Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Местно самоуправление

Вземи в gLOG
06 Юли 10, 15:55 / Автор: PR Agency Expert Business Group
Подготовката на водните проекти за Троян и с. Орешак е на финалната права
Отпадъчните води на Орешак ще се пречистват в станцията в Троян.
Троян, 06.07.2010 г. Пред приключване е подготовката на интегрирани проекти за водните цикли на гр. Троян и близкото до него село Орешак, съобщиха от Община Троян. Изработването им се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. 

Стойността на първия от тях (№58-131-13-13 – "Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян"), е 3 411 646 лв., от които 2 729 316,80 лв. са осигурени от Кохезионния фонд, а 682 329,20 лв. са национално съфинансиране. Другият проект (№58-131-14-14 – "Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак, община Троян"), е на стойност 1 847 076 лв., от които 1 477 660,80 лв. са от Кохезионния фонд, а националното съфинансиране е в размер на 369 415,20 лв.

Договорите по двата проекта, подписани в края на 2008 г., предвиждаха те да приключат през м. юни 2010 г. С решение на Договарящия орган (Министерство на околната среда и водите) обаче те са удължени с по 6 месеца. 

Изпълнението им включва изготвянето на инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводната мрежа в двете населени места, както и за доизграждане и ремонт на канализацията в Троян и строеж на канализация в с. Орешак, каквато до момента не съществува. Проектът за с. Орешак предвижда и прединвестиционно проучване за начина на пречистване на отпадъчните води (отвеждането им до пречиствателната станция в Троян или изграждане на такава станция в самото село), и изготвяне на съответната техническа документация. 

В резултат на проведени обществени поръчки за изпълнители на подготовката на интегрирани инвестиционни проекти за водните цикли на гр. Троян и на с. Орешак са избрани съответно Гражданско дружество (ГД) "Аква БГ Троян", гр. София, и ГД "Аква БГ Орешак", гр. София. В състава и на двете дружества влизат фирмите "Сиат" ЕООД, гр. София, "Водоканалпроект – чисти води" ООД, гр. София, Нирас А/С, Дания, и "Нирас България" ЕООД, гр. София. 

За изготвянето на комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите е избран "Комплект консулт" ООД, гр. София. Публичността на проектите се осигурява от "Арт Студио БМ" ЕООД, гр. Троян. Предстои да бъдат избрани изпълнители на одита на двата проекта. Организацията и управлението им се осъществява от екипи, определени със заповеди на кмета на община Троян Минко Акимов. 

Към момента и двата проекта са в напреднал етап на реализация. По проекта за гр. Троян е извършен преглед и анализ на съществуващата документация, както и прединвестиционно проучване. Изготвеното прединвестиционно проучване за с. Орешак е разгледано на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и с решение №7 от протокол №16/26.08.2009 г. е приет вариант първи: отпадачните води на с. Орешак, посредством Главен събирател А, да се отвеждат до Пречиствателна станция за отпадъчни води – Троян.

И по двата проекта вече са готови съответните работни проекти, както и финансово-икономическите анализи, включително анализите на съотношението разходи-ползи. Подготвени са формулярите за кандидатстване за финансиране на бъдещите инвестиционни проекти, които ще бъдат подадени при получаване на покана от Министерство на околната среда и водите. Изготвена е и документацията за възлагане на обществени поръчки – съответно за изпълнението на втория етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян, и за изпълнението на интегриран проект за водния цикъл на село Орешак. Всяка от тях ще бъде обявена при получаване на финансиране на проектите. 

За запознаване на обществеността с хода на изпълнението на проектите са организирани конференции в Троян и Орешак, за които са изработени съответните информационни материали. Освен със съдействието на медиите, до които е изпратена съответната информация, публичността на проектите се осигурява и чрез постоянно поддържания раздел "Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." на сайта на Община Троян, който предоставя данни за хода както на тези, така и на останалите проекти, изпълнявани по програмата от Община Троян.

За контакти: 

PR Agency Expert Business Group
Мирослава Митева
тел. 02 963 08 79, моб. 0887 625 963
e-mail: info@expertbg.eu e-mail: expertbusinessgroup@gmail.com

Източник: PR Agency Expert Business Group

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.486