Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Енергетика

Вземи в gLOG
20 Октомври 09, 21:30 / Автор: AMI Communications
ЧЕЗ България разшири Кол центъра си
95% от обажданията на 0700 10 010 се обслужват до 30-та секунда от позвъняването. Компанията е инвестирала 344,2 милиона лева за пет години.
Днес, 20 октомври 2009 г., ЧЕЗ официално откри разширения си информационен център за дистанционно обслужване. Центърът, който се намира в гр. Плевен, обслужва 24-часовата телефонна линия на компанията 0700 10 010 и отговаря на запитвания получени на e-mail: zaklienta@cez.bg. На откриването присъстваха заместник-областният управителя на Плевенска област Тошко Гетов, кметът на града Найден Зеленогорски и регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Блахослав Файмон.

В разширяването на телефонния център са инвестирани общо 500 000 лв. за реконструкция и ремонт на сградата, закупуване на ново оборудване, техника, лицензи и софтуер. Увеличен е броят на входящите телефонни линии и на служителите. Телефонната линия вече се обслужва от 71 служители, което е двойно повече в сравнение с 2008 г. Всеки един от тях е преминал специално обучение за работа с клиенти и с информационната система. В момента кол центърът е обезпечен, за да обслужва 80 000 обаждания на месец. Допълнително са оборудвани още 64 работни места и при необходимост капацитетът може да бъде увеличен.

В резултат на разширението на телефонния център на 95% от обажданията на клиентите на 0700 10 010 се отговаря до 30-та секунда от позвъняването. За сравнение преди обновяването, този процент е бил 80. Статистиката сочи, че засега клиентите от Плевен и София най-активно използват информационната линия като техните обаждания представляват приблизително половината от всички, постъпили на 0700 10 010.

“Нашият стремеж е постепенно да достигнем европейските стандарти в областта на електроснабдяването и постоянно да подобряваме обслужването на клиентите. Разширяването на кол центъра е стъпка в тази посока. Готови сме да инвестираме 70 милиона лева през тази и 90 милиона лева през следващата година, за да постигнем наистина осезаеми резултати за клиентите”, заяви Блахослав Файмон, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

През последните 5 години ЧЕЗ е инвестирала общо 344,2 милиона лева в подобряване на качеството на доставките на електроенергия и услугите за клиентите. Средствата необходими за повишаване на нивото на обслужване на клиентите са насочени към проекти за обновяване на клиентските центрове, увеличаване на броя на местата и начините за плащане на сметките за електроенергия и изграждане и разширяване на информационния център на компанията.

За периода от стъпването си в България до сега (2005 г. – 2009 г.) ЧЕЗ е инвестирала в електроразпределителната мрежа 133,2 милиона лева за подмяна на електрически табла и електромери, 88,8 милиона лева в изграждане и модернизиране на съоръжения средно напрежение и други 30,2 милиона лева за съоръжения ниско напрежение. За същия период само в региона на гр. Плевен вложенията са приблизително 38 милиона лева.

Инвестираните през последните 5 години от ЧЕЗ средства са дали възможност към мрежата да се свържат 30 000 нови абоната и да се намалят технологичните разходи от 18 % през 2005 г. до 15% през 2008 г. През последните две години е отбелязано и намаление на броя на авариите по мрежата и съоръженията.

През 2009 г. ЧЕЗ е планирала да инвестира общо 70 милиона лева за подобряване качеството на доставка и обслужване на клиентите. През тази година ще приключи подмяната на електромери на територията на Западна България и ще бъдат завършени два големи инвестиционни проекта на обща стойност над 8,4 милиона лева – изграждане на подстанция „Камбаните” и реконструкция на подстанция „Метро”.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ
 
 
o    Телефонният и информационен център на ЧЕЗ България е създаден през юни 2007 г. Първоначално в него работят 8 служители, а в края на същата година те са вече 20.
 
o    През първия месец от съществуването на горещата линия на телефон 0700 10 010 е имало
2 600 обаждания.
 
o    95% от обажданията се обслужват до 30-та секунда от позвъняването. За сравнение, преди разширяването на капацитета на кол центъра – този процент е бил 80.
 
o    Средната продължителност на един разговор е 2,4 минути. Най-често клиентите се обаждат с въпроси по фактурата за електроенергия, да сигнализират за проблеми с електрическа инсталация или съоръжения като липсващи капаци на електрически табла, разбити врати на трафопостове и други, както и да декларират показания.
 
 
o    През септември месец 2009 г. ЧЕЗ проведе телефонно изследване сред 1 000 клиенти на компанията, които са ползвали услугите на кол центъра. 1/3 от тях декларират, че за първи път са използвали телефон 0700 10 010 през периода юни – септември 2009 г.
 


 
ИНВЕСТИЦИИ НА ЧЕЗ В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
 
 
  • За първия регулаторен период (2005 г. – 2007 г.) ЧЕЗ е изпълнил одобрените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране инвестиционни разходи.
 
Таблица 1: Направени и планирани инвестиции по години и видове разходи за територията на Западна България
 
ИНВЕСТИЦИИ 2005-2009
2009
2005-2009
План
млн.лв.
млн.лв.
Съоръжения средно напрежение
23.7
88.8
Съоръжения ниско напрежение
2
30.2
Изграждане на комуникационна инфраструктура
0.1
2.7
Табла и Електромери
10.3
133.2
Транспорт
4.9
18.3
Други
29.1
71
Общо инвестиции
70
344.2
 
 
  • През последните 5 години компанията приоритетно инвестира в поддържане и модернизиране на електроразпределителната мрежа и съоръжения.
 
Таблица 2: Основни данни за електроразпределителната мрежа и съоръжения на територията на Западна България
 
ПАРАМЕТРИ
Мерна
ед-ца
Възлови станции
107 броя
Подстанции
26 броя
Трафопостовe
14 891 броя
Трансформатори 20/0.4 kV
20 126 броя
Tрансформатори 06/0.4 kV
25 броя
Въздушни електропроводи- 20kV
16 956 км
Kабелни линии- 20 kV
6 938 км
Въздушни мрежи НН
26 167 км
Кабелни мрежи НН
10 183 км
Въздушни ел.проводи 110 kV
29 км
Кабелни линии 110 kV
30 км
 

  • В град Плевен и региона за последните 5 години ЧЕЗ са инвестирали общо 37, 754 млн. лв.
 
Таблица 3: Направени и планирани инвестиции по години и видове разходи за Област Плевен
 
Структура на инвестициите
План 2009
Общо 2005-2009
хил.лв.
хил.лв.
Изграждане на съоръжения ВН
1000
1247
Изграждане съоръжения СрН
1324
8630
Изграждане  съоръжения НН
210
2173
Изнасяне Ел. табла , електромери , часовници
1896
13249
Съоръжения за оборудване на дейността
543
4050
Изкупуване на енергийни обекти 
1565
4023
Сгради и инженерни конструкции
119
1828
Екологични проекти
21
31
Нови присъединявания
937
2523
Общо инвестиции
7615
37754
 
 
  • Някои по-големи реализирани инвестиционни проекта в Област Плевен са:
 
ПРОЕКТ
Стойност
хил.лв.
2009 г.
Изграждане на 8 бр. бетонов комплектен трафопост за захранване на нови потребители и подобряване захранването на съществуващите абонати
510
 
Нови кабели 20кV за захранване на 8 бр. бетонови комплектни трафопостове
236
Реконструкция и модернизация на възлова станция "Етерна"20кV - подмяна на съоръжения и въвеждане на телемеханика и управление, с цел намаляване времето за прекъсване на електрозахранването и по-бързо локализиране на аварии в мрежа средно напрежение
97
Подмяна на електромери, тарифни превключватели и изнасяне на електромерните табла на границата на собственост, с цел по-точно отчитане на консумираната електроенергия и подобряване на захранването на абонатите
1 896
2008 г.
Изграждане на 10 бр. бетонови комплектни трафопостове
522
Реконструкция и модернизация на две възлови станции - "Пордим"20кV и "Мечка"20кV
150
2007 г. – 2005 г.
Реконструкция и модернизация на три възлови станции - "Център"20кV, "Панега"20кV и "Бохот"20кV
181
Нови кабели 20кV
602
Подмяна на електромери, тарифни превключватели и изнасяне на електромерните табла на границата на собственост
10 080
 
 

Източник:
AMI Communications

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.0702