Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
20 Октомври 10, 23:15 / Автор: Варненски свободен университет
„Eкшън план” за Черно море съчетава икономически и енергийни интереси
Работният план предвижда международни магистърски програми и мултидисциплинарни проекти, съобразени със спецификите на отделните държави в региона. Съчетаването на интересите в области като търговия, енергетика, сигурност, образование, морска политика и европейската водна система Дунав – Черно море. Това са част от решенията на работния план, около който се обединиха участниците в Международната конференция „Нови мостове в Европа, възможности за сътрудничество в Черноморския регион”, която Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” и Фондация „Конрад Аденауер” организираха във Варна от 18 до 20 октомври.
Най-успешната рецепта за „екшън план” в региона включва механизми за повишаване на ефективността от регионални проекти и координирането им с други местни организации и с инициативите на ЕС. Същевременно с това трябва да се гарантира и по-високо качество на реализация и съфинансиране от местни ресурси и от международни финансови институции, смятат организаторите.

В двата панела на форума – политически и научно-експертен, се включиха над 100 участници от 9 държави: България, Германия, Грузия, Гърция, Кипър, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна. Политическият представи актуалните проблеми на Черноморския регион, а научно-експертният дефинира 5 конкретни работещи форми на академично партньорство, обясни ректорът на ВСУ проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

Решенията от конференцията бяха представени в одобрен работен план за академично сътрудничество – т. нар. Агенда, потвърди проф. Недялкова. Документът акцентира върху идеята, че в новите реалности е необходимо държавите от Черноморския регион да се съсредоточат върху онези проблеми, чието решаване сближава страните и дава възможност да се възстановят традиционни културно-исторически и икономически връзки.

Реализацията на очертаните цели е възможна благодарение на академично партниране, което да се превърне в интелектуален мост между изследователските и образователни институции в Черноморския район. Същевременно с това трябва да се извършва обмен на добри практики с други региони, а бизнесът да бъде привлечен за участие в изграждането на новата Черноморска визия, категорични са от Варненския свободен университет.

„Екшън планът” включва също и разработването на международни магистърски програми, академична и изследователска мобилност и мултидисциплинарни проекти, които да отразяват националния профил на всяка от черноморските страни. А неизменното въвеждане на модерни европейски практики ще задълбочи връзката между научните изследвания, бизнес организациите и представителите на местната власт.

По този начин обучаващите се ще получат не само европейска квалификация, но и професионална реализация, смятат участниците в конференцията „Нови мостове в Европа, възможности за сътрудничество в Черноморския регион”.

Обект на обсъждане и договаряне от страна на 9-те държави участнички бяха пет проекта за сътрудничество, изготвени от Варненския свободен университет след одобрение от международните гости на конференцията. По всеки от проектите вече са назначени координатори от ВСУ „Черноризец Храбър”, потвърди проф. Недялкова.

Участниците във форума „Нови мостове в Европа, възможности за сътрудничество в Черноморския регион” най-общо разделиха проектите в две направления. В първото най-голям интерес предизвика идеята за създаване на Черноморско бизнес училище, което да утвърди сътрудничеството на научните и образователните институции с публичните власти и бизнеса. Наред с това беше изтъкната и значимостта на градовете като двигатели за икономическия прогрес, както и развитието на архитектурата им.

Втората група включва образователни проекти. При тях основният акцент се поставя върху привличането на студенти от Европа и региона, като им се предостави добър образователен продукт и подходяща бизнес среда. Това предполага учебните планове да имат значим практико-приложен характер, а оттам и силно социално въздействие, ефективност и подкрепата на местните общности, смятат участниците в конференцията.

По време на научно-експертната дискусия се възприе мнението, че заложените цели за реализиране на основните приоритети в Черноморския регион изискват засилване на връзката „бизнес – политика – наука – гражданско общество” чрез използване на клъстърния подход, каза ректорът на ВСУ проф.д.ик.н. Анна Недялкова.

Присъстващите учени и политици показаха задълбочен интерес към проблемите със замърсяването на околната среда и сигурността. Според болшинството от тях, академичната общност трябва да привлича специалисти от отделните страни при решаване на екологичните проблеми и при опазване, възстановяването и съхраняването на природата в Черноморския регион.

Участниците в дискусията бяха категорични, че за решаването на въпросите за сигурността и безопасносността в района важна роля могат да изиграят отношенията от типа „държава – бизнес – гражданско общество”, както и концепцията „култура на мира”. Общото мнение бе, че проблемите на Черноморския регион трябва да бъдат отразени в приоритетите на стратегията „Европа 2020”.

За Контакти: www.vfu.bg

Източник: www.vfu.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1126