Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

12 Ноември 09, 23:14 / Автор: AMEXIM Co.& ИНФОРМКОНСУЛТ
Второ търговско договаряне за стоки със затруднена пазарна реализация, машини, технологии и ноу-хау TECHNO TRADE 2009 – 2010
Договарянето има за задача да бъдат локализирани и договорена реализацията на стоки със затруднена пазарна реализация, машини, технологии и ноу-хау.
Второ търговско договаряне за стоки със затруднена пазарна реализация, машини, технологии и ноу-хау TECHNO TRADE 2009 – 2010

Организатори: AMEXIM Co. & INFORMCONSULT

Времетраене: 15.11.2009 – 15.03.2010

Договарянето има за задача да бъде създадена база данни за стоки със затруднена пазарна реализация, машини, технологии и ноу-хау.

Целта е стоковите наличности, машините, съоръженията и нестандартната екипировка, оферирани за продажба, да бъдат включени в експортно-импортната листа на компанията.

Втората цел е създаването на база данни за технологии и ноу-хау.

Освен “чисто”оттъргуване, при съгласие на собствениците, ще се търсят възможности за представяне на машините, технологиите и наличните ноу-хау като апорти в натура в новосъздавани смесени предприятия в чужбина.

Целевите пазари, на които приоритетно ще се работи, са: Мароко, Мавритания и страните- членки на COMESA - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Market_for_Eastern_and_Southern_Africa

За да се осигури необходимата конфиденциалност, представянето на фирмите ще бъде в техните офиси.

Размерът на финансово осигуряване от страна фирмите, участващи в договарянето, ще се определя за всяка поотделно, като ще се вземат предвид: географското им местоположение и техните интереси.

Участниците в договарянето следва да представят всички материали, които преценят за необходими, на електронен носител в три езикови варианта: български, английски и френски.

За повече информация посетете: www.buy-bulgaria.info

За Контакти:

AMEXIM Co.& ИНФОРМКОНСУЛТ
amexim1@aol.com

Източник:
www.pressandmediacenter.net/techno_trade_09.html

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.6482