Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Енергетика

Вземи в gLOG
23 Септември 09, 15:30 / Автор: Община Бургас
Форум за устойчиво енергийно развитие се проведе в Бургас
Това е второ поредно представяне на Общините от Югоизточен регион в рамките на най-голямото събитие в Европа, чиито акцент тази година е поставен върху ролята на местните власти в борбата с изменението на климата.
 Община Бургас и Сдружение на Общините от Югоизточен регион проведоха днес /23 септември/ форум на тема „Устойчива енергия – местни власти и партньори в отговор на предизвикателствата”. Събитието е включено в ежегодната „Седмица на екологията” и инициативата „Дни на енергията в Югоизточен район в България”, част от Европейската седмица на регионите и градовете „Отворени дни”.

Това е второ поредно представяне на Общините от Югоизточен регион в рамките на най-голямото събитие в Европа, чиито акцент тази година е поставен върху ролята на местните власти в борбата с изменението на климата.

Форумът откри зам.-кметът по евроинтеграция и екология на Община Бургас Атанаска Николова, която представи инициативите и проектите, реализирани на територията на общината в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Тя припомни, че кметът на Бургас Димитър Николов беше един от първите европейски кметове, които в началото на годината в Брюксел подписа Ковенант на кметовете за общи действия в сферата на енергийната ефективност. Тогава 161 градоначалника се ангажираха до 2020 г. да се редуцират вредните емисии на въглероден двуокис с 20 %, да се произвежда 20 % от енергията с възобновяеми източници и да се увеличи енергийната ефективност също с 20 %.

Зам.-кметът Атанаска Николова сподели, че създадения миналата седмица Консултативен съвет за устойчиво енергийно развитие, който цели да разработи дългосрочна енергийна стратегия на община Бургас /2010-2020 г./ е важна стъпка в изпълнението на поетия от Бургас ангажимент.

Сред мерките за енергийна ефективност, които Община Бургас прилага, Атанаска Николова спомена трите блока в града, изцяло санирани по проекта на ПРООН и МРРБ „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, довели до намаляване с 60 % на ползваната енергия от 42 домакинства, проектите на Община Бургас за образователна и културна инфраструктура, обхващащи 5 училища, 1 детска градина и 3 значими за града сгради – Младежкия културен дом, Казиното и „Охлюва”.

Зам.-кметът Атанаска Николова разказа още за проектите на Община Бургас, свързани с модернизацията на транспорта – закупуването на 10 автобуса, използващи екологично и икономически по-ефективния метан и програмата „Джаспърс”, която ще подмени автопарка в града и ще подобри пътната инфраструктура и ще изгради велоалеи.

„Обществените кампании като традиционната „Седмица на екологията”, която в момента провеждаме, Международния ден на земята, Деня на околната среда, които провеждаме съвместно с НПО, учебни заведения и бизнеса, също са важна предпоставка в тази насока”, допълни зам.-кметът Атанаска Николова. Тя спомена за велошествието и Деня без автомобил, с което започна тазгодишната инициатива, както и 2 мобилни демонстрационни зали, позиционирани пред х-л „България”, които ще запознават нагледно и по достъпен начин гражданите с възможностите за пестене на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници в бита.

Други конкретни мерки за енергийна ефективност са свързани с участието на Община Бургас в международните проекти „Устойчиви сега” и „Развитие на европейските минни райони”, който цели използването на водите в изоставени мини за отопление и охлаждане на сгради.

По време на форума стана ясно, че Община Бургас си взаимодейства и с бизнеса в няколко енергийноефективни проекти – поставяне на автономно улично осветление в кв. Сарафово, ползващо слънчева енергия, изграждане на ветроенергийни и слънчевоенергийни централи в гр. Българово, за които вече има интерес от няколко инвеститора и др.

Опитът и добрите практики на членовете в Сдружението на общините в Югоизточен регион бе представен на форума от Надя Данкинова – зам.-кмет в Община Ямбол, Иван Димитров и Христо Георгиев от Община Сливен, Стоян Тодоров – гл.секретар на Агенцията за енергийна ефективност и Олег Стоилов – директор на Търговско-промишлената палата в Стара Загора.

Форумът бе придружен от тематично изложение, показващо технологии за пестене на енергия и използване на възобновяемите енергийни източници.

Пресцентър:


Радостин Рачев

Тел. 0896 770 576

Източник:
Община Бургас

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1199