Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
14 Ноември 09, 22:00 / Автор: Фондация „Еврорегиони”
Забавянето на авансовите плащания по европроекти в общините намалява възможността за тяхното реализиране
Управлението на европроекти и проблемите възникващи със забявяне на авансовите плащания по някои от програмите на ЕС бе тема на дискусията част от семинара „Европейски Проекти – Програма за развитие на селските райони (ПРСР)”, организиран от Фондация „Еврорегиони” със съдействието на евродепутата Евгени Кирилов в община Ихтиман.
Управлението на европроекти и проблемите възникващи със забявяне на авансовите плащания по някои от програмите на ЕС бе тема на дискусията част от семинара „Европейски Проекти – Програма за развитие на селските райони (ПРСР)”, организиран от Фондация „Еврорегиони” със съдействието на евродепутата Евгени Кирилов в община Ихтиман.

Кметът на община Ихтиман г-жа Маргарита Петкова сподели опита на общинската администрация в управлението на европейски проекти, както и възможностите за реализиране на проекти с цел подобряване на инфраструктурата на града, подобряване на градската среда, интегриране на деца в неравностойно положение и деца от ромски произход.

Евродепутатът Евгени Кирилов, като докладчик на Европейския парламент по измененията на общия регламент на структурните фондове, запозна участниците в семинара с предложенията за опростяване правилата за използване на европейските фондове, съкращаване на процедурите и опростяване достъпа до плащания. „Трябва да се признае, че някои от правилата в определени области от прилагането на структурните фондове все още са много сложни и това принуждава потенциалните ползватели да се отказват от използването на еврофинансирането”, заяви Кирилов. Той сподели своето очакване, че в началото на следващата година ще бъдат опростени бюрократичните процедури по одобряването и финансирането на европроекти.

Семинарът премина в отворен формат спрямо казусите и интереса на участниците по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Специално внимание бе отделено на подхода “ЛИДЕР”, като възможност за развитие на общината и региона като цяло.

Беше презентирана добрата практика на австрийската община Гюсинг по европроекти в областта на енергийната ефективност. Чрез публично-частни партньорствата, Гюсинг е изграден, като първият енергийно независим град.

В семинара взеха участие представители на администрацията на община Ихтиман, местни неправителствени организации работещи с деца с увреждания и групи в неравностойно положение, както и представители на МИГ(местната инициативна група).

# # #

За повече информация:

Владимир Ангелков, Фондация „Еврорегиони”
+ (359) 896 610 709
+ (359) 878 132 783 

Ани Брезоева, PR съветник
+ (359) 889 440 678

Източник: Фондация „Еврорегиони”

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.556