от постъпилите предложения, след което в срок от 2-3 седмици готовият план ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет и ще бъде изпратен на вниманието на Европейската комисия.

Министър Караджова информира още, че от началото на настоящия министерски мандат са обработени повече от 1000 преписки, непредвижени от 2005 г. досега, т.е. получили мълчалив отказ, или приключили с необоснован отказ. Според нея, всички новопостъпили заявления се обработват в срок.

Министър Караджова постави специален акцент върху намерението на управлявания от нея екип да поддържа непрекъснат ефективен диалог с бизнес организациите, с цел оперативно решаване на възникнали или съществуващи проблеми. За подобряване на комуникацията с бизнеса и гражданите се предвижда изграждане на изцяло нова интернет страница на министерството, с по-сериозен капацитет от настоящата.

По отношение на таксата за битови отпадъци министър Караджова призна, че е порочна практиката бизнесът да субсидира таксите на населението. Одобрение получи и предложението на БСК да се въведе принципът „замърсителят плаща”, а не таксата да се определя на база материални активи на фирмите, което е практически един втори имотен данък (при това по-висок от реалния имотен данък). Според нея „общините са се превърнали в организации за харчене на пари чрез обществени поръчки, вместо да изпълняват функции на органи на местно самоуправление”, каза министър Караджова и допълни: „Наш приоритет е да управляваме процесите на национално ниво, тъй като имаме 9 наказателни процедури от страна на ЕК, разработваме огромно по обем законодателство по пакета „Климат-енергетика”, затова Ви съветвам да отправите въпроса си за таксата за битови отпадъци към общините и към Министерството на финансите”.

По отношение ПУДООС министър Караджова информира, че това създаването на предприятието е един преходен инструмент, който ще бъде изчерпан до 5-6 години (т.е. очаква се тогава предприятието да бъде закрито). „Към момента ресурсът на ПУДООС е равен на нула, така че в близко бъдеще не може да се говори за финансиране на проекти на бизнеса”, беше категорична Нона Караджова.

Пред участниците в срещата председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Искра Михайлова изтъкна, че основен приоритет на комисията е подобряване на комуникацията с екипа на Министерството на околната среда и водите, с Европейския парламент и с българските неправителствени организации. „Разчитаме изключително много на експертизата на неправителствения сектор при подготовката на нормативни документи, както и при обсъждането на големи инвестиционни проекти”, заяви г-жа Михайлова. Тя информира, че на проведена вчера (17 септември) среща с ръководството на МОСВ са били обсъдени проблеми, голяма част от които са обект на дискусия и на днешната среща в БСК. 

Източник:
БСК

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1784