Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Телекомуникации

Вземи в gLOG
01 Юни 10, 22:43 / Автор: Сдружение за електронни комуникации
Очаквано и отрезвяващо: България на опашката на телекомуникационния пазар в Европа
Неефективна регулация и липса на свободна конкуренция в много от сегментите на телекомуникационния пазар нареждат България на последно място в доклада на ЕКТА.

София, 31.05.2010 г.
Годишният доклад на ЕКТА (Европейска Конкурентна Телекомуникационна Асоциация), който ще бъде разпространен на първи юни в Еропейския парламент, се изготвя след консултация с националните регулаторни органи и телекомуникационни компании и сравнява показателите на регулаторната рамка на далекосъобщенията в 22 европейски страни като взима под внимание и пазарните резултати в ключови пазарни сегмент на едро и на дребно.

Докладът изследва пазара на съобщителни услуги в 22 европейски държави – 19 членки на ЕС плюс Норвегия, Швейцария и Турция, като дава компрексна оценка за неговия стадий на развитие. За жалост, България се нарежда на последно място в класацията, като е значително изпреварена дори от Турция. Показателите на нашата страна са 2.3 пъти по-ниски от тези на водача в класацията, Холандия и 1.6 пъти по-ниски от средния показдател на страните в изследването.

Докладът на ЕКТА коресподнира тясно и с последният доклад на Европейската комисия, посветен на електронните съобщения и публикуван само преди седмица, на 21.5.2010 г. Той също недвусмислено показва необходимостта от подобряване на конкурентната среда в България както със законодателни, така и с регулаторни мерки.

Сдружението за електронни комуникации (СЕК) от самото си създаване подкрепя нуждата от поддържане на свободна и ефективна конкуренция. Заключенията на ЕКТА потвърждават, че страните с най-ефективните регулиране на далекосъобщенията имат отворени и конкурентни пазари; те насърчават по-добър широколентов достъп, който генерира повече работни места и увеличава икономическия растеж. “Националните регулатори трябва да бъде по-добре подготвени за последователни действия”, се казва в Регулаторния доклад на ЕКТА.

Също там се констатира, че за съжаление телекомуникационните компании в България са изправени пред най-трудните пазарни условия и страната ни изостава сериозно от средната стойност за ЕС на навлизане на широколентовия достъп. 

Докладът ясно показва, че потребителите получават от по-добри телекомуникационни услуги, а икономиките - по-високи нива на инвестиции в онези страни, в които националният телекомуникационен регулаторен орган има силни правомощия и ги използва активно. СЕК смята, че резултатите от доклада на ЕКТА без съмнение сочат: недоброто изпълнение или смекчаване на правилата за телеком операторите с господстващо положение на далекосъобщителния пазар пречи на постигането тези цели.

В заключение, ЕКТА препоръчва на Европейската комисия да прилага по-активно Препоръката за развитие на мрежите от ново поколение с цел по-скорошно изграждане на конкурентен пазар на достъпни и качествени далекосъобщителни услуги.

От своя странa, докладът на Европейската комисия от преди седмица пък недвусмислено изложи незавидното положение на България сред другите страни-членки на Европейския съюз. Навлизането на широколентов достъп до интернет се е увеличил леко през 2009, но нивото остава сред най-ниските в ЕС въпреки силната конкуренция. Алтернативните оператори продължават да са затруднени при навлизането на пазара на високоскоростен DSL от господстващия играч на пазара.

Пазарът на фиксирани телефонни услуги е доминиран от традиционния оператор и следователно все още се характеризира с много ограничена конкуренция. Броят на активните фиксираните линии е намалял, въпреки наличието на различни пакетни оферти от традиционния оператор - главно благодарение на изместването от фиксирани към мобилни линии и нарастващото използване на VoIP. Пазарните дялове на алтернативните оператори на фиксирания пазар са все още ниски и изглеждат в застой.

Повече за СЕК

Сдружението за електронни комуникации е браншовата организация на
алтернативните телекомуникационни оператори в България. Мисията на СЕК е създаването и развитието на равнопоставен конкурентен и недискриминационен пазар във областта на електронните съобщения. СЕК активно защитава неутралността на мрежите и правата на потребителите за
свободно и пълноценно използване на Интернет и постиженията на техническия прогрес в комуникациите.
Членове на СЕК са всички водещи алтернативни оператори в България. Дейността им съсредоточена в сферата на телефонните услуги, широколентовия достъп, Интернет услугите, WIMAX технологиите, кабелната телевизия, IP телевизията,високоскоростния пренос на данни и др.

www.bgsec.org

Източник: 
Сдружение за електронни комуникации


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0843