Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Енергетика

Вземи в gLOG
11 Януари 11, 15:31 / Автор: ЧЕЗ България
ЧЕЗ инвестира над 222 млн. лева за последните три години
За три години, от 2008 г. до края на 2010 г., ЧЕЗ е инвестирала над 222 млн. лева, което е средно по 74 млн. лева годишно.
За три години, от 2008 г. до края на 2010 г., ЧЕЗ е инвестирала над 222 млн. лева, което е средно по 74 млн. лева годишно. Средствата са част от одобрената от ДКЕВР инвестиционна програма за настоящия петгодишен регулаторен период (2008 - 2013 г.) в размер на 352 млн. лева. За периода 2008 – 2010 г. компанията е реализирала обекти на стойност 137 млн. лева. Почти 57 млн. лева са вложени в присъединяване на енергийни обекти, други над 14,6 млн. лева - в намаляване на загубите чрез подмяна на силови трансформатори. Близо 48,6 млн. лева са инвестициите в изграждане на съоръжения ниско, средно и високо напрежение.

По предварителни данни през 2010 г. ЧЕЗ е инвестирала общо 66,3 млн. лева в Западна България. Завършени са 8200 инвестиционни обекта. Други 320, на обща стойност 5,2 млн. лева, предстои да бъдат приключени тази година. Най-много средства - 21,4 млн. лева, са вложени в присъединяване на енергийни обекти, като близо 13 млн. лева от тази сума са инвестирани в изкупуване на енергийни съоръжения. Други 16,9 млн. лева са били отделени за поддръжка на мрежата. От тях 3,4 млн. лева - за изграждане на съоръжения високо напрежение, 9,7 млн. лева за изграждане на съоръжения средно напрежение и
3.8 млн. лева за изграждане на съоръжения ниско напрежение. Инвестиционният проект с най-висока стойност (2,5 млн. лева) бе подмяната на ключов кабел високо напрежение
(110 kV) в близост до столичния булевард „Ситняково”. Ремонтът се наложи след посегателство върху съоръжението, а инвестицията подобри сигурността на захранването на шест столични квартала.

„Комфортът, сигурността и спокойствието на клиентите винаги са били водещи за нас. ЧЕЗ винаги е заявявала желанието си да постигне в максимално кратки срокове европейски стандарти на предлаганите услуги. За да реализираме оптимални и дългосрочни резултати и да отговорим на високите очаквания на клиентите обаче, експертните изчисления сочат, че за следващия 5-годишен регулаторен период се нуждаем от 650 млн. лева, или около 130 млн. лева годишно. По този начин нивото на инвестиции, които ни признава регулаторът, ще се изравни с това на останалите две електроразпределителни дружества”, каза регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал.

Плановете за 2011 г. предвиждат най-много средства да бъдат насочени за присъединяване на енергийни обекти – 18 млн. лева, като 7 млн. лева от тях ще бъдат вложени в изграждане на нови енергийни обекти, а 11 млн. лева – в изкупуване на енергийни съоръжения. Други 13.2 млн. лева ЧЕЗ ще инвестира в поддръжка на мрежата. Сред по-големите проекти, заложени в инвестиционните планове за 2011 г., са подмяната на трансформатор в подстанция „Младост” и изграждането на нови разпределителни уредби на подстанция „Младост” и подстанция „Фестивална”. Тази инвестиция ще подобри сигурността и качеството на захранването в източната част на София, която продължава да се развива и разраства.

От навлизането си на българския пазар до момента ЧЕЗ е вложила общо 1.7 млрд. лева. В тази сума влиза придобиването на електроразпределителните предприятия в Западна България и ТЕЦ Варна. Компанията е инвестирала общо над 434 млн. лева в модернизация, поддръжка и разширяване на електроразпределителната мрежа на Западна България.

Пресцентър на ЧЕЗ България
тел. 02/ 8958 369;
моб. 0884498636;
е-mail: communications@cez.bg

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧЕЗ В БЪЛГАРИЯ

През последните три години...
ЧЕЗ реализира инвестиции в размер на общо 222 млн.лв., или средно 74 млн. лв. годишно като част от одобрената от ДКЕВР програма за настоящия петгодишен регулаторен период с общ размер от 352 млн. лева.
През периода от 2008 до края на 2010 г. компанията реализира обекти на обща стойност 137 млн. лева.
Бяха регистрирани общо 18,6 млн. лв. щети от кражби на електроенергийни съоръжения.

През 2010 година...
ЧЕЗ реализира инвестиции в размер на общо 66.3 млн. лв. (по предварителни счетоводни данни).
Най-много средства, в размер на 21.4 млн. лв., бяха вложени в присъединяване на енергийни обекти, като близо 13 млн. лв. от тази сума са инвестирани в изкупуване на енергийни съоръжения.
Други 16.9 млн. лв. ЧЕЗ инвестира за поддръжка на мрежата, от които 3.4 млн. лв. бяха отделени за изграждане на съоръжения високо напрежение, 9.7 млн. лв. за изграждане на съоръжения средно напрежение и 3.8 млн. лв. за изграждане на съоръжения ниско напрежение.
Бяха завършени общо 8200 инвестиционни обекта.
Инвестиционният проект с най-висока стойност - 2.5 млн. лв., бе подмяната на ключов кабел високо напрежение (110 kV) в близост до столичния булевард „Ситняково”. Ремонтът се наложи след посегателство върху съоръжението. Инвестицията подобри сигурността на захранването на шест столични квартала.
ЧЕЗ започна работа по 320 обекта на обща стойност 5,2 млн. лева, които предстои да бъдат приключени през тази година.
Компанията достави общо 8798 гигаватчаса електроенергия до своите потребители
Бяха регистрирани близо 10 млн. лв. щети от кражби на електроенергийни съоръжения
Дотаксувана е нерегламентирано използвана електроенергия на обща стойност 2,6 млн. лв.
В информационния център на ЧЕЗ бяха обслужени общо 760 000 телефонни обаждания.
Аварийните екипи на ЧЕЗ отстраняваха 412 аварии средно на месец.
ЧЕЗ разработи проект, който ще даде възможност на клиентите, които желаят, да се откажат от хартиена сметка за електроенергия и да преминат към електронна фактура.

През 2011 година предстои...
Да бъдат инвестирани общо 59 млн. лв.
Най-много средства ще бъдат инвестирани за присъединяване на нови енергийни обекти към мрежата, като за тази цел, ЧЕЗ планира да отдели 18.1 млн. лв, като 7 млн. лв. от тях ще бъдат вложени в изграждане на нови енергийни обекти, а 11 млн. лв. – в изкупуване на енергийни съоръжения.
13.2 млн. лв. са средствата, които компанията планира да отдели за поддръжка на електроразпределителната мрежа.
Най-големият инвестиционен обект на ЧЕЗ, който предстои да бъде реализиран през 2011 г., е изграждането на нови разпределителни уредби към подстанция "Младост" и подстанция "Фестивална" на обща стойност 1.7 млн. лв. В плановете на компанията влиза и нов трансформатор в подстанция „Младост” на стойност 1.3 млн. лв. Благодарение на тези инвестиции ЧЕЗ ще подобри сигурността и качеството на захранването в източната част на София, която продължава да се разраства и в момента.

Дейността на ЧЕЗ в цифри
Общо 3.3 млн. души живеят в регионите, обслужвани от ЧЕЗ
На територията, обслужвана от ЧЕЗ, има 1619 населени места.
За 6 години в България ЧЕЗ е вложила общо 1.7 млрд. лв. В тази сума влиза приватизацията на електроразпределителните предприятия в Западна България и приватизацията на ТЕЦ Варна.
За периода, в който присъства на българския пазар, ЧЕЗ е инвестирала общо
434.6 млн. лв. в поддръжане, рехабилитация и развитие на електроразпределителната мрежа в Западна България и подобряване на обслужването на клиентите.
ЧЕЗ е инвестирала за построяването и реновирането на осем подстанции; 107,6 млн. лв. в изграждане на съоръжения и поддържане на мрежата; 30,1 млн. лв. за намаляване на технологичните загуби чрез подмяна на силови трансформатори; 73,4 млн. лв. в присъединяване на енергийни обекти; 95,7 млн. лв. в изнасяне на електромерни табла на граница на собственост;
60 000 км е общата дължина на кабелите по мрежата средно и ниско напрежение на ЧЕЗ.
Обслужва общо над 20 000 трафопоста.
Общият брой на подстанциите, собственост на ЧЕЗ, е 26.
От стъпването си на българския пазар компанията е доставила до своите потребители 50 515 гигаватчаса електроенергия
4300 служители работят в структурите на ЧЕЗ у нас.
Клиентските центрове на ЧЕЗ в Северозападна България са общо 31.
1198 са местата, на които клиентите могат да платят сметката си за електроенергия в брой.
Служителите в информационния център на ЧЕЗ отговарят средно на 63 000 обаждания на месец като 92% от тях са приети до 25-ата секунда.
ЧЕЗ предлага 12 начина за безкасово плащане на сметките за електроенергия
С 25% е намаляла продължителността и с 21% броят на планираните и непланираните прекъсвания за 2010 г. в сравнение с 2009 г.

Петър Докладал
регионален мениджър на ЧЕЗ за България

Петър Докладал е роден на 2 септември 1959 г. в Чехия. Завършва журналистика във факултета по журналистика, политически науки и история на Московския държавен институт по международни отношения.
Продължава образованието си в Карловия университет в Прага, откъдето получава докторска степен.
Специализира дипломация в университета "Станфорд", Калифорния, САЩ и в Европейския център за изследвания в сигурността "Джордж Маршал" в Германия. Владее френски, английски и руски език.

Професионалният му път започва през 1987 г. като служител на Министерството на Външните работи на Република Чехия, където през годините до 1994 г. заема различни постове, включително този на вицеконсул във Виетнам. В периода от 1994 г. до 1999 г. е Генерален консул на Чехия в Монреал и работи в Международната организация за гражданска авиация. От 1999 г. до август 2001 г. се връща в родината си и заема позицията на заместник-директор в Министерството на външните работи на Чехия.
От 2001 г. до септември 2006 г. е посланик на Република Чехия в България, след което до септември 2010 г. заема същия пост в Румъния.

През времето, в което е посланик на Чехия в страната, опознава голяма част от българските забележителности и природни красоти, възхищава се на живописната природа на България. Обича да отделя от времето си за разходки из Витоша, да посещава българските манастири, през зимата да кара ски. Има страст към пътуванията. Когато времето не позволява излети на открито, обича да играе боулинг със съпругата си. Интересува се от история, класическа музика и театър. Негово хоби са спортните събития и особено футболът, чиято история познава добре.

Петър Докладал е семеен. Има две дъщери.

Носител на орден “Стара планина” първа степен (2006). 

Петър Баран
Главен оперативен директор на ЧЕЗ България

Петър Баран е роден на 7 април 1971 г. в Чехия. Завършва специалност Финанси и банково дело в Университета по Бизнес администрация в град Карвина, Чехия. Владее немски, английски, руски и полски език. Притежава лиценз за търговия с ценни книжа. Специализирал е Петролен мениджмънт в Канадския петролен институт.
Професионалният му опит стартира през 1994 г. като борсов посредник в представителството на банка Моравия в град Фридек-Мистек (Моравско-Силезийска област), където работи до 1998 г. От 1998 г. до 2001 г. Баран е директор на отдел и член на изпълнителния комитет в Националния приватизационен фонд на Чехия. В периода 2001 г.–2006 г. е управляващ директор на немския филиал на MERO Pipeline – дъщерна фирма на чешката MERO. Компанията, собственик на два петролопровода, е единствената в Чехия, която транспортира суров нефт, и е най-голямата компания, която е в състояние да създава и съхранява стратегически резерви от скъпия ресурс. През 2004 г. Баран влиза в състава на Управителния съвет на чешката MERO. През 2007 г. Петър Баран е назначен за заместник-председател на Управителния съвет на Hutní montáže, a.s., една от най-големите компании в областта на строителството, монтажа, ремонта и поддръжката на индустриални съоръжения и оборудване за енергетиката, химическата промишленост, водоразпределението и металургията. Средата на 2008 г. Баран поема поста на Финансов мениджър в компанията.

От началото на 2011 г. Петър Баран е главен оперативен директор на ЧЕЗ България. Женен е и има едно дете. 

Източник: ЧЕЗ България

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4815