Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
20 Февруари 10, 08:41 / Автор: APRA Porter Novelli
Силно представяне за 2009 г. от продажби до крайна нетна печалба
Нестле постига органичен ръст от 4.1% , а маржът на печалбата преди лихви и данъци достига 14.6%, покачвайки се с 30 базисни пункта.
Нестле  постига органичен ръст от 4.1% , а маржът на печалбата преди лихви и данъци достига 14.6%, покачвайки се с 30 базисни пункта. 

       НЕСТЛЕ  ГРУПАТА
  • Продажбите на Групата са на стойност 108 милиарда швейцарски франка, а постигнатият органичен ръст е 4.1%, като 1.9% е реалният вътрешен ръст;
  • Печалбата на Групата преди лихви и данъци е 15.7 милиарда швейцарски франка, с марж от 30 базисни пункта; а при фиксирани валути - 40 базисни пункта;
  • Основната печалба на акция е нараснала с 9.6% до 3.09 швейцарски франка, като отчита покачване с 16.3% при фиксирани валути;
  • Оборотът на Групата е нараснал до 67% или от 7.2 милиарда швейцарски франка до 17.9 милиарда швейцарски франка;
  • Възвръщаемостта на инвестициите, включително положителната репутация, се е покачила с 90 базисни пункта, до 15,6%;
       НЕСТЛЕ  Храни и напитки
  • Продажбите са в размер на 100 милиарда швейцарски франка, като постигнатият органичен ръст е в размер на 3.9%, а реалният вътрешен ръст е 1.6%;
  • Печалбата преди отчитане на лихви и данъци достига 13.1 милиарда швейцарски франка, а маржът се покачва с 30 базисни пункта, а при фиксираните валути с 40 базисни пункта;
       Възвръщаемост за инвеститорите
  • Предложено увеличаване на дивидентите с 14.3% до 1.60 швейцарски франка, а коефицентът на печалба от акция е 51.8%, базиран на основната печалба от акция;
  • През 2010 г. ще бъдат изкупени обратно акции на стойност 10 милиарда швейцарски франка.
Пол Булке, Главен изпълнителен директор на НЕСТЛЕ: “С органичен ръст от 4.1%, който постигнахме в условия на предизвикателства през изминалата година, ние имахме възможността за съществено по-бърз растеж спрямо индустрията, в която оперираме. В комбинация със значителното подобрение на маржа на печалбата преди отчитане на лихви и данъци, ние успяхме да постигнем планираните резултати в съответствие с дългосрочния Модел на Нестле. Ускорихме инвестициите в нашите марки и темпото на иновациите, адаптирахме продуктите си към променящите се нужди на потребителите и допълнително повишихме ефективността. Тези дейности, както и отговорното следване на ясни стратегически приоритети от страна на нашите служителите, ни позволиха отново да съчетаем силно представяне на продажби и крайна нетна печалба през 2009г, в допълнение на изключителните резултати през 2008 г. Представянето ни през 2009 г. бе широко застъпено във всички категории и региони и показва нашето умение да постигаме и краткосрочни резултати, като в същото време продължаваме да инвестираме в дългосрочен план. Очаквам през 2010 г. нашият бизнес с храни и напитки да достигне по-висок органичен ръст спрямо 2009 г. и последващо нарастване на маржа на печалбата преди отчитане на лихви и данъци при фиксираните валути. Тази увереност се вижда и в нашето предложение за увеличаване на дивидентите, както и в плановете ни за обратно изкупуване на акции през тази година.“ 

Продажби  и марж на печалбата  преди лихви и данъци по оперативни звена
През 2009г., органичният ръст на Нестле за всички дейности в сегмента на Храни и Напитки възлезе на 1.2% в Европа, 4.8% в Америка и 7.4% в Азия, Океания и Африка. Резултатите са широко застъпени във всички категории и региони, като комбинират силно представяне от продажби до крайна нетна печалба, демонстрирайки отговорното следване на ясни стратегически приоритети от страна на нашите служителите, изпълнени с подкрепата на марките и инвестициите в областта на проучването и развитието.  
  Януари-Декември 2009
Продажби  
в млн. шв. франка
Януари-Декември 2009
Органичен Ръст  
(%)
маржове на ППЛД
  Януари-Декември 2009 Промяна спрямо Януари-Декември 2008
Храни и  Напитки
· Зона Америка
 
32 168
 
+ 6.5
 
16.8%
 
+20 bps
· Зона Европа 22 528 + 0.3 12.4% 0 bps
· Зона Азия, Океания и Африка 15 891 + 6.7 16.7% +20 bps
Nestlé Waters 9 061 - 1.4 7.0% +100 bps
Nestlé Nutrition 9 963 + 2.8 17.4% +10 bps
Други Храни  и Напитки 10 187 + 6.8 15.7% +80 bps
Nestlé Храни и Напитки 99 798 + 3.9 13.1% +30 bps
Фарма
(вкл. Alcon)
7 820 + 6.7 33.5% -60 bps
Общо за Групата 107 618 + 4.1 14.6% +30 bps

Nestlé Waters, Nestlé Nutrition и Други Храни и Напитки не са включени в зоните. Дейностите на  Nestlé Professional също са изключени от зоните и са добавени към Други Храни и Напитки. 
 
 
Продажби  и ППЛД марж по продукти
  Януари-Декември 2009
Продажби  
в млн. шв. франка
Януари-Декември 2009
Органичен Ръст  
(%)
маржове на ППЛД
  Януари-Декември 2009 Промяна спрямо Януари-Декември 2008
Прахообразни  и течни напитки 19 271 + 9.5 21.7% -40 bps
Вода 9 066 - 1.4 7.0% +100 bps
Млечни  продукти и сладолед 19 557 + 2.0 12.0% +50 bps
Детско  хранене 9 965 + 2.8 17.4% +10 bps
Готовия ястия  и добавки за готвене 17 205 + 0.8 12.9% +20 bps
Шоколадови  изделия  11 796 + 4.3 13.6% +50 bps
Храни за домашни любимци 12 938 + 7.9 16.3% +60 bps
Общо Храни  и Напитки  99 798 + 3.9 13.1% +30 bps
Фармацевтични продукти (вкл. Alcon) 7 820 + 6.7 33.5% -60 bps
Общо за Групата  107 618 + 4.1 14.6% +30 bps

Малките разлики в данните  за води и продукти на Nestlé Nutrition между таблиците „Продажби по оперативни звена” и „Продажби по продукти” се дължат на факта, че някои води и продукти на Nestlé Nutrition се продават и от оперативни звена извън Nestlé Waters and Nestlé Nutrition 
 

Източник: APRA Porter Novelli

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1897