Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

Вземи в gLOG
26 Април 10, 21:36 / Автор: AMI Communications
Споразумение за междубанковите такси по дебитни карти Visa подпомага развитието на SEPA
София, 26 април 2010 г. - Visa Европа приветства постигнатото днес споразумение с Европейската комисия по отношение на междубанковите такси, касаещи разплащания с карти за директен дебит. Предложенията на компанията за междубанковите такси (Multilateral interchange fees - MIFs) при трансграничните транзакции с карти за директен дебит в Европейското икономическо пространство бяха приети след серия от публични консултации.
София, 26 април 2010 г. - Visa Европа приветства постигнатото днес споразумение с Европейската комисия по отношение на междубанковите такси, касаещи разплащания с карти за директен дебит. Предложенията на компанията за междубанковите такси (Multilateral interchange fees - MIFs) при трансграничните транзакции с карти за директен дебит в Европейското икономическо пространство бяха приети след серия от публични консултации.

Според предложените мерки Visa Европа ще задържи на 20 базисни точки (0,2%) средните трансгранични междубанкови такси (MIFs) за транзакции с карти за директен дебит за период от четири години. Същото ограничение ще бъде въведено и при местните тразакции с карти за директен дебит за държавите, в които по подразбиране се прилагаха междубанковите такси от Visa Европа. В тези държави междубанковите такси преди март 2009 г. се определяха от тези на трансграничните, която практика ще продължава да се прилага. Същото важи и за вътрешните транзакции с карти за директен дебит, които се определяха директно от Visa Европа. Повечето от тези страни имат свои собствени ангажименти за местни междубанкови такси или по-малък брой разплащания с карти за директен дебит, и поради тези причини, цялостното влияние ще бъде минимално.

Питър Айлиф, Президент и Главен изпълнителен директор на Visa Европа, казва: ”Предложеното споразумение за междубанковите такси за транзакции с карти за директен дебит е важна стъпка към постигане на “Единна платежна зона в евро” (SEPA) и трайното изместване на неефективните кешови плащания в Европа. То ще осигури толкова нужната правна сигурност в индустрията и ще даде механизъм за промяна в 0,2-процентната средна стойност, когато са налични допълнителни данни за цената на различните средства за разплащане, включително парите в брой. Удовлетворен съм, че прилагането на тези мерки ще доведе до установяване на методология за изчисляване на съответните разходи по парите в брой, която може да бъде приложена и на вътрешна, и на трансгранична база.”

“С предлагането на това споразумение Visa Европа действа изключително в интерес на потребителите, търговците и банките членове. Компанията винаги е работила за това разплащателните й карти да носят реални ползи както на потребителите, така и на търговците,” допълва той.

Предложението за лимит на междубанковите такси (MIFs) на Visa Европа, касаещи разплащанията с директен дебит, е разработено чрез т.нар “тест за безразличие на търговеца”, описан в съвременната икономическа литература. В частност Комисията е изчислила прага за горния лимит за цялото Европейско икономическо пространство с усредняване на резултатите от две изследвания на централната банка, проведени в Холандия (2005 г.) и Швеция (2007 г.), които измерват разходите, свързани с разплащанията в брой и с разплащателни карти.

Тъй като данните, на които се основават настоящите изчисления на Комисията, са непълни и все още не включват всички видове разходи, споразумението установява ясен механизъм за ревизиране на 0,2-процентната граница при наличие на допълнителни данни. Европейската комисия вече е започнала пан-европейско изследване на разходите при различните методи на плащане – с разплащателна карта или в брой. Visa Европа споделя с Комисията своя опит в провеждането на подобни изследвания и е предоставила изчерпателен списък с факторите, които трябва да се вземат предвид при всяко обстойно и точно изследване на разходите. Според обсъдените ангажименти Visa Европа е готова да работи в сътрудничество с Европейската комисия в тази насока, а тя от своя страна ще бъде уведомявана за развитието в методологията, която комисията прилага.

Предложените мерки подчертават колко важно е да се установи обща методология, която може да се използва от властите, следящи конкуренцията в SEPA, за да бъдат изчислявани междубанковите такси (MIFs) по транзакции с карти за директен дебит в местните им юрисдикции. И по този начин да бъде установена единна среда за платежните системи действащи в Европа, основани на принципа на четирима участници (картопритежател, банка издател, приемаща банка и търговец).

Предложеното споразумение се отнася само за междубанковите такси (MIFs), касаещи разплащания с карти за директен дебит и не влияе на транзакциите, извършени с кредитни карти, карти с отложен във времето дебит и карти за бизнес. Прилагането на т.нар. „тест за безразличие на търговеца” при кредитните и забавените дебитни транзакции е значително по-сложно в условията, когато парите в брой не са реалистична алтернатива на кредита. Visa Европа и Европейската комисия ще продължат обсъждането на тези сложни проблеми в следващите месеци с цел да бъде постигнат искания резултати. До тогава междубанковите такси за трансгранични разплщания с кредитни карти и отложени дебитни транзакции остават на Visa Eвропа непроменени.

За Контакти:


Мартин Маев, AMI Communications за Visa Европа,
тел: 02/ 989 51 15, моб: 0885 769 556, E-mail: martin.maev(at)amic.bg

Източник:
AMI Communications

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.467