Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

12 Ноември 09, 23:17 / Автор: AMEXIM Co.& ИНФОРМКОНСУЛТ
Проект за дистанционна трудова заетост
От частичен анализ на пазара на труда беше констатирано, че близо 45 % от заетите по трудови правоотношения извършват дейности, при които няма обективна необходимост от персонален контакт, както на ...
От частичен анализ на пазара на труда беше констатирано, че близо 45 % от заетите по трудови правоотношения извършват дейности, при които няма обективна необходимост от персонален контакт, както на дадения служител с колегите му, така и с външни лица – условно наречени “клиенти”. Тази констатация стои в основата на проекта за дистанционна трудова заетост.

Ефектът от стартирането, реализацията и развитието на това направление от пазара на труда ще може да се очаква в няколко направления:

- икономия на времето, необходимо за отиване и връщане от работа (средно 48 ч./месец, на фона на работна седмица от 40 ч.);

- икономия на финансовите средства за транспорт, както в личен план, така и разходите за обществен транспорт;

- запазване на качеството на транспортната инфраструктура;

- постигане на екологичен ефект от намаляване броя на използваните лични и обществени транспортни средства;

- постигане на “трудова мобилност“, без да бъде необходимо физическо преместване на отделния служител и неговото семейство и премахване на всички свързани с това проблеми, във всички наблюдавани в момента аспекти;

- намаляване на разходите на фирмите за офиси и свързаните с тяхното ползване режийни разходи, обзавеждане и т.н., като реализираните икономии естествено ще допринесат за увеличаване на разполагаемите средства на стопанските единици, което може да се разглежда и като възможност за увеличаване на заплатите, възможностите за инвестиции, в т.ч. за развитието на комуникационната инфраструктура в страната;

- увеличаване ролята на комуникационните компании, респективно техните приходи, което ще доведе от една страна, до повишаване на качеството на предлаганите услуги, а от друга - до по-приемливите им цени;

- намаляване на обезлюдяването на поне 80 % от населените места;

- осигуряване на професионално развитие, независимо от териториалното местонахождение;

- осигуряване на платежоспособно търсене в населените места, чието население от години намалява необратимо, което от своя страна ще доведе до производствена и финансова стабилизация на икономическите субекти в тях;

- запазване на оптималната функционалност на средно 80 % от населените места;

Проектът има за цел да се популяризират възможносттите за прилагане на дистанционната трудова заетост.

Като начало е осигурена техническа възможност фирмите, които могат да предоставят работни места за дистанционна трудова заетост, да публикуват безплатно листингите си, като същата възможност се предоставя и на желаещите да се възползват от такава възможност за професионална реализация.

Предвид все по-широката компютаризация и наличните софтуерни възможности за комуникация, може да се приеме, че съществуващата технологична база е достатъчна за стартирането на проекта, като може да се заключи, че неговото по-широко прилагане ще създаде икономически условия за подобряването на комуникационната инфраструктура в страната, стабилизирайки позиците й в глобализиращия се свят.

За повече информация посетете: www.ads-for-free.net

За Контакти:

AMEXIM Co.& ИНФОРМКОНСУЛТ
E-Mail: amexim1@aol.com

Източник:
http://www.pressandmediacenter.net/dist_jobs.html

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.9607