Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

Вземи в gLOG
06 Април 10, 23:18 / Автор: ПР Агенция Crossroads Bulgaria
Нова версия за професионалните потребители на специализирания продукт за финансов анализ на отчетите на публичните компании, търгувани на БФБ - X3Analyses 9
Балкан Сървисис ООД, съвместно със Сервиз Финансови Пазари (дъщерно дружество на Българска Фондова Борса АД), разработи нова версия на първия по рода си продукт, предлагащ възможност за бърз и лесен финансов анализ на публичните компании, търгувани на БФБ - X3Analyses 9.
Балкан Сървисис ООД, съвместно със Сервиз Финансови Пазари (дъщерно дружество на Българска Фондова Борса АД), разработи нова версия на първия по рода си продукт, предлагащ възможност за бърз и лесен финансов анализ на публичните компании, търгувани на БФБ - X3Analyses 9. Приложението вече съдържа над 10.000 отчета (Баланс, ОПР, Паричен Поток) за всички компании (над 400), които се търгуват на борсата или имат издадени облигации. Продуктът съдържа пълна база данни със сделки на борсата от 2002 г.,  всички български и много международни индекси, както и основни лихвени проценти, цени на ценни и цветни метали и др. Автоматично се изчисляват над 100 основни коефициента, като например P/E, P/S, P/B и др. 
 
Оптимизирана  е скоростта, с която се извършват  операциите, както и функционалността на продукта. На база на двугодишния ни опит по поддръжка и развитие на продукта, както и събрани отзиви и препоръки от нашите клиенти, е подобрен дизайнът и са включени нови анализи и оценки, използвайки ключови коефициенти и финансови показатели. Сравнителният анализ между компании вече може да бъде извършен за броени секунди - само с няколко клика на мишката. Запазена и доразвита е функционалността за търсене на компании по определени критерии „Stock Screener”, а съпоставянето между различни компании по различни показатели, както и анализът на развитието на една компания става по-бързо и лесно.
 
Портфейлните инвеститори предпочитат инвестиции в ценни книжа на компании с потенциал за растеж и атрактивни финансови показатели, по-добри от тези на компании-аналози. X3Analyses ни помага да открием и използваме благоприятни възможности на българския пазар.” - отбелязва Мартин Димитров, ПФБК Асет Мениджмънт 
 
Получените  от X3Analyses анализи могат да бъдат разпечатани, запазени като Adobe PDF файлове, експортирани в Microsoft Excel или в други Microsoft Office приложения. Решението не изисква обучение на крайните потребители, то е интуитивно и подходящо за всички потребители – дори тези без специални технологични познания могат да започнат да го използват веднага.  
 
Предстои  обновяване на версията X3Analyses Basic, която може да се полза и на български и е предназначена за по-малки инвеститори и крайни клиенти, достъпна на адрес www.x3analyses.com  
 
Повече  за Balkan Services 

Балкан  Сървисис ООД (http://balkanservices.com/) предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView - Business Intelligence решение за reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др.  

Повече за Сервиз Финансови Пазари 

Сервиз Финансови  Пазари ЕООД е дъщерно дружество  на Българска Фондова Борса –  София АД, което се занимава с  проектиране, развитие и поддържане на информационни системи и продукти, свързани с пазара на ценни книжа и финансови инструменти.
Чрез специализирания  сайт www.x3news.com дружеството предлага услуги във връзка със задължението за публикуване на информация от страна на публичните компании, както и друга информация от страна на непубличните дружества.

Източник: ПР Агенция Crossroads Bulgaria, Konsultirai.me

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1561