Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
04 Март 10, 17:12 / Автор: Асоциация на индустриалния капитал в България
Започват фирмени одити за изследване на сивата икономика в Пловдив
Днес, 04 март 2010 г. в Пловдив беше даден старта на вътрешно фирмените одити, които ще се извършват в компании от региона на Пловдив, в изпълнение на проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Днес, 04 март 2010 г. в Пловдив беше даден старта на вътрешно фирмените одити, които ще се извършват в компании от региона на Пловдив, в изпълнение на проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Целта на тези одити е да се събере информация за формите и проявите на сивата икономика и за начините, по които те ощетяват изрядните предприятия, работещи на светло, и за съществуващите системи за управление и контрол, които са изградени в предприятията за предотвратяване на проявленията на сива икономика.

По време на пресконференцията представителите на Асоциация на индустриалния капитал в България – г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ, г- н Виктор Серов - зам. председател на УС на АИКБ и г-н Стефан Гълъбов – член на НС на АИКБ, представиха на присъстващите целите на проекта, както и обхвата на вътрешнофирмените одити, които включват в себе си:

тестове, които да установят потенциални случаи и проявления на сива икономика;
проверка за въведени системи за управление и контрол на качеството;
проверка на адекватността на процедурите за предотвратяването на проявления на сивата икономика;
преглед и анализ на документи от извършени проверки на контролни органи;
преглед на правила и процедури за управление на бизнес процесите и други.

Организаторите на проекта споделиха още, че резултатите от проведените вътрешнофирмени одити, чиито одитен период е 01 януари 2008 г.- 31 декември 2009 г., в избраните, за целите на проекта, компании ще бъдат обобщени и представени в Доклад за основните причини, по които изрядният бизнес понася вреди вследствие на сивата икономика, и който ще съдържа информация, въз основа на която да бъдат изчислени част от показателите за измерване на проявленията на сивата икономика.

Така формулираните констатации, изводи и препоръки ще предоставят възможност да се получи представа на посоките на въздействие на сивата икономика върху дейността на стопанските субекти у нас.

Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” 

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпълнява четиригодишен проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, финансиран по операция BG 051PO001-2.1.05 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Основната цел на проекта е ограничаване и превенция на неформалната икономика в България, както и в пилотните сектори машиностроене, електротехника, информационни технологии, инфраструктурно строителство, лека промишленост, парфюмерия и козметика, млекопреработване, туризъм, небанкови финансови услуги и услуги от общ интерес.

В периода на изпълнение на проекта между 2009 – 2013 г. партньорите по проекта си поставят задачата да разкрият формите и моделите на проявление на неформалната икономика, като идентифицират количествените характеристики на проявлението на това явление. На основата на разкритите тенденции и предизвикателство, ще бъдат планирани системни стратегически действия по нейното ограничаване и превенция, включително чрез създаване на Национален Център, обезпечаване на функциониране на система за измерване на риска от наличието на неформална икономика, включително посредством съставяне на Композитен Индекс за диагностика и превенция, създаване на обществена нетърпимост към всички форми на проява явлението, разпространение на информация, извършване на обучения, анализ на съществуващата нормативна уредба и предложения за нейното подобряване.

Борбата с неформалната икономика е определяна като приоритет от всички правителства, управлявали страната ни от началото на прехода към пазарна икономика до днес. Една от причините за не пълните и не особено устойчиви резултати от предприеманите мерки е липсата на координация на национално равнище. По тази причина приоритет за партньорите по проекта е активното включване и ангажиране в изпълнението му на всички страни, които имат отношение към ограничаването и превенцията на неформалната икономика. 

Източник:
Асоциация на индустриалния капитал в България

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1146