Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Събития

Вземи в gLOG
25 Септември 09, 10:06 / Автор: ИКТ Клъстер
България е домакин на среща на европейските ИКТ клъстери
Развитието на клъстерите и високотехнологичните инкубатори като инструмент на националната конкурентоспособност е особено актуална тема в Европа през последните години.
На 25 септември 2009 г. Българският ИКТ клъстър, със съдействието на Европейската комисия и TAIEX организира семинар на тема „Клъстъри, клъстърни асоциации и инкубатори - среда за развитие на МСП”. За първи път страната ни е домакин на форум, на който се събират представители на европейските ИКТ клъстери. Семинарът има за цел да запознае широката общественост с процесите и добрите практики от развитието на клъстърите в Европа, да насърчи създаването на нови клъстъри и инкубатори в страната и да стимулира развитието на отношенията между държавата и бизнеса. Потвърдили участие са представители на клъстъри от Франция, Обединеното кралство, Финландия, Швейцария, Германия, Гърция, Унгария, Хърватия и над 10 български клъстъра, прото-клъстърни формации, високотехнологични инкубатори и току-що сформираната Асоциация на Бизнес Клъстърите в България.

Развитието на клъстерите и високотехнологичните инкубатори като инструмент на националната конкурентоспособност е особено актуална тема в Европа през последните години. Значимостта на процесите на клъстъриране, бе призната от всички европейски държави, чрез създаването и подписването на „Европейски клъстърен меморандум” – 2006/2008 г., както и от още редица инициативи и проекти на Европейската комисия: PRO INNO Europе, BSR InnoNet, CEE-ClusterNetwork, CLUNET, и INNET.

В България процесите на създаване на клъстъри, в различни сектори на икономиката, стартирaт през 2002-2004гг. г. и са подкрепени от две фази на проект, финансиран по програма ФАР: Проект 2005/017-586.04.02 Схема за безвъзмездна помощ по проект на ФАР „Инициативи за развитие на клъстери”. И двете грантови схеми, макар и успешни за отделни клъстъри, не създадоха условия (еко среда) за устойчиво развитие на клъстърите в България и не популяризираха достатъчно идеята сред българския бизнес и общественост.

Българският ИКТ Клъстър е създаден от представители на бизнеса през 2004 г. Сред основните цели и дейности е развитие и укрепване на конкурентноспособността и експортните възможности на ИКТ сектора, включително и чрез подкрепа и популяризиране на клъстърната идея и развитие на междусекторните връзки в българската икономика. Работата, натрупаният опит и познание на Българския ИКТ клъстър имат евроопейски измерения: Клъстърът успешно партнира в работата на Европейската клъстърна обсерватория, конференциите на Европейската клъстърна инициатива, редица проекти на PRO INNO Europе и др.

За контакти:

Красимира Шиндарова
Български ИКТ клъстър
Тел.:  +359 2 489 97 44 
Факс: + 359 2 489 97 42
web: www.ictalent.org
e-mail: krasimira_shindarova@ictalent.org

Източник: Български ИКТ клъстър

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4759