Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

Вземи в gLOG
31 Януари 10, 19:31 / Автор: Viveka Positive Communications
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ увеличава приходите си от аренда с 19% през 2009 г.
Общите приходи на фонда за изминалата година са 4,23 млн. лева.
Приходите от аренда на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ нарастват с 19% през 2009 г. в сравнение предходната година до 3,9 млн. лв. За 2008 г. те са в размер на 3,3 млн. лева. Общите приходи на фонда за изминалата година са 4,23 млн. лева.

Разходите на фонда за 2009 г. спадат до 4,6 млн. лв., което е намаление от над три пъти спрямо 2008 г.

През 2009 г. мениджмънтът на фонда взе решение за обезценяване на просрочени вземания. Печалбата на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ за изминалата година преди обезценяването на тези вземания е 279 000 лв. Еднократното обезценяване на просрочените вземания, направено в края на третото тримесечие, доведе до нетна загуба за 2009 г. от 365 000 лв. 

„През 2009 г. новият мениджмънт на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ стартира управленска програма, насочена към осигуряване на дългосрочна стабилност и рентабилност на дружеството. Годишните резултати показват, че съумяваме да постигнем целите си. Уверен съм, че възходящата тенденция на развитие на компанията ще продължи и занапред,” коментира Стоян Малкочев, изпълнителен директор на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ. 

През 2009 г. ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ започна да работи с ново обслужващо дружество – Агроменидж АД, което се занимава с управление земите на компанията. Целта на дружеството е да увеличава портфолиото на фонда и да осигурява максимална прозрачност в процеса на управлението му. 

За ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ:

ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България, създадено през април 2005 г. Капиталът му е 59,7 млн. лв. Набраните средства от последващи увеличения достигат 73,2 млн. лв., инвестирани в 293 000 дка земеделска земя в цялата страна. Основните акционери във фонда са QVT Fund, Алианц България и Credit Suisse Securities. Свободно търгуемите акции на БФБ са в размер на 25,47% от капитала на дружеството. Фондът е включен в индексите SOFIX, BG REIT, BG 40 и BGTR30 на БФБ.

За допълнителна информация: 

Силвия Николова, Директор за връзки с инвеститорите, ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ, 02/ 868 1 868, 0884 484 072, email: snikolova@elarg.bg 

Андреана Станкова, PR експерт, Viveka Positive Communications, 02/ 980 53 39, 0896 66 56 76, email: andreana.stankova@viv-eka.com 

Източник:
Viveka Positive Communications

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.2784