Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
20 Май 10, 13:47 / Автор: "Ирел строй енд Проджект" ЕООД
Покана за Пресконференция за представяне на проект "Модел за повишаване на икономическата стабилност на фирмата в условията на криза чрез квалификационно обучение"
Покана за Пресконференция за представяне на проект: "Модел за повишаване на икономическата стабилност на фирмата в условията на криза чрез квалификационно обучение " проект по ОП „РЧР”, схема BG 051 PO 001 – 2.1 – 02 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” - 2009г На Пресконференцията ще бъдат представени подробности около дейностите по проекта. Присъстващите ще могат да зададат своите въпроси и да получат отговори от компетентни експерти.
От името на '''ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ'' ЕООД- Бенефициент по ОП „РЧР”, схема BG 051 PO 001 – 2.1 – 02 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” - 2009 г, имаме удоволствието да Ви поканим на Пресконференция за представянето на проектно предложение с Регистрационен номер: ESF 2102-01-07079. 

Събитието ще се състои на 24.05.2010г от 10:00 часа в сградата на комплекс ''Спортна София 2000', намираща се в гр.София, ул. ''Българска морава'' 2. 

Проектът предвижда Провеждане на професионално обучение по част от професия в съответствие с държавните образователни изисквания на 44 работници на „Ирел Строй енд Проджект” ЕООД по специалностите: „Армировка и бетон”, „Метални конструкции”, по професията „Сътрудник малък и среден бизнес” , придружени от обучение по ключови компетенции „Работа в екип и управление на конфликти”. Очаква се изпълнението на проекта да повиши професионалната квалификация на заетите във ВО организация лица, да се повиши на производителността на труда и да бъдат придобити умения за работа в екип и разрешаване на конфликти при тежки условия на труд-всички те- важни фактори за просперитета на фирмата в условията на Световна финансова криза. Успешното приключване на дейностите по проекта ще дадат възможност за запазване на сегашното ниво и увеличаване на заетостта във ВО.

Проектът е разработен във връзка с Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси.", съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз.
На пресконференция ще бъде представен Проектът. На нея ще бъдат разисквани необходимостта от предстоящите обучения, очакваните резултати и трайните ползи на предприятието в следствие повишаването на професионалните и личностни умения и качества на целевата група към която са насочени дейностите в Проекта.

Очакваме Ви!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Фирмата “Ирел строй енд проджект” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ДРСЗ-София.

За Контакти:

"Ирел строй енд Проджект" ЕООД гр. София 1784
бул. “Йерусалим”, бл.51, офис 4
тел: +3592 975 3566; тел.ф: +3592 875 6057

Източник:
irelstroi.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1578