Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Местно самоуправление

Вземи в gLOG
27 Февруари 10, 10:46 / Автор: Анкор А Дженте
Пазарджик привлича инвеститори от Словакия
ПО ПРОЕКТ “ПАЗАРДЖИК – УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА”
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

---------------------------------------------------------------

На заключителната конференция по проект „Пазарджик – устойчиво развиваща се община”, която се проведе на 25 и 26 февруари, стана ясно, че изпълнителите са надминали очакванията си за постигнати цели. Проектът беше определен като успешен както за община Пазарджик, така и за община Пезинок – Словакия.

Кметът на града - Тодор Попов поздрави и двете страни за резултатите и пожела успех в бъдещите партньорски отношения между двете общини.

Според Николай Зайчев, директор на дирекция „ЕФП”, основнаите цели на проекта – обмяна на опит в областта на управление на икономиката на местно ниво, споделяне на успешни практики и формиране на база за устойчиво развитие на Община Пазарджик, чрез създаване на съвместни инициативи на частния сектор са постигнати. В резултат на това-вече има изградени стабилни партньорства между двете общини. На заключителната конференция г-н Зайчев уточни, че от община Пазарджик са отворени за всякакъв вид инвестиции на партньорите от Словакия. 15 техни предствители от местното самоуправление, бизнеса и неправителствения сектор направиха разбор на дейностите по проекта и благодариха на кмета на Пазарджик за оказаната подкрепа. След представяне на резултатите от проекта- гостите заявиха сериозни намерения за стартиране на бизнес в общината.
„Общината е особено подходяща за инвестиции заради нейното географско положение, инфраструктура и културно развитие” – подчерта Ели Воденичарова, началник на регионален ЮЦРП.

„Интереси за инвестиране в общината ще има и поради много добре развитата образователна система в района и устойчивия пазар на недвижими имоти. Има специален план за икономическо развитие на област Пазарджик за туризъм и горско стопанство, които са основен фактор за привличане на инвестиции от страна на чуждестранните партньори” – каза още г-жа Воденичарова.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква развитие на двустранните партньорства между Братиславския регион и община Пазарджик, насърчаване на малките и средни предприятия, привлечени инвестиции, подобрен капацитет на 25 представители на местната власт, бизнеса и НПО, както и синдикати от община Пазарджик.

ЗА ПРОЕКТА “ПАЗАРДЖИК – УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА” :

През месец април 2009 г. Община Пазарджик стартира проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Проектът “Пазарджик – устойчиво развиваща се община” е на стойност 263 040 лв. и се реализира в продължение на 11 месеца в партньорство с Община Пезинок, Братислава, Словакия и Агенцията за регионално развитие Сенец – Пезинок, Словакия.

За осъществяването на проекта Община Пазарджик е избрала стратегически партньор - Агенцията за регионално развитие Сенец – Пезинок, която е неправителствена организация, създадена с подкрепата на словашкото Министерство на строителството и регионалното развитие. Организацията представлява асоциация на юридически лица (Братиславския автономен регион, Словашката камара на предприемачите, Словашката индустриално-търговска камара, община Пезинок и община Сенец) и има богат опит в сферата на управление на проекти и схеми, финансирани със средства от ЕС, подготовка на социални и икономически планове за развитие, провеждане на обучения и съдействие на МСП за развитие на стартиращ бизнес, трансгранично и транснационално сътрудничество.

Целта на проекта е да се ускорят процесите на децентрализация на община Пазарджик, чрез изучаване, анализ и прилагане на успешни европейски модели в сферата на устойчивото развитие на икономически центрове, насърчаване на малките и средни предприятия и привличане на инвестиции.

Целеви групи са общинска администрация, организации на бизнеса, работниците и НПО.

Източник:
Анкор А Дженте

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1172