Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
03 Ноември 09, 13:30 / Автор: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Агенцията по рибарство настоява пред Европейската комисия за запазване на квотата за улов на калкан през 2010 г.
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури e изпратила позицията си до Европейската комисия относно предложението за Регламент на Съвета за определяне на риболовните възможности и свързаните с тях условия на определени рибни запаси в Черно море за 2010 г.
София, 3 ноември 2009 г. - Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури e изпратила позицията си до Европейската комисия относно предложението за Регламент на Съвета за определяне на риболовните възможности и свързаните с тях условия на определени рибни запаси в Черно море за 2010 г. В предложението са наложени количествени ограничения: намаление на общия допустим улов за калкан до общо 76 тона – 38 тона за България и 38 тона за Румъния.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури настоява Комисията да преразгледа виждането си относно намаляване на квотата за улов на калкан. В позицията ясно се казва, че „По общият допустим улов за калкан, България не може да приеме предложеното намаление на общия допустим улов (съответно и квотите) за калкан с 25% по следните причини:

Като цяло, досегашният общ допустим улов за калкан от 100 тона е установен на ниско равнище. Залаганият общ допустим улов от 100 тона, наложен от ЕК като предпазно ниво, е значително занижен по отношение на представените от българските и румънските учени научни данни за състоянието на запаса в техните води. Ето защо предлаганото намаление, макар че в абсолютни цифри е 24 тона за двете държави, то всъщност е твърде голямо като процент – 25%. 

За България предлаганото намаление ще доведе до много големи ограничения на риболова на калкан, тъй като квотата от 50 тона за страната за 2008 година бе изпълнена през месец септември 2008 г., а за 2009 – в края на месец март, още преди въвеждането на забранителния период. Поради това предлаганото намаление ще има още по-негативен ефект върху рибарския сектор. Съществува реална опасност цели рибарски общности, които разчитат на уловите на калкан, да останат без доходи.”

Въз основа на направените от български и румънски учени проучвания, показващи, че състоянието на запаса е стабилно, ИАРА счита, че общия допустим улов за калкан може да бъде увеличени или като превантивна мярка да бъде запазен на нивото от 2009 г., с цел подпомагане на естественото му размножаване, определено с Регламент (ЕО) №1139/2008 на Съвета.

ИАРА иска Европейската комисия да преразгледа виждането си за намаление на квотата за калкан, още повече след като България и Румъния са представили План за действие с елемнти на съвместен многогодишен план за управление на запасите от калкан, в който са заложени конкретни технически мерки, мерки за намаляване на риболовното усилие, подобряване на контрола и съвместни научни изследвания.

ИАРА е наясно с необходимостта от по-пълни научни данни, които да послужат като база за обективна оценка на състоянието на запаса от калкан и за научен съвет, поради което намерението на агенцията е да проведе съвместни научни изследвания с румънската страна през ноември 2009 г. и пролетта на 2010 г., с прилагане на еднакви научни методи.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури счита, че предприетите действия от България и Румъния показват сериозността на проблема и значимостта на калканския риболов и смята, че ангажиментите, които се поемат, ще доведат до подобряване състоянието на запаса.

Приемането на предложението в разпространения от ЕК вариант, който не отразява реалното състояние на запасите, ще повлияе отрицателно на рибарския сектор в България, ще има отрицателно икономическо въздействие и ще предизвика сериозно социално напрежение сред всички заинтересовани страни в сектора. 

# # #

Инфо факти

На 17 септември 2009 г. във Варна е проведена среща между Изпълнителните агенции по рибарство на България и Румъния. По време на срещата между изпълнителният директор на ИАРА проф. Йордан Стайков и румънският му колега Валентин Букс е формирана обща стратегия за излизане от проблема, който стои пред двете държави с предложения регламент от комисията установяващ общ допустим улов на калкан в Черно море за двете страни в рамките на 76 тона. Уточнени са параметрите за провеждане на общи научни изследвания в Черно море за оценка на запасите и за подобряване на контрола и достоверността на данните за уловите и предприемане на съвместни дейности за запазване на общия допустим улов от 2009 г.

На 10 септември 2009 г. министърът на земеделието и храните д-р. Мирослав Найденов се срещна в Брюксел с комисаря по морски въпроси и рибарство Джо Борж. На срещата министър Найденов поиска запазване на квотата за улов на калкан в Черно море. Досегашният опит от прилагането на подхода за общия допустим улов на калкан и квоти в Черно море показа, че той не е много подходящ. Още повече като се има предвид, че България и Румъния осъществяват улов само на около 10% от улова на калкан от всички Черноморски държави. В Черно море няма съвместно управление на рибните ресурси във вид на Регионална организация за управление на рибните ресурси или в друга форма, заяви по време на срещата министър Найденов. 

Комисар Джо Борж поиска България и Румъния заедно да представят научни доказателства за реалните запаси от калкан в Черно море, за да може да се запази квотата или да се увеличи. Тогава той обяви, че ще съдейства за намиране на по-подходящ подход за управление на рибните ресурси в Черно море, както и възможностите, които имат двете страни за запазване на досегашния общ допустим улов.

На 9 септември изпълнителният директор на ИАРА проф. Йордан Стайков и румънският му колега Валентин Букс проведоха среща със Директор дирекция Средиземно и Черно море г-жа Карла Монтеси в ГД МАРЕ на Европейската Комисия за търсене на решения относно предложения проекто регламент за определяне уловите в Черно море. Двете страни поеха задължение да представят научни данни и планове за действие в управлението на калкана в Черно море с цел излизане от ситуацията и търсене на решение в създалата се ситуация.

# # #

За информация:
Ани Брезоева, PR ИАРА
+ (359) 889 440 678
abrezoeva@gmail.com 

Източник:
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.634