Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
13 Ноември 09, 22:47 / Автор: Асоциация на индустриалния капитал в България
Създаден е Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика
Основната цел на Обществения Съвет ще бъде да осигурява синергия между социалните партньори, различните държавни органи и медиите за ограничаване и превенция на неформалната икономика, както и да дава препоръки за подобряване на изпълнението на проектните дейности при необходимост.
Започна работа Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, създаден по идея на Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България, в рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. За Председател на Съвета бе избрана г-жа Христина Митрева - заместник-министър на труда и социалната политика.

Основната цел на Обществения Съвет ще бъде да осигурява синергия между социалните партньори, различните държавни органи и медиите за ограничаване и превенция на неформалната икономика, както и да дава препоръки за подобряване на изпълнението на проектните дейности при необходимост. Той ще заседава поне веднъж на шест месеца, а при необходимост и по-често и ще генерира идеи за изпълнение на действия за ограничаването и превенцията на неформалната икономика.

Ограничаването на неформалната икономика би имало незабавен положителен ефект върху инвестициите и икономическия растеж. Нейната разнородна структура и сложност обаче изискват интегриран институционален подход и системни координирани стратегически действия. Затова в Обществения съвет участват представители на Министерството на труда и социалната политика, Министeрство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Националния осигурителен институт, Главна дирекция по труда, Главна дирекция „Гранична полиция”, Национална агенция по приходите, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО), Държавна комисия по стоковите борси и тържища, КНСБ, КТ „Подкрепа”, Българска Стопанска камара, БТПП, Български съюз на частаните предприемачи „Възраждане”, БНТ, Дарик финанс и други.

На своето първо заседание Общественият съвет прие правилник за своята дейност, както и методология за мониторинг и оценка на дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” се изпълнява от партньорите АИКБ и КНСБ в периода 2009 – 2013 г., като планира да осъществи поредица от мерки с цел ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната и конкретно в секторите машиностроене, електротехника, информационни технологии, инфраструктурно строителство, лека промишленост, парфюмерия и козметика, млекопреработване, туризъм, небанкови финансови услуги и услуги от общ интерес.

Повече информация за проекта може да получите на: www.bica-bg.org.

Обществен съвет

за ограничаване и превенция на неформалната икономика

по проект „Ограничаване и превенция на

неформалната икономика”


Институция Представител Контакти
1 Министерство на труда и социалната политика Христина Митрева
– заместник-министър

София, ул. Триадица 2
тел. 02/8119 414

e-mail: sec-mitreva@mlsp.government.bg

2 Министерство на земеделието и храните Кирил Кирков – директор на дирекция „Растениевъдство и животновъдство” София, бул. Христо Ботев 55
тел.: 02/985 11 339

e-mail: kkirkov@zh.government.bg

3 Министрество на вътрешните работи Димитър Димитров – служител в сектор „Индустрия”, отдел Б, дирекция Противодествие на общата престъпност София, бул. Сливница 235,
стая 134

тел.: 02/ 982 27 21

4 Министерство на правосъдието Нели Доева – началник отдел „Финансово счетоводна дейност” в дирекция „Финанси и бюджет” София, ул. Славянска 1
тел.: 02/9237555

5 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Албена Жекова – началник сектор, отдел „Мониторинг”, дирекция „Координация на програми и проекти” София, ул. Дякон Игнатий 9
тел.: 02/9409 607,

e-mail: AJekova@mtitc.government.bg

6 Национална агенция за приходите Николай Петков – директор на дирекция „Управление на риска”, в централното управление на НАП София, бул. Дондуков 52
тел. 02/9859 31 04, 9859 31 69

e-mail: n.petkov@nra.bg
7 Национален осигурителен институт Георги Зафиров
– началник отдел „Контрол по разходите на ДДО” към главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване”

София, бул. "Александър Стамболийски" 62-64,
п.код 1303

тел.: 02/926 11 52

e-mail: georgi.zafirov@NSSI.BG

8 Главна инспекция по труда Петя Радева – главен инспектор в дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване” София, бул. Дондуков 3
тел.: 02/ 8101 700

е-mail: pivanova@gli.government.bg

9 Главна дирекция “Гранична полиция” Мариана Георгиева Петрова – Рашкова София, бул. Мария Луиза 46
тел.: 02/982 32 37, 982 42 02

e-mail: nsgp@mvr.bg

10 Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) Венцислав Христов – началник на отдел „ЕОИ” на ГД ГРАО София, ул. Кирил и Методий 17-19
Тел. 02/986 51 91

e-mail: Vhristov@grao.bg

11 Държавна комисия по стоковите борси и тържища Кристина Паскалева
– директор на дирекция „Контрол и анализ на организираните пазари”

София, р-н Изгрев, ул.165 №3a
тел.: 02/970 60 13

е-mail: k.paskaleva@dksbt.bg

12 КНСБ Николай Ненков – вицепрезидент София, пл. Македония 1
тел. 02/401 05 04

e-mail: nnenkov@citub.net

13 КТ „Подкрепа” Стела Димитрова Димкова – гл. експерт София, ул. Ангел Кънчев 2
тел.: 02/986 34 70
e-mail: steladimkova@podkrepa.org

14 Асоциация на индустриалния капитал в България Милена Ангелова – главен секретар София, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 8
Тел.: 02/963 37 52, 963 37 56

e-mail: bica@bica-bg.org

15 Българска стопанска камара Комен Колев
– заместник председател

София, Алабин 16-20
тел.: 02/932 09 11
е-mail: kamen@bia-bg.com
16 Българска търговско-промишлена палата Беата Папазова – консуртант Европейска интеграция и проекти София, ул. Искър №9
тел.: 02/8117437

mob. 0887 860119

e-mail: b.papazova@bcci.bg

17 Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” Доц .Светлана Александрова София, ул. Хан Крум 31
тел.: 02/980 11 82

е-mail: vuzrazdane@union-vuzrazdane.eu

18 БНТ Тома Иванов Иванов – директор „Технически средства и производство” София, ул. Сан Стефанов 29
тел. 02/814 13 45

mob.0887/54 79 93

е-mail: toma.ivanov@gmail.com

19 Дарик Радио Христо Христов
- управител DarikFinance.bg

София, бул. Дондуков 82, ет. 8
тел.: 02/984 98 10

mob. 359 878 128 160

e-mail: hhristov@darikfinance.bg

Източник:
АИКБ

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4326