Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Образование

25 Октомври 10, 22:57 / Автор: Eвропейски Мениджмънт Център
Качеството на обучителните услуги
Качеството на обучението става все по-актуална, важна и наболяла тема за българската образователна система. Доставчиците на образователни услуги, особено при професионалното обучение и обучението за възрастни, са многобройни, а на желаещите да се обучават не им е лесно да се ориентират кой от тях да изберат.
Качеството на обучението става все по-актуална, важна и наболяла тема за българската образователна система. Доставчиците на образователни услуги, особено при професионалното обучение и обучението за възрастни, са многобройни, а на желаещите да се обучават не им е лесно да се ориентират кой от тях да изберат. Рано или късно в България, както и в други европейски страни, ще бъде въведено изискването за оценка на качеството на предлаганото обучение, както и прилагането на системи за оценката му.

В стремежа си за подобряване качеството на образователните услуги и задоволяване изискванията на клиентите си, Европейски Мениджмънт Център участва в проект LQW-EU – Управление качеството на обучение при продължаващото обучение в европейски контекст, финансиран по програма Леонардо да Винчи, трансфер на иновации. В рамките на този иновационен проект работят като партньори германската организация ArtSet® Qualitätstestierung GmbH, която трансферира иновационната система LQW®, Европейски Мениджмънт Център, България, Литовски технологичен университет, Каунас и полската организация Marktplan, които се обучават да прилагат немското ноу-хау.

Разработената в рамките на проект, финансиран чрез Социалния фонд в Германия система за „Оценка на качеството на продължаващото обучение, ориентирано към обучаемите “ (LQW®) се адаптира съобразно националните специфики на трите страни-партньорки – България, Латвия и Полша.

Приложението на системата LQW е шанс за обучителните организации ефективно да използват ресурсите си и да работят за удовлетворяване на потребностите на клиентите, тъй като системата е фокусирана върху цялостното развитие на качеството на процеса учене-обучение. По този начин на организациите се дава възможност да планират пазарни мерки, които да се разпространят и приложат и са насочени към привличане на клиенти.

В рамките на проекта общите LQW стандарти ще бъдат пригодени съгласно специфичните условия в страните партньорки – България, Литва и Полша.
Чрез ориентирането на модела към обучаващите се, се гарантира неговото по-нататъшно развитие в интерес на клиентите, както и неговото оптимизиране съобразно националните специфики и пазарни условия.

Акцент на проекта е обучението на консултанти/оценители от България, Литва и Полша, които ще подпомогнат подобряването на качеството на работата на организации в сферата на продължаващото обучение. Това обучение беше проведено в продължение на 8 месеца, на модулен принцип и обучените специалисти вече получиха сертификатите си. От ноември 2010 нататък предстои пробното тестване на системата в два учебни центъра в София и Варна.

Друг съществен резултат, който се очаква от този проект, е разработването на инструментариум от наръчници и помагала, които в последствие могат да бъдат прилагани на място от българските, литовските и полските партньори по проекта.

След приключване на тестването германската партньорска организаци ArtSet® ще предостави на останалите партньорски организации съответния лиценз за правото на прилагане на системата LQW.

За повече информация: www.lqweu.net

За Контакти:office@emcbg.eu

Източник: Eвропейски Мениджмънт Център

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4501