Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
19 Ноември 10, 12:28 / Автор: vision-bg.com
Генералният секретар на EASPD гостува в България
По покана на Националният алианс за социална отговорност, на 15 и 16 ноември в България гостува генералният секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания Люк Зендерло. В рамките на реализираната работна програма г-н Зендерло беше приет от заместник-министъра на Министерството на труда и социалната политика г-н Красимир Попов.
На срещата бяха обсъдени стратегически и важни въпроси за развитието на европейските социални политики и в това число ситуацията в България. Акцент в разговора бяха проблемите на хората с увреждания и бъдещите действия на държавата, институциите и гражданските организации за осигуряване на подходящи и качествени услуги в тяхна подкрепа. В процеса на бъдещото развитие на услугите, бяха дискутирани предстоящи възможности за финансиране, както на нови дейности и услуги за подкрепа на хората с увреждания, така и осигуряване на условия и възможности за обучение на служителите и участниците в осигуряването на услугите на всички нива. Важно внимание беше отделено на необходимостта от обучение на служителите от държавните и общинските администрации, подкрепящо потребността от прилагане на европейски подходи за осигуряване на качествени стандарти на услугите за хора с увреждания в България. На фона на общата кризисна ситуация в Европа, бе споделено взаимното разбиране, че именно в ситуация на криза, подкрепата за уязвимите групи, в това число за хората с увреждания, трябва да бъде още по-силна. В тази връзка беше отбелязано обстоятелството, че въпреки затрудненията в България на този етап, нивата на плащанията към хората с увреждания, услугите и дейностите към тях не се намаляват. Заедно с това ще се търсят нови решения за подобряване нивото на качеството на услугите и живота на хората с увреждания.

Участието в срещата на г-н Георги Георгиев, председател на Управителния съвет на Националния алианс за социална отговорност, даде възможност да се разговаря за развитие на бъдещи възможности за участие в процесите на социалното развитие на българската мрежа на доставчиците на услуги, чрез Националният алианс за социална отговорност като основен партньор на Държавата и Общините в този сектор.

Г-н Зендерло се срещна с г-жа Надя Шабани, изпълнителен директор на Държавната агенция за закрила на детето и г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, с които бяха обсъдени въпросите за деинституционализацията на услугите в България, отговорностите и партньорството между Държавата, Общините и неправителствените организации, както и някои въпроси, свързани с подкрепата, която Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания реализира за процесите в България.

В офиса на Националният алианс за социална отговорност в София г-н Люк Зендерло се срещна с част от Управителния съвет на Националния алианс за социална отговорност. На срещата се проведе откровен разговор за развитието на Националния алианс за социална отговорност по настояще и бъдеще, като представител на българската част от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, обединяваща и влияеща на процесите в сектора на услугите за хора с увреждания в България. Обсъдени бяха главни проблеми свързани с организационни въпроси, финансиране, партньорство с Държавата и Общините, както и развитието на сектора като цяло за постигане на по-добри качествени услуги. Тези теми ще бъдат и водещи при провеждането на национален форум на доставчиците на услуги за хората с увреждания в България. Беше взето решение форума да се проведе през месец юни 2011 г. Традиционно, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания ще подкрепи форума, най-вече с участието на добре подготвени и високо квалифицирани специалисти, в подкрепа на работещите в този сектор в България.

В заключение, г-н Люк Зендерло сподели задоволството си и високата си оценка за работата на Националният алианс за социална отговорност и постигнатото за краткия период на работа на органа, както и това, че българският опит е в основата на работата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хората с увреждания, за изграждане на подобни мрежи в държавите от Източна Европа и Балканския полуостров.
Беше уточнено участието на Националният алианс за социална отговорност в евроконференцията на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания в Малта през месец ноември, както и конференцията на Европейската комисия и семинара на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания през месец декември в Брюксел.

За Контакти: http://vision-bg.com

Източник:
http://vision-bg.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.495