Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Образование

10 Октомври 10, 23:06 / Автор: -
Сигнал за неуредици във ВСУ "Черноризец Храбър"
Сигнал до МОНМ, НС и НАОА за необходимостта от проверки на дейността на частното висше училище
Сигнализирамe с настоящия сигнал за евентуални неуредици в частния ВСУ «Черноризец Храбър» и настояваме да проверите следните неща:

1.Както знаете, г-н министър, не съвсем отдавна при проверка от МОН във ВСУ «Черноризец Храбър» беше установено, че е налице само за една учебна година незаконно надвишаване с цели 2041 (!) души на разрешения за съответната година от Министерския съвет прием на студенти в университета. (протокол от 30.09.2007 г. на назначена със заповед 09-853/09.07.07. на министъра на образованието Комисия на МОН). Моля да проверите дали тази обичайна за университета практика не продължава и сега. При проверката би трябвало да бъдат взети под внимание и студентите на незаконния според мен филиал в гр. Смолян.

2.Проверете и капацитета на университета (преподаватели на основен трудов договор, лекционни зали, места, лаборатории и др.) и преценете дали наистина този капацитет съответства на броя на обучаваните студенти, които дълги години се обучават в 16-часов учебен ден на две смени с часове не от по 45 минути (както е нормата на чл. 40 (2) на ЗВО), а от по 90 минути с 5 минути (?!) почивка между тях, като преподавателите са главно пенсионери от София. Проверете има ли зали, които са в хотелски стаи? Колко са? И по колко студенти се обучават (ходят) в тях по разписанието на занятията, т.е. дали няма случаи, при които групи от по 40-40 души трябва да се съберат в подобна зала с десетина стола?

3.По-конкретно проверете кога и как е проведена кандидатстудентската кампания тази година във ВСУ, включително и в така нар. филиал в Смолян.. В сайта на ВСУ е публикувана информация, че кандидатстудентската кампания е в периода 17.12.2009 г. – 16.09.2010 г. Възможна ли е такава кандидатстудентска кампания, която трае почти целогодишно?

4.Проверете как се провеждат кандидатстудентските изпити. Не са ли формални? Вижте какви са темите на есетата (в приложението е даден списъкът от теми от сайта на ВСУ). Може ли според вас да има такава тема на конкурсен изпит: „Хората ходят в университет по много различни причини (например: нов опит, подготовка за кариера, повишаване на знанията). Според Вас защо хората ходят в университет?” (Моля обърнете внимание на израза „ходят”; той казва всичко за мисията на този частен университет, в който студентите не се обучават, не се квалифицират, а просто ходят) или темата: „В днешно време храната стана по-лесна за приготвяне. Тази промяна подобрила ли е начинът на живот на хората?”правописът с пълния член на „начин” е на висшето училище). Подобни теми не ви ли се виждат пределно тъпи и неграмотни и по тази причина недопустими за кандидатстудентски конкурс за прием, например за юристи или психолози?

5.Тъй като конкурсните изпити би трябвало да са свързани с учебния материал в средните училища, така гласи чл.17. (1) на Наредбата за приемане на студенти – „Конкурсните изпити се провеждат и изготвят по програми, съставени в съответствие с учебния материал в средните училища”, тогава може ли да се счита, че темите за ходенето и за храната са в съответствие с учебния материал в средните училища?

6.Проверете колко и какви кандидат-студенти са приети. В наредбата за приемане на студенти на ВСУ, публикувана на сайта на ВСУ (в приложението) пише, че право на участие в конкурса имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование или на които предстои да се дипломират до месец юли 2010 г. Има ли приети студенти, които не са се дипломирали през месец юли, а са се дипломирали по-късно. Как са приети те и колко са?

7.Може ли според вас провеждането на кандидатстудентските изпити да се осъществява от технически комисии, както пише в чл. 16 (2) на Наредбата за приемане на студенти (приложено)? Не са ли необходими изпитни комисии, съставени от преподаватели, или, ако се има предвид формулировката на темите за храната и за ходенето, то тези комисии може и да са други?

8.Има ли нарушения на ЗВО относно провеждането на конкурсен изпит за придобиване статуса на студент, магистрант, докторант?

9.Може ли студент да се обучава едновременно по две специалности, както пише в чл. Чл. 5. на Наредбата, там се допуска „• успоредно изучаване на две специалности…” (приложение), което е недопустимо според ЗВО?

10.Правилно ли е и възможно ли е студент да съкрати обучението си, както пише в чл. 5 на наредбата (приложение)? Какво е възможното съкращаване? Може ли курсът на обучение за бакалавър, който е 4 или 5 години (за задочници) да се съкрати на 1 година или на половин година, както излиза, че е възможно, според Наредбата? Това не противоречи ли на ЗВО? Може ли студент с успоредно изучаване (по терминологията на университета) да съкрати обучението си, т.е. може ли дадена персона за, например една година, да вземе две дипломи по две специалности, да кажем по право и по архитектура, след като си плати таксите за обучението накуп? Според нормативната документация на ВСУ това е напълно възможно. Може би ще проверите дали и в каква степен това се практикува.

11.След като в чл. 16 (1) на Наредбата за приемане на студенти ясно е определено, че „Кандидат-студенти, подали документи за приемане във ВСУ "Черноризец Храбър", полагат конкурсните изпити в университета по предварително утвърден и обявен в кандидатстудентския справочник и в сайта на университета график” може да се считат за законни и легитимни изпитите, провеждани по така наречения „Online прием” с пращане на текстове по електронната поща по образец (приложен)? Има ли гаранции, че текстът е точно на този кандидат-студент? Къде стои квесторът при online приема, който следи да не се преписва? Не се ли легитимира и стимулира преписването? Моля проверете, колко от кандидатстудентските есета са обезпокояващо идентични и какви оценки имат те от техническите комисии?

12.Моля проверете все пак дали в този странен университет въобще се осъществява учебен процес, като се постараете да установите процентът на студентите, които въобще ходят (по израза на ръководството на ВСУ) в лекционните зали? По моето скромно мнение този процент е далеч под 10%. Всъщност не се ли касае за елементарно продаване на дипломи за висше образование от Съветника на Европейската комисия, както се самовъзхвалява варненското частно училище?

приложение
www.vfu.bg
График за подаване на документи, обявяване на резултати и записване на студентите:
№ Дейности Срок
1. Подаване на документи 30.11.2009 - 16.09.2010
2. Провеждане на конкурсните изпити 17.12.2009 - 16.09.2010

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВСУ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Приемът на студенти се осъществява чрез конкурс в съответствие със Закона за висшето образование.
....
Чл. 5. През месец септември 2006 г. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" стартира нов проект "Обучение на две скорости". По време на обучението си студентите могат да изберат:
• разширяване и задълбочаване на наличната квалификация; получаване на европейски паспорт или сертификат;
• успоредно изучаване на две специалности или допълнителна специализация;
• индивидуален маршрут за надстрояване на бакалавърското образование с магистърски програми;
• скъсяване на срока за обучение.

Чл. 7. Срокът на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в редовна форма на обучение е 4 години, а в задочна форма на обучение – 4 или 5, съобразно учебния план на специалността.
...
КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
Чл. 16. (1) Кандидат-студенти, подали документи за приемане във ВСУ "Черноризец Храбър", полагат конкурсните изпити в университета по предварително утвърден и обявен в кандидатстудентския справочник и в сайта на университета график.
(2) Организацията и провеждането на конкурсните изпити се извършват от технически комисии, назначени със заповед на ректора.
(3) Всеки кандидат-студент може да участва в класиране и с пренесена оценка от друго висше училище или с оценка от международен езиков сертификат, или от сертификат, доказващ компю-търни познания. Кандидат-студентът представя оригинална служебна бележка от висшето училище или институция с оценка по шестобалната система.

Чл. 17. (1) Конкурсните изпити се провеждат и изготвят по програми, съставени в съответствие с учебния материал в средните училища. Програмите за специализираните конкурсни изпити съдържат: основни въпроси, препоръчителна литература и методически указания.
(2) Писмените конкурсни изпити са анонимни. Темите и тестовете за конкурсния изпит се изтеглят лотарийно в деня на изпита, в една от залите...
Теми на Конкурса
Всеки участник има право да депозира есе във всяка от обявените сесии на Конкурса (те са девет, бел. П. Ив.), като не се допуска повторно участие по вече депозирана тема.
• Хората ходят в университет по много различни причини (например: нов опит, подготовка за кариера, повишаване на знанията). Според Вас защо хората ходят в университет? Използвайте точно определени причини и примери в подкрепа на Вашия отговор.
• В днешно време храната стана по-лесна за приготвяне. Тази промяна подобрила ли е начина на живот на хората? Използвайте точно определени причини и примери в подкрепа на вашия отговор.
• Говори се, че: „Не всичко, което се научава, се съдържа в книгите.” Сравнете и съпоставете знанието, придобито от опита, със знанието, получено от книгите. Според Вас кой източник е по-важен? Защо?
• „Хората успяват, защото работят здраво. Късметът няма нищо общо с успеха.“ Съгласни ли сте или не с горния цитат? Използвайте точно определени причини и примери, за да обясните Вашето становище.
• Много хора посещават музеи, когато пътуват по нови места. Според Вас защо хората посещават музеи? Използвайте точно определени причини и примери в подкрепа на Вашия отговор.
• Някои хора смятат, че от студентите трябва да се изисква да ходят на лекции. Други смятат, че ходенето на лекции трябва да бъде избирателно за студентите. С коя гледна точка сте съгласни? Използвайте точно определени причини и детайли, за да обясните своя отговор.
• Съседите са хората, които живеят близо до нас. Според Вас какви са качествата на един добър съсед? Използвайте точно определени детайли и примери във Вашия отговор.
• Правителствата трябва да дават повече средства за подобряване на шосетата и магистралите или за подобряване на обществения транспорт (автобуси, влакове, метра)? Защо? Използвайте точно определени причини и детайли, за да разработите Вашето есе.
• По принцип хората сега живеят по-дълго. Обсъдете причините за този феномен. Използвайте точно определени причини и детайли, за да разработите Вашето есе.
• Всички ние работим или ще работим с много различни типове хора. Според Вас, кои са някои от важните характеристики на един добър колега (някой, с когото сте в близки работни взаимоотношения)? Използвайте причини и точно определени примери, за да обясните защо тези характеристики са важни.
• Съгласни ли сте или не със следното твърдение? Хората понякога трябва да правят неща, които не обичат да правят. Използвайте точно определени причини и примери в подкрепа на Вашия отговор.
• Съгласни ли сте или не със следното твърдение? Телевизията, вестниците, списанията и други медии обръщат прекалено голямо внимание на личния живот на известните хора като публични личности и знаменитости. Използвайте точно определени причини и детайли, за да обясните Вашето мнение.
• Някои хора смятат, че Земята се наранява (разрушава) от човешката дейност. Други смятат, че човешката дейност прави Земята едно по-добро място за живеене. Какво е Вашето мнение? Използвайте точно определени причини и примери в подкрепа на Вашия отговор.
Участници
Право на участие в конкурса имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование или на които предстои да се дипломират до месец юли 2010 г. Изисквания за участие
...Изпълнение на критериите за техническо оформление и форматиране на разработката (изтегли образец);
• Спазване на посочените срокове;
• Заплатена такса за участие;
Такса за участие
За участие в конкурса се заплаща такса в размер на 43 лв., равносилна на таксата за полагане на кандидатстудентски изпит.
Таксата трябва да бъде платена минимум 3 работни дни преди крайния срок на всяка сесия!!!

Таксата се заплаща по банков път:
Банка: ТБ "Инвестбанк"
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG 36 IORT 7377 1005230500
В платежния документ се посочват:
Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва: "Такса за участие в online конкурс есе".
Изисквания за техническо оформление на разработката:
...
Необходими стъпки за участие
• Участникът трябва да се регистрира;
• След регистрацията участникът получава писмо на посочения от него e-mail с линк за активиране на регистрацията;
• Заплаща таксата за участие по банков път;
• Участникът влиза в системата, където публикува разработката си;
• Проверява резултатите, използвайки вече получените потребителско име и парола.
• Критерии при проверката и оценяването на конкурсните есета:
...Чрез есето трябва да се покаже личният опит на всеки - това единство от теоретическо и практическо познание, което формира цялостното личностно присъствие (?!). Собственото мнение да стане мярка за процесите в обществото. (?!)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1286