Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Градоустройство

Вземи в gLOG
23 Септември 09, 17:25 / Автор: Image Advertising
Продължава събарянето на гетата в Бургас
Въпреки мерките на ДНСК стотици незаконни постройки остават
Предстои масово премахване на незаконни постройки в най-големия бургаски квартал „Меден Рудник”. До 12.10.2009 г. РДНСК Бургас ще събори 19 обекта. Акцията ще започне от 8.30 ч. на 24.09. от сборния пункт пред кметство „Възраждане” в квартала. Това е второто мероприятие от такъв мащаб, след събарянето на 27 конструкции, издигнати върху заграбени земи в кв. „Горно Езерово”.

Процедурата по установяване на нелегалните сгради в „Меден Рудник” е започнала преди 5 г. През 2004 г. в РДНСК - Бургас са постъпили от Общинската администрация на гр. Бургас административни производства за премахване на 21 бр. незаконни строежи, образувани с констативни актове.

Преписките са окомплектовани от Община Бургас и изпратени в РДНСК Бургас за последващи действия по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба 13/2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК.

За установените незаконни строежи ДНСК издава 21 бр. заповеди на основание чл. 225 ЗУТ за премахване.

Мотивите, послужили за издаване на въпросните заповеди за премахване, са липса на собственост върху имота, върху който са изградени строежите, както и отсъствие на нужните строителни книжа. Всички сгради са издигнати върху заграбени общински и частни земи, без знанието на собствениците. Ползвателите на постройките са били нееднократно предупреждавани, че нарушават законите, но това е оставало без последствия. За предприетите действия по принудително премахване според ЗУТ, обитателите са известени предварително, вследствие на което 2 постройки са премахнати доброволно. РДНСК Бургас има информация, че има още и други постройки, които са разкомплектовани преди събарянето.

В операцията утре ще участват отново екипи на МВР, Гражданска защита, Община Бургас, ВиК, EVN. Електро и водноразпределителните дружества са изготвили предварителни протоколи, че е спряно подаването на ток и вода в определените за разрушаване постройки, което ще улесни значително работата на РДНСК.

Във връзка с въпроси на медиите:

Въпреки усилията ни да се спазят законите на РБългария и да се въведат нормални условия за живот в тези бургаски квартали, не можем да скрием опасенията си, че последните премахвания не разрешават проблема с незаконните гета на територията на града. Премахват се десетки, но в същото време остават стотици незаконно изградени конструкции, без никакви строителни книжа. ДНСК няма правомощия да предприема процедура по премахване, ако такава не е образувана първо от Община Бургас. За съжаление предишната общинска администрация не е предприела действия по констатиране на останалите постройки както в „Горно Езерово”, така и в „Меден Рудник”. По този начин се създава впечатление за липса на критерии и избирателност при премахването на нелегалните сгради в гетата. Не е ясно точно по какъв признак са определени за премахване едни постройки, а в същото време общинските служители не са описали други до тях, които са не по-малко незаконни.

Особено важно е да се подчертае, че всички постройки, използвани за живеене в тези райони са строени без никакви строителни предписания, проектна документация и надзор. Те не отговарят на абсолютно никакви изисквания за безопасност и застрашават сериозно живота и здравето на хората, които ги обитават, както и на околните. Горното попада под ударите на чл. 195 от ЗУТ, като правомощия за реакция има Кметът на съответната общинска администрация.

РДНСК уточнява, че за кварталите „Горно Езерово” и „Меден Рудник” до момента няма стартирали допълнителни процедури по установяване на незаконни постройки, а такива очевидно съществуват. Според нас е необходим комплексен подход по решаване на проблемите с незаконното строителство в гр. Бургас върху заграбени терени, спазването и прилагането на законите.

Надяваме се да положим едно начало на цялостно премахване не само на незаконните гета, но и безкомпромисно премахване на всички незаконно появили се селища на територията на Община Бургас.

РДНСК Бургас

Източник:
Image Advertising

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

5.1712