Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Събития

Вземи в gLOG
25 Февруари 10, 09:43 / Автор: "Международни прояви" ООД
Семинар за резултатите от мониторинга на питейните води, с участието на холандското правителство
На 24 февруари 2010 г. в хотел Шератон, София се проведе Семинар на тема: »Докладване на резултатите от мониторинга на питейните води пред европейската комисия», организиран от KWR Watercycle Research Institute и Министерство на здравеопазването.
На 24 февруари 2010 г. в хотел Шератон, София се проведе Семинар на тема: »Докладване на резултатите от мониторинга на питейните води пред европейската комисия», организиран от KWR Watercycle Research Institute и Министерство на здравеопазването.

В началото на 2008 г. стартира дейността по проект по програма на Холандското правителство „МАТRA” G2G07BG72 „Укрепване на капацитета на Министерство на здравеопазването за докладване на резултатите от провеждания мониторинг на качеството на питейната вода пред Европейската комисия”, в който МЗ е основен бенефициент. Главната цел на проекта е да се подпомогнат компетентните органи - Министерство на здравеопазването (МЗ) и неговите териториални органи - Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), както и водоснабдителните дружества при прилагането на Директива 98/83/ЕО за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, по отношение качеството на изготвените мониторингови програми, събирането, анализирането и представянето на данните от провеждания мониторинг във вида, под който тези данни трябва да се докладват на Европейската комисия (ЕК).

От страна на Кралство Нидерландия в проекта участват специалисти от KWR Watercycle Research Institute и Националния институт по обществено здраве и околна среда (RIVM) на Кралство Нидерландия. Участващите в проекта специалисти от страна на Кралство Нидерландия са водещи в тази област и са ангажирани от Европейската комисия с обобщаване и изготвяне на доклада за качеството на питейните води за целия Европейски съюз.

Проектите по програмата се финансират чрез Agency for International Business and Cooperation (EVD) към Министерство на икономиката на Кралство Нидерландия.

В рамките на проекта от български специалисти бе създадена информационна система за събиране, анализиране и представяне на данните от мониторинга на питейните води във вида, под който същите трябва да се докладват пред Европейската комисия.

По време на настоящия семинар участниците в проекта от страна на Кралство Нидерландия и Република България представиха резултатите от дейностите по проекта, актуалните изисквания на ЕК по отношение съдържанието и начина на докладване по директивата за питейните води, основните изводи и проблеми видни от първия доклад на Република България до Европейската комисия по прилагането на директивата. Бе направено първоначално запознаване с основните параметри на изготвената от български специалисти, в рамките на проекта, информационна система. Чрез този софтуерен продукт ще се осъществява събиране, обработка и анализиране на резултатите от провеждания от водоснабдителните дружества и РИОКОЗ мониторинг на качеството на питейната вода. 

Програмата ще изготвя и част от доклада, който България като страна-членка на Европейския съюз е задължена да изпраща на Европейската комисия, в изискуемия формат.

В семинара участваха и представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Българската асоциация по водите и Националния център по опазване на общественото здраве.

Източник:
www.cim-pco.org/i.php/past_events.html

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1162