Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Местно самоуправление

Вземи в gLOG
01 Октомври 09, 00:11 / Автор: Сдружение “Равновесие” – Бургас
Асоциация на Българските Черноморски Общини стартира проекта „Oбщини, социални институции и НПО-партньори за изграждане на капацитет на интеграционна политика”
Проектът се реализира в три пилотни общини – Бургас, Варна и Добрич с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни и Министерство на труда и социалната политика в Република България. Основната цела на проекта е да се изгради адекватен административен капацитет на партньорите на гражданското общество за ефективно управление на процесите на миграция и интеграция в съответствие с общата миграционна политика на ЕС.
Асоциация на Българските Черноморски Общини стартира проекта „Oбщини, социални институции и НПО-партньори за изграждане на капацитет на интеграционна политика”.

Проектът се реализира в три пилотни общини – Бургас, Варна и Добрич с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни и Министерство на труда и социалната политика в Република България.

Основната цела на проекта е да се изгради адекватен административен капацитет на партньорите на гражданското общество за ефективно управление на процесите на миграция и интеграция в съответствие с общата миграционна политика на ЕС.

Проектът си поставя няколко специфични цели:

* Изграждане на информационна мрежа на гражданите на трети страни
* Повишаване капацитета на администрациите, социалните партньори, НПО и академични общности за взаимно сътрудничество и ефективно прилагане на миграционната политика
* Насърчаване на взаимодействието и работата в мрежа в процеса на интеграция на гражданите на трети страни.
* Подобряване на обществената представа за миграционните и интеграционните процеси сред местните общности.

Дейностите, изпълнявани в Община Бургас включват:

1.Създаване на Експертен съвет за мониторинг, включващ всички заинтересовани страни и институции, имащи отношение към граждани от трети страни – Регионална служба «Миграция», Община Бургас, регионално звено на Международна организация по миграция, Областна Дирекция на Полицията, Местна комисия за борба с трафика.

2. Идентифициране на броя и проблемите на имирантите от трети страни пребиваващи в Община Бургас чрез анкетно проучване.

3. Проучване на Европейския опит и практики за интеграция на граждани от трети страни, включващи практики в областта на законодателството, в областта на предоставяне на услуги за интеграция и в областта на формулиране и прилагане на местни политики.

4. Организиране на обучения за работа с имигрантите, дискусионни форуми, работни срещи с цел повишаване на капацитета на служителите в институцията и подобряване на комуникацията и координацията между тях.

5. Създаване на информационна база данни, предоставяща информация за имигранти от трети страни.

За допълнителна информация по проекта:

Асоциация на Българските Черноморски Общини - Варна

Тел. 052 600 266

Електронна поща: office@ubbsla.org

Сдружение “Равновесие” – Бургас

Тел. 0898575963

Електронна поща: ravnovesie_bg@abv.bg 

Източник:
Керанка Байчева

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.414