Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Автомобили и горива

Вземи в gLOG
04 Февруари 10, 20:03 / Автор: Publicis Consultants | MARC
Shell и Cosan подписват предварително споразумение за създаване на съвместно дружество в Бразилия
Световната петролна компания Shell и бразилският производител на етанол Cosan S.A. (Cosan) съобщиха днес, че са сключили предварително споразумение за създаване на съвместно дружество с актив около $12 милиарда за производство на етанол, захар и енергия, както и за снабдяване, дистрибуция и търговия на горива за транспорта на територията на Бразилия.
Лондон, Сао Паоло, София – 4 февруари 2010 г. – Световната петролна компания Shell и бразилският производител на етанол Cosan S.A. (Cosan) съобщиха днес, че са сключили предварително споразумение за създаване на съвместно дружество с актив около $12 милиарда за производство на етанол, захар и енергия, както и за снабдяване, дистрибуция и търговия на горива за транспорта на територията на Бразилия.

Според условията на споразумението, двете компании ще предоставят на бъдещото дружество наличните си активи в Бразилия. В допълнение, Shell ще предостави общо $1.625 милиарда в брой през следващите две години.

Съвместното предприятие ще позволи на Shell и Cosan да постигнат водеща и печеливша позиция в областта на устойчивите биогорива - едно от най-реалистичните търговски решения за намаляване на въглерода в сектора на транспортните горива през следващите 20 години. Това ще бъде постигнато чрез завоюване на водеща пазарна позиция в Бразилия – държавата с най-ефективно производство на етанол в световен мащаб. Със своя производствен капацитет от около 2 милиарда литра годишно и значителните си амбиции за растеж, дружеството ще бъде един от най-големите производители на етанол в света. Освен това, включването на акционерния дял на Shell в компаниите Iogen и Codexis ще позволи на дружеството да развие и внедри технологиите за производство на биогорива от следващо поколение в бъдеще.

Сделката ще увеличи възможностите за растеж на двете компании, както и позициите им в търговията с горива на едро и дребно в Бразилия. Със своята мрежа от около 4 500 търговски обекта и годишен производствен капацитет от около 17 милиарда литра, дружеството ще има водеща позиция на пазара на горива на дребно в Бразилия със силна синергия и потенциал за бъдещ растеж.

Марк Уйлямс, Директор направление „Производство и търговия с петролни продукти” в Royal Dutch Shell, казва: „Тази новина демонстрира важното значение, което Бразилия има за Shell. Очакваме да се присъединим към водеща компания в страната, за да отговорим на нуждите от горива на крайните и на бизнес потребителите в този силно развиващ се пазар”.

„За нас сътрудничеството с Cosan е начин да увеличим ролята на ниско-въглеродните устойчиви биогорива в световното разнообразие на транспортни горива. Съвместната ни дейност ще позволи на Shell да установи съществен и печеливш бизнес с био-горива с потенциал за разгръщане на технологии от ново поколение.

”Рубенс Омето Силвериа Мело, Председател на Борда на директорите на компанията Cosan, казва: „Целта на Cosan е да се превърне в световен лидер в бизнеса с чиста и възобновяема енергия. Нашата величина, нивото и степента ни на развитие означават, че се нуждаем от партньор, който не просто споделя нашата мисия, но и има достъп до международни пазари, с което да подпомогне реализирането на нашия потенциал за растеж и развитие.”

„Вярваме, че съвместната ни дейност ще изиграе важна роля за устойчивостта на нашата планета чрез повишаване на световното предлагане и разпространение на базирани на етанол биогорива. Сътрудничеството ни ще спомогне и за това да утвърдим водещата позиция на Бразилия в свят, който търси устойчиви, ефективни и сигурни алтернативи за задоволяване на енергийните потребности.”

Предстои двете страни да проведат извънредни преговори по отношение на обвързващия договор за създаване на съвместното дружество, който ще бъде обект на окончателната документация по сделката, преглед на финансовото състояние, споразумение между двете страни по важни въпроси за устойчивостта на проекта, одобрение от страна на властите и съответните потвърждения от страна на компаниите.

Допълнителна иформация:

Компаниите Cosan и Shell ще участват в съвместното дружество по следния начин:

Cosan Shell
Капацитет за смилане на захарна тръстика: приблизително 60 милиона тона на година, в 23 мелници;
Капацитет за производство на етанол: Приблизително 2 милиарда литра  годишно;
Производство на енергия /Co-generation/:  седем съществуващи централи, 2 в процес на изграждане и още 3,  планирани дa бъдат построени в следващите 3 до 4 години;
Приблизително 1,730 търговски  обекта и система за снабдяване и  дистрибуция;
Логистична система  за дистрибуция на етанол
Контролен дял в компания, търгуваща с етанол.
Нетен дълг от около  $2,5 милиарда .
Дейностите, засягащи смазочните материали, няма да бъдат  включени в съвместното дружество.  
Система за търговия и дистрибуция в Бразилия, включваща. около 2,740 търговски обекта Shell, както и активи за снабдяване, дистрибуция и бизнес с авиационни горива, включително и подразделението, придобито наскоро от Cosan;
50% дял на Shell в  компанията Iogen*;
14.7% дял на Shell в  компанията  Codexis**;
$1.625 милиарда в брой, платими в рамките на следващите две години;
Дейностите, засягащи смазочните материали, няма да бъдат  включени в съвместното дружество.  


Royal Dutch Shell plc
е регистрирана в Англия и Уелс, със седалище на управление в Хага. Акциите й се търгуват на фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. Компаниите Shell развиват дейности в над 110 държави в бизнеси включващи проучване и производство на нефт и газ; производство на и търговия с втечнен природен газ (LNG) и синтетичен дизел от природен газ (GTL); производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и химикали; а също и възобновяеми енергийни проекти, включващи вятърна и слънчева енергия. За повече информация, моля посетете: www.shell.com.

Основната дейност на компанията Cosan S.A. Indústria e Comércio е производство и търговия със захар, етанол, производство на електричество от захарна тръстика, производство и дистрибуция на горива и дистрибуция на масла. Компанията притежава 23 предприятия с капацитет за обработване на 60 милиона тона захарна тръстика годишно, които произвеждат различни по качество рафинирана и нерафинирана захар и етанол. Компанията управлява износа на захар и разпространението на местния пазар чрез марките União и DaBarra, които държат общо 50% от пазара на дребно. Компанията е един от четирите най-големи дистрибутори на горива в Бразилия с мрежа състояща се от над 1700 бензиностанции. За допълнителна информация посетете www.cosan.com.br.

*Iogen е водеща световна компания за биотехнологии, специализирана в производството на целулозен етанол – напълно възобновяемо целулозно биогориво, което може да бъде използвано в днешните коли. Iogen разработва, произвежда и продава ензими за модифицирането и подобряването на обработването на естествени фибри в текстилната индустрия и при производството на фураж, целулоза и хартия.

**Codexis е водеща компания, разработваща технологии за чисти биокаталитични процеси, които съществено могат да намалят производствените разходи в редица индустрии. Патентованите еволюционни технологии на Codexis предоставят възможността за нови решения за ефикасни, евтини и природо-съобразни процеси, които имат приложение във фармацевтичната индустрия, енергетиката и производството на индустриални химикали.

Royal Dutch Shell plc е водеща световна енергийна компания, в чиито филиали работят 102 000 служители и оперира в повече от 100 страни и територии. Дейността на Shell обхваща проучване и производство на нефт и природен газ, рафиниране и продажба на автомобилни горива и други продукти, производство на химикали и развитието на възобновяеми енергийни източници. За повече информация, моля вижте www.shell.com/aboutshell <http://www.shell.com/aboutshell>.

*** 

Предупредителна информация

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни юридически лица. В този документ “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и неговите филиали като цяло. Подобно, думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за филиалите като цяло и тези, които работят за тях. Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, като притежава или мажоритарен брой гласове или правото да управлява. Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като „свързани компании” или „съдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities). В този документ сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity accounted investments”. Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял (например, чрез нашия 34% дял в Woodside Petroleum Ltd.), притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на делът на трети лица. Този документ съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от дейността и бизнеса на Royal Dutch Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически факти, могат да се считат за прогнозни. Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните органи и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, отразени или загатнати в тези твърдения. Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Royal Dutch Shell на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки и предположения на управителите. Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като „очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „планираме”, „цели”, „перспектива”, „най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. Има няколко фактора, които могат да повлияят на бъдещата работа на Royal Dutch Shell и да допринесат за това тези резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения включени в този документ, включително (но не и единствено): (а) вариране на цените на нерафиниран петрол; (б) промяна в търсенето на продуктите на групата; (в) валутни колебания; (г) производителни и сондажни резултати; (д) оценка на резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията на индустрията; (ж) физически рискове и рискове на околната среда; (з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива транзакции; (и) рискът от водене на бизнес в развиващите се страни и страни обект на международни санкции; (й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително потенциални съдебни процеси и регулаторни действия, произлизащи от рекатегоризацията на резервите; (к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и региони; (л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне възстановяването на общи разходи; и (м) промяна в търговските условия. Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или спомената в тази секция. Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, които могат да повлияят на бъдещите резултати се съдържат в годишния отчет на Royal Dutch Shell и формуляра 20-F за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 (могат да бъдат намерени на www.shell.com/investor <http://www.shell.com/investor> и www.sec.gov - opens in new window</home/ExternalLink?SourcesiteId=investor&URL=http%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2F>). Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това прес-съобщение, 4 февруари 2010 г. Нито Royal Dutch Shell, нито някои от нейните филиали поемат ангажимента да актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова информация, бъдещи събития или друга информация. В следствие на тези рискове резултатите могат да се различават съществено от тези посочени, загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в този документ. Американската комисия за ценни книжа (The United States Securities and Exchange Commission (SEC)) позволява в отчетите си към комисията петролните и газови компании да разкриват само доказани резерви, за които компанията е демонстрирала чрез реална продукция или убедителни тестове за образуване че са икономически и законово осъществими при съществуващите икономически и експлоатационни условия. В този документ използваме определени термини, които са строго забранени да се включат в отчета към Американската комисия за ценни книжа според указанията й. Призоваваме американските инвеститори да разгледат внимателно информацията оповестена в нашия формуляр 20-F, File No 1-32575, който може да бъде намерен на сайта на комисията www.sec.gov - opens in new window </home/ExternalLink?SourcesiteId=investor&URL=http%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2F>. Можете да получите тези формуляри и от комисията като се обадите на 1-800-SEC-0330. 

За допълнителна информация: 

Йоланда Емирян
Publicis Consultants | MARC

Tel. : 02/ 434 07 85

GSM: 0896 786 742

y.emiryan@publicis-consultants.bg

Източник:
Publicis Consultants | MARC

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.6905