Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Местно самоуправление

Вземи в gLOG
12 Април 10, 20:02 / Автор: Image Advertising
Бреговата ивица на Бургас няма да се застроява
Огромен граждански интерес на обсъждането на новия ОУП.
При огромен интерес се проведоха обществените обсъждания на новия общ устройствен план на Бургас. Пред стотици заинтересовани граждани, институции и организации проектантите от „Гео щрих” подробно разказаха как ще изглежда Бургас на бъдещето и графично онагледиха своите виждания. 

На общественото обсъждане стана ясно, че Бургас има изключително висока норма на транзитно преминаващи автомобили - цели 27% и нито един обход. Това буквално блокира града през натоварените месеци на годината. По тази причина от „Гео щрих” са решили два основни обхода и 3 пръстеновидни обходни пътища /рингове/ да изнесат транзитния трафик извън града. Така би се решил най-тежкият проблем - преминаването на превозните средства от страната към южното и северното. За да не се задъхва централната част на Бургас, ще бъдат изградени големи подземен и надземен паркинг в близост до точки на градския транспорт.

Парковете и зелените площи ще заемат рекордните 17% от цялата територия на бъдещия полис. Като цяло Бургас ще нарасне с около 34% по площ от сегашния си размер. Над 52% от бъдещите нови устройствени зони ще бъдат паркове, зелени системи, зони за отдих и еко комплекси. На преминалото обсъждане имаше подчертан интерес за развитието на северните и западни части – крайбрежната местност Кьошето и „Пети километър” по пътя за София. Плановете за Кьошето, като свързваща територия по брега между Бургас и кв. Сарафово са да има малък процент на застрояване, множество зелени площи и да е предвидено за сезонно обитаване. Зоната, позната като „Пети километър”, ще бъде мултифункционална - за обитаване и обществено обслужване, без да има промишленост, от каквото се притесняват жителите й.

Екологичните тревоги бяха разсеяни с обясненията, че в ОУП на Бургас няма заложени ветрогенераторни полета, а ще бъдат поставени фотоволтаични системи, като алтернативно енергопроизводство. Граждански въпрос насочи вниманието и към една от дългогодишните язви на Бургас - нефтените утайници на ЛукОЙЛ, непосредствено до пътя за Созопол. Предвижда се, те да бъдат рекултивирани, „затапени” и покрити с почва и декоративна растителност и така да се превърнат в зелена зона, свързана със защитена местност „Пода” и новия парк на кв. Крайморие.

Въпреки че в населените места не важи закона за Черноморското крайбрежие, в частта му със забраната за застрояване в зона Б, от екипа са се съобразили с това и са въвели такава защитена зона в Бургас. Върху нея няма да има застрояване, а площите по протежение на бреговата ивица ще се използват изключително за спорт, атракции и озеленяване. Така градът ще запази и ще развие естествената си прородна красота и ще използва крайморските зони за обществени, рекреативни функции и туризъм.

Възможностите за балнеоложки туризъм - минерални води, калолечение и др. ще бъдат максимално разгърнати, с цел привличане на туристите от крайбрежието към вътрешността на района. Особено предимство е наличието на големи естествени сладководни огледала около Бургас. Предвидени са зони за яхтинг, спортен риболов и гребни спортове при двете големи езера - Вая и Мандренско, както и превръщането на позагубилият блясъка си, но любим за населението, естествен парк Росенец /Отманлий/ в образцова крайградска зона за отдих. 

Важен приоритет в развитието на туризма са одобрените територии за разширение на летището, както и зоните за обществено му обслужване. Граждани, живеещи в комплексите до летището, се оплакаха от шума, идващ от самолетите и се поинтересуваха няма ли решение на проблема. Проектантите обясниха, че за да се намали шумовото замърсяване в района, са предвидени широки буферни зелени зони, които ще бъдат естествена шумоизолация, както и изключително намалена зона за урбанизиране.

До 16 април всички заинтересовани лица имат възможност да входират своите възражения и жалби в деловодството на община Бургас. Екипът на „Гео щрих” и представители на общината ще ги разгледат и ще излязат със становище по всяка една от тях. Предложенията, които са в интерес на гражданите на Бургас ще бъдат добавени към проекта. Ще бъдат взети под внимание желанията на екоорганизациите, както и идеите на различните неправителствени организации, частни лица и сдружения на архитектите, които се интересуват от новия ОУП. Стремежът на проектантите е да се съобразят с всяка добра идея и предложение и така ще бъде направен по-точен баланс на територията, а планът ще бъде повече съобразен с конкретните нужди и очаквания на хората.

Скоро предстои да бъде завършена екологичната оценка на проекта, която е в напреднал етап, както и завършване на инженерните части - ВиК, далекосъобщения и енергоразпределителни схеми.

Комуникационна група

Имидж Едвъртайзинг

Източник:
Image Advertising

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.114