Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
17 Март 11, 17:24 / Автор: Национален алианс за социална отговорност (НАСО)
Министерски съвет признава представителство на национално равнище на НАСО
С решение №120 от 02.03.2011 г. Министерският съвет признава представителство на национално равнище на Националния алианс за социална отговорност (НАСО) в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. С учредяването си през 2009 г. НАСО става представител на Националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания, която е част от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Това е обусловено от 10 годишен много успешен опит на учредителите в реализацията на значими и иновационни проекти в областта на социалните услуги, социалното предприемачество, социално отговорния бизнес, заетостта, културата, активното участие в EASPD и резултатното партньорство с местните и държавни власти. Участието на НАСО в работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, съчетано с представителството на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, чиито член е алианса, разкриват нови качествени възможности в посока на ползотворно национално и европейско партньорство в сектора на социалните услуги.
За двете години от учредяването на НАСО и с опита, натрупан от реализацията на различни проекти в областта на социалните услуги, не закъсняват и постиженията. Организатор и участник е в редица форуми. Учредител е на национални награди за принос в социалното развитие на България. Участва в поредица от изяви в България и Европа за презентиране и обмяна на иновативен опит и практики.

Сега, като национален представител в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания НАСО ще осигурява по-добри възможности на членовете му за партньорство с органите на местната и централна власт за формиране на местни и национални социални политики, в това число развитие на сектора на социалните услуги в България за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, както и за гарантиране на техните права и зачитане на тяхното достойнство.

Реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България, обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации, чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването му е само част от мисията, която следва алианса.

Националният алианс за социална отговорност организира дейността си чрез свои вътрешни самостоятелни структури като: Национална мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национална мрежа на социално отговорните корпорации, работещи за и спазващи принципите, нормите и изискванията за развитие на социалната корпоративна отговорност, Национална мрежа на социално-отговорните общини и структури, реализиращи активно иновативни социални практики и решения в подкрепа на различни социални групи и подобряване на условията на живот в общините и регионите, Национална мрежа за изкуство и култура с позитивно и социално значими послания, дейности, проекти и продукти.

Със следването на европейската социална политика и на европейските практики за предоставяне на социални услуги, с опита на Европейския съюз, който трябва да следваме в областта на социалните дейности, ще постигнем и по-добри резултати в развитието на тези услуги и у нас?
Решението на Министерски съвет да приеме НАСО за национален представител в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания е една от стъпките в нова положителна насока за реализирането на социално отговорно поведение на обществото ни, което е от изключително значение не само за хората със специални нужди, но и за всички, които приемат социалната отговорност като важен фактор за социалното развитие на България.

За Контакти: http://www.naso.bg

Източник:
http://www.naso.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0821