Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Информационни технологии

Вземи в gLOG
12 Октомври 09, 13:04 / Автор: PR Agency Crossroads България
Пазарът на Business Intelligence се променя
На мода са по-гъвкавите и лесни за внедряване BI системи, които акцентират върху лесния достъп до аналитична информация по всяко време и навсякъде.
Една от причините Business Intelligence (BI) софтуерът да е сред най-бързо развиващите се технологични сектори по време на кризата, е в динамичните промени, които наблюдаваме през последните години в доставката на BI решения. В съвременната икономическа среда компаниите повече от всякога се нуждаят от максималната ефективност, която биха могли да получат срещу парите си. Това доведе до налагането на пазара на по-гъвкави BI системи, с по-кратък период на внедряване и по-достъпни за използване от неспециалисти.

Business Intelligence представлява клас софтуерни решения за управление на бизнеса, насочени към анализ и прогнозиране на процесите в една компания, на база на различни данни за фирмените дейности (продажби, маркетингови кампании и др.). Този тип системи отговарят на нуждата на компаниите от адекватна оценка на своето място на пазара, възможностите да оптимизира дейността си и да постигне по-добри показатели в бъдеще. Business Intelligence решенията предлагат детайлно анализиране на бизнес данните и ограничават човешката намеса в процеса на анализ и прогнозиране.

Какво се случи на BI пазара през последната година?

Business Intelligence е сред ИТ сегментите, претърпели най-сериозни трансформации през последните месеци, главно по посока налагането на по-достъпни и лесни за употреба системи. Днес решенията в този сегмент се внедряват по-бързо и по-гъвкави, за да отговорят на конкретните изисквания на всеки отделен клиент. „Големите и трудни за внедряване BI продукти, чиято употреба става с намесата на служители от ИТ отделите на компаниите губят все повече позиции. Причината е, че компаниите искат анализите на техния бизнес да бъдат достъпни по всяко време, за всички отдели, които имат нужда от тях, а информацията да е визуализирана по подходящ начин“ - посочва Владимир Рашев, управляващ партньор на консултантската компания Балкан Сървисис, която предлага у нас Business Intelligence решението QlikView (http://businessintelligence.bg/).

По-разнообразни анализи за нуждите на всички отдели във фирмата

От BI все по-често се очаква да бъде от полза не само на висшия мениджмънт на една компания, но и да оптимизира процеса на вземане на решения на средно и ниско управленско ниво, предоставяйки на ръководителите на отдели специфични бизнес индикатори, интересуващи само тях. На маркетинг подразделението едно Business Intelligence решение трябва да може да предложи анализи, базирани на взаимоотношенията с клиентите, проследяването на кампании, участието в тях. На търговския отдел то трябва да даде поглед върху извършените продажби, както и прогнози за бъдещи периоди. Финансистите се нуждаят от анализ на паричните потоци и финансовите операции, отдел Човешки ресурси – от инструменти за индивидуален и групов контрол на кадрите, а производствените звена – от такива, за проследяване на ефективността и рентабилността. При това тези подразделения имат различна структура и дейност в различните компании, което означава, че BI решението трябва да може да бъде съобразено с тяхната специфика.

По-достъпен бизнес анализ

BI решенията от ново поколение (каквато е версия 9 на QlikView) са лесни за използване от служители без сериозни технически познания и достъпни както през настолните компютри, така и през лаптопите или най-популярните мобилни платформи (Symbian, iPhone, BlackBerry). Това означава, че мениджърите или оторизирани служители могат да получат достъп до ключови индикатори за фирмената производителност не само на работното си място, но и докато разговарят с партньори в ресторанта, на летището, а вече и в някои самолети. Бизнес анализът се превръща в ключов елемент от ежедневното развитие на компаниите, който е винаги на разположение на тяхното ръководство.

По - персонализирани BI решения

Тежките и унифицирани Business Intelligence решения, към които клиентът трябваше да се пригоди, за да може да ги използва, вече са в миналото. „Днес в челото на класациите по продажби са леките и гъвкави системи, чиято инсталация може да бъде максимално съобразена с конкретните нужди на клиента, независимо колко голям е той. Предлаганото от нас решение QlikView например може максимално да използва съществуващите в компанията източници на информация, като различни счетоводни, складови и ТРЗ продукти, или Excel файлове, филтрирайки и групирайки данните в тях“ - посочва Владимир Рашев - „Освен това заедно с QlikView вече се предлага и платформа за разработка, позволяваща ИТ отделите на клиентите да създават персонализирани приложения, съобразени с тяхната дейност.“

По-добра визуализация на информацията

Компаниите за Business Intelligence обръщат все по-голямо внимание на начина, по който бизнес данните ще бъдат представени на потребителите. Днешните решения предлагат все повече възможности за избор, включително разнообразни таблични и графични изображения. Във все по-голяма степен се отчита фактът, че ефективността на едно BI решение се измерва не само в неговата иновативност и функционалност, а преди всичко в близостта му до служителите на внедрилата го компания и степента, в която те ще свикнат да го използват ежедневно.

Съвместимост на BI с други фирмени системи

„Една от причините софтуерът QlikView да увеличи с 50% своите приходи през кризисната 2008 г. е, че решението е съвместимо с почти всички използвани в компаниите информационни системи – ERP, CRM и др. То може лесно да вземе информацията от тях и да я използва за създаването на различни справки и анализи“ - посочва Рашев. Според него тази тенденция ще се засили в бъдеще, тъй като клиентите искат максимално да използват системите, в които вече така или иначе са инвестирали средства, а аналитичните функционалности да бъдат добавени към тях.

Предимствата на QlikView

Business Intelligence решението QlikView е посочено от Gartner за най-бързо развиващия се продукт в този сегмент. То печели все повече клиенти главно с бързата си инсталация, лесната употреба и възможността за бързо генериране на справки и графики, покривайки широка сфера от фирмени дейности (маркетинг, продажби, финанси, човешки ресурси, производство и др.). Друго предимство на системата е възможността за предоставяне както на общ, така и на детайлен поглед върху данните. Това увеличава кръга от служители в една компания, които биха могли да спечелят от внедряването на QlikView. „BI решението от QlikTech е лесно за инсталиране и използване, с мощни инструменти за анализ и ще повлияе на бюджета ви по-малко, отколкото конкурентните алтернативи“ - посочва Марио Аписела (Mario Apicella) от InfoWorld.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД (http://balkanservices.com/) предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите.

Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView Business Intelligence - решение за Reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании.

Източник: ПР Агенция Crossroads Bulgaria, Konsultirai.me

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.2012