Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Спорт

Вземи в gLOG
07 Февруари 10, 23:04 / Автор: Българска Асоциация по ски свободен и екстремен стил
Официално становище на Българска Асоциация по ски свободен и екстремен стил
Относно появилите се в медиите неточни и негативни квалификации за хората, практикуващи извънпистово каране на ски и сноуборд, както и за спешната необходимост от адекватни действия от страна на курортите за намаляване на инцидентите свързани с повишената лавинна обстановка в планините.
До Министерството на околната среда и водите
Министерствто на физическото възпитание и спорта
Държавната агенция по туризъм
Български червен кръст и Планинска спасителна служба
“Спортен център Банско” АД
“Бороспорт” АД
“Витоша ски” АД
“Рила спорт” АД
БНТ, БНР, БТА, бТВ, Нова телевизия, Труд, 24 часа, Монитор, Стандарт, Новинар, Дневник,
Капитал и др.

Официално становище

на Българска Асоциация по ски свободен и екстремен стил

относно появилите се в медиите неточни и негативни квалификации за хората, практикуващи извънпистово каране на ски и сноуборд, както и за спешната необходимост от адекватни действия от страна на курортите за намаляване на инцидентите свързани с повишената лавинна обстановка в планините.

Уважаеми дами и господа,

През последните няколко дни в печатните и електронни медии се появиха множество материали, в които любителите на извънпистовото каране бяха наречени “надрусани адреналинковци”, които предлагат “руска рулетка с лавини”. Тези определения според нас пряко засягат членовете на Българската асоциация по ски свободенн и екстремен стил (БАССЕС) и във връзка с това бихме искали да заявим следното:
БАССЕС е независимо, неполитическо и доброволно сдружение на физически и юридически лица с идеална цел за практикуване и популяризиране на ските свободен и екстремен стил.
БАССЕС е основана през 1998 г. и има за основни цели развитието, разпространението и популяризирането на ските свободен и екстремен стил като средство за физическо и духовно развитие на младите хора, опознаването на световните достижения в този спорт.
БАССЕС е единствената организация в България, която ежегодно организира теоритически и практически курсове за лавинна безопасност, отворени за всички любители на планината. В тази област БАССЕС винаги е работила в тясно сътрудничество с Планинската спасителна служба (ПСС). През последните десет години Асоциацията е провела над 20 образователни лекции и практически занятия на тема лавинна безопасност, които са били посетени от над хиляда скиори, сноубордисти, планински водачи, планински спасители и туристи.
Поддържаме и постоянно обновяваме базата данни на нашата интернет страница, свързана с необходимата екипировка за лавинна безопасност, и редовно публикуваме информация за степента на лавинна опасност в планините. Издали сме книга „Лавинна безопасност – наръчник за скиори и сноубордисти”, брошури и др. информационни материали.
В грижата си за здравето и живота на скиорите и туристите в планината, БАССЕС нееднократно е изпращала писма до отговорните министерства и управата на парковете с конкретни предложения за това какви мерки трябва да се предприемат за повишаване на лавинната безопасност в планинските курорти.

Част от тях са:

• Поставяне на видни места в близост до основните лифтови съоръжения и лавиноопасни зони (включително и популярни туристически пътеки) на информационни табла, които ясно показват в кои райони в близост може да има опасност от попадане в лавини и с какв основни правила трябва да се съобразяват посетителите на района;
В близост до ски зоните следва да има сигнализация, която ясно обозначава лавиноопасните места и възпрепятства неволното навлизане в тях в случай на влошена видимост или непознаване на терена;
• Ежедневно публикуване на лавинен бюлетин, изготвен от специално обучен екип, даващ информация за степента на стабилност на снежната покривка според критериите, използвани във всички алпийски страни;
• Отпечатване и разпространение на безплатни брошури за лавиноопасните места в близост до ски курортите и около най-популярните зони за туристически преходи.
Примери за подобни мерки в развити европейски курорти може да се видят на интернет страница http://befsa.com/?q=node/view/11454
За съжаление отговор на тези писма не сме получавали, въпреки предложеното от нас съдействие и готовност за срещи с управата на парковете и концесионерите, стопанисващи пистите и съоръженията в курортите.
Като един (но за съжаление единствен засега) добър пример за общи усилия между БАССЕС и отговорните органи е сътрудничеството с дирекцията на Природен парк “Витоша”, благодарение на което в близост до най-опасните места в планината са поставени информационни и предупредителни табели и са издадени книга и информационна брошура с подробно описание на маршрутите за ски туризъм на Витоша и близостта им до лавиноопасните местности. Готови сме да работим в тази насока и с ръководствата на парковете Рила и Пирин, но на този етап желание за полагането на общи усилия за повишаване на лавинната безопасност на техните територии от тяхна страна не е показано. Напротив, ръководството на НП “Пирин” цитира БАССЕС като една от организациите, чиято дейност е свързана с нещастните случаи в планините. Доказателство за това е обръщението, което получихме от Дирекция Национален парк “Пирин” от 5 февруари 2010 г. (http://pirin.bg/pirin.bg/New_10/2/1_obr.html).
Във връзка с обвиненията, отправени от инж. Г. Грънчаров, директор на НП “Пирин”, БАССЕС иска да заяви, че дейността на организацията и действията на нейните членове НЕ нарушават Плана за управление на НП “Пирин”, защото:
• Точка 1.16.7.4. от Плана, описваща видовете спорт, които могат да се развиват в парка, изрично споменава ски спорта, зимните преходи чрез снегоходки и ски с панти, ски преходи с ползване на алпийска екипировка и т.н. В точка 1.23. „Потенциална стойност на защитената територия” изрично е посочено, че „територията на НП „Пирин” предлага условия за развитие на устойчив туризъм, които отговарят на разнопосочните интереси на българските и чужди туристи”, като „съществуват условия за нови зимни туристически практики: турове със снегоходки и със ски с панти (за преходи)”. От всичко това следва, че спортовете, свързани със ски, включително ски с панти за преходи, по принцип са разрешени спортове и дейности за практикуване на територията на парк „Пирин”.
• Съгласно част 3 от Плана „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”, карането на ски извън маркираните ски-писти и трасетата, определени с Плана, е забранено, но изрично е посочено, че в зона ІІа (зона за опазване на горските екосистеми и отдих) може да се практикуват преходи със ски по маркирани за целта трасета, а в зони III (зона за туризъм) и IV (зона на сгради и съоръжения) може да се практикуват специализиран туризъм (езда, колоездене, ски) и спортни дейности. 
Бихме искали да обърнем внимание и на факта, че до сегашния момент няма членове на БАССЕС, на които са съставени актове за каране на ски или сноуборд в гори непосредствено до ски зона „Банско” и поради това считаме, че обвиняването на БАССЕС като организация, която „системно нарушава” правилата в Националния парк е безпочвено.
Категорични сме, че преходите със ски, фриирайда и ски-алпинизма са едни от най-бурно развиващите се направления на ски спорта в последните 10 години в световен план и регламентирането им би довело до много по-големи ползи за обществото и парковете в България, отколкото забраната им.
Смятаме също така, че крайни забранителни мерки за практикуване на извънпистово каране на ски няма да доведат до положителен резултат, а напротив. Поради огромния брой почитатели на този спорт подобни ограничения по скоро биха допринесли за повече нещастни инциденти, тъй като скиорите ще бъдат принудени да карат на по-отдалечени и по-опасни места от ски зоните, където няма да има информация за степента на лавинна опасност и спасителни операции ще се провеждат изключително трудно. Изхождайки от опита на по-развитите страни в това отношение, където тези забрани отдавна са отменени или никога не е имало такива, усилията трябва да са насочени най-вече към информираност на скиорите относно рисковете и повишаване нивото им на познания в тази област.
Не на последно място БАССЕС би искала да цитира европейските и световни практики по отношение на развитието и популяризирането на екстремните ски спортове. В Съединените щати, след дълъг период на неуспещни опити за налагане на забрани, курортите осъзнаха нарастващата популярност на свободното каране и отвярят все повече територии за извънпистови спускания, като едновременно с това се грижат за безопасността на околните склонове чрез контролирано събаряне на лавини и поставяне на предупредителни знаци, табели и др. В Алпите затворените за ски зони са малко (предимно гори и резервати), а в близост до лавиноопасните склонове се поставят предупредупреждения, че всеки сам носи отговорност, ако реши да се спуска извън очертанието на пистите.
Доказателство за популярността и интереса към екстремните ски е и фактът, че в почти всички големи курорти по света всеки сезон се организират състезания по свободни ски, които се излъчват по световните спортни канали, включително Eurosport, който може да се гледа и в България.
В заключение БАССЕС иска да заяви, че ще продължава да организира събития и дейности за повишаване грамотността на любителите на зимните спортове по отношение безопасността в планината и намалявене на риска от попадане в лавини. Ще продължава съвместната си дейност с ПСС, включително доброволното участие в спасителни акции. Ще бъде отворена за срещи и оказване на помощ на управата на парковете и собствениците на ски съоръженията в курортите за намаляване на лавинната опасност в близост до зоните за ски и туризъм. В тези си дейности БАССЕС ще разчита на дългогодишния опит на свои членове, сред които са опитни скиори, планински водачи, планински спасители и експерт по влияние на лавини върху гори със специализация в Швейцарския федерален институт за изучаване на сняг, гори и лавини (http://www.slf.ch) в гр. Давос.
В името на здравето и безопасността на практикуващите планински спортове български и чуждестранни туристи и осигуряване на добър имидж на българския туризъм се надяваме предложенията ни да получат нужното внимание и да доведат до взимането на посочените мерки.

С уважение:

Българска Асоциация по ски свободен и екстремен стил
София
6 февруари, 2010 г.

Източник:
Данаил Ангелов, БАССЕС

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1604