Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / PR

Вземи в gLOG
02 Ноември 09, 19:55 / Автор: Apeiron Academy
Международен конкурс за стипендии за обучение в първата в България професионална квалификация за вътрешни комуникатори обявява Apeiron Academy
Apeiron Academy обявява конкурс за стипендии за обучение в първия у нас випуск на английската професионална квалификация за специалисти в областта на вътрешните комуникации – Сертификат за вътрешни комункации на the Chartered Institute of Public Relations (CIPR). Стипендията покрива разходите по обучението и допълнителните учебни материали на студента. Курсът стартира през януари 2010 година, а документи за кандидатстване се приемат до 15 декември 2009 година. В конкурса могат да участват специалисти, работещи в сферата на корпоративните комуникации или студенти, които могат да докажат минимум една година професионален опит в сферата на ПР, човешки ресурси, вътрешни комуникации, маркетинг, организационно управление. Документи могат да подават български и чужди граждани.
Apeiron Academy обявява конкурс за стипендии за обучение в първия у нас випуск на английската професионална квалификация за специалисти в областта на вътрешните комуникации – Сертификат за вътрешни комункации на the Chartered Institute of Public Relations (CIPR). Стипендията ще покрие всички разходи по обучението и допълнителните учебни материали на студента, но не включва пътнии разходи, разходи по настаняване и членски внос към CIPR.

Сертификатът за вътрешни комункации е най-новата квалификационна програма на английския институт CIPR. Българският център е първият извън Великобритания, който получи акредитация и ще започне подготовка на специалисти в тази програма през януари 2010 г.

В конкурса могат да участват специалисти, работещи в сферата на корпоративните комуникации или студенти, които могат да докажат минимум една година професионален опит в сферата на Пъблик Рилейшънс, човешки ресурси, вътрешни комуникации, маркетинг, организационно развитие. Документи могат да подават както български, така и чужди граждани.

Новата квалификация на CIPR е предназначена за специалисти, работещи в сферата на вътрешните комуникации или такива, които имат опит в близка област, но биха искали да задълбочат познанията си за организационна култура и организационна промяна, стратегическо планиране в сферата на вътрешните комуникации, социалните мрежи и новите медии.

Обучението за придобиване на Сертификата за вътрешни комуникации е с продължителност 6 месеца и включва общо 20 учебни часа. В Apeiron Academy лекциите ще бъдат водени от акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания. В първия випуск в България лектор ще бъде създателят на програмата Кевин Рък и Ан Пилкингтън – основател на PR Academy (Великобритания), професионалисти с богат опит в сферата на комуникациите и акредитирани преподаватели на CIPR.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Изисквания към кандидатите

В конкурса могат да участват както специалисти в сферата на комуникациите, така й студенти. Документи могат да подават български и граждани на чужди страни. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

• Да са завършили или да се обучават в бакалавърски, магистърски или докторантски програми в областите – Пъблик Рилейшънс, човешки ресурси, маркетинг, организационно развитие, социология, др., както и да притежават минимум една година професионален стаж в посочените области
или
• Да притежават минимум две години професионален стаж на пълен работен ден в посочените области (за кандидати, които нямат академична степен и не се обучават в някоя от изброените области)
и
• Да имат високо ниво на владеене на английски език

Необходими документи

• Копие от диплома за завършено висше образование и/или уверение от учебното заведение, в което се обучава кандидатът
• Автобиография, в която се посочват квалификациите и професионалния опит на кандидата
• Есе на тема: „Успешните комуникации започват отвътре”, в обем 1000 думи (+/- 10%) на английски език
• Професионална препоръка от настоящия работодател

Оценяването на кандидатите ще бъде направено на два етапа:

• предварително оценяване въз основа на подадените документи
• интервю-събеседване с допуснатите до втори кръг кандидати.


КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15 декември 2009 г.

Документите ще се приемат

А) в електронен вариант на e-mail:

apeiron@apeironcommunication.com

Б) или в офиса на Apeiron Communication на адрес:

гр. София, 1000
ул. Искър 54, ет.2
тел.: 02/ 811 7855
www.apeironacademy.com

За Контакти: 

www.apeironacademy.com

Източник: Apeiron Academy

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.6151