Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
04 Ноември 09, 22:11 / Автор: Viveka Positive Communications
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ има две допълнителни обслужващи дружества
С решение от 04 ноември 2009 г. ЕЛАРГ АГРО ЕООД и ЕЛАРГ УИНД ЕООД бяха одобрени от Комисията за финансов надзор (КФН) като допълнителни обслужващи дружества на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ.
04 ноември 2009 г.

С решение от 04 ноември 2009 г. ЕЛАРГ АГРО ЕООД и ЕЛАРГ УИНД ЕООД бяха одобрени от Комисията за финансов надзор (КФН) като допълнителни обслужващи дружества на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ.

ЕЛАРГ АГРО ще се занимава с комасация и управление на комасираните земи, а ЕЛАРГ УИНД – с проучвания и анализи с цел идентифициране на земи, собственост на фонда, подходящи за изграждане нa ветроенергийни паркове, и последващото им управление. 

Двете обслужващи дружества ще работят паралелно с Агроменидж АД, което отговаря за управлението на портфолиото от земи на фонда, които все още не са комасирани. Всяко едно от трите дружества ще управлява различни земи на фонда в зависимост от визията на мениджмънта за бъдещата им реализация.

„Двете нови дружества ще допринесат за успешното развитие на фонда, като подкрепят досегашния му мениджмънт и подпомогнат осъществяването на успешни нови проекти”, коментира Стоян Малкочев, изпълнителен директор на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ. 

ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ работи и с четвърто обслужващо дружество, АТА консулт ООД, което се занимава със счетоводната му дейност. АТА консулт беше одобрено с решение на КФН от 14 октомври 2009 г.

Според Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДЦИС) дружествата със специална инвестиционна цел могат да възложат на едно или повече търговски дружества да извършват дейностите, необходими за добрата работа на фондовете.

За ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ:

ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България, създадено през април 2005 г. Капиталът му е 59,7 млн. лв. Набраните средства от последващи увеличения достигат 73,2 млн. лв., инвестирани в 293,000 дка земеделска земя в цялата страна. Основните акционери във фонда са QVT Fund, Алианц България и Kairos Investment Management Ltd. чрез Credit Suisse Securities. Свободно търгуемите акции на БФБ са в размер на 25.47% от капитала на дружеството. Фондът е включен в индексите SOFIX, BG REIT и BG 40 на БФБ.

За допълнителна информация: 

Силвия Николова, Директор за връзки с инвеститорите, ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ, 02/ 868 1 868, 0884 484 072, email: snikolova@elarg.bg 

Андреана Станкова, PR експерт, Viveka Positive Communications, 02/ 980 53 39,
0896 66 56 76, email: andreana.stankova@viv-eka.com 

Източник:
Viveka Positive Communications

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1251