Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Екология

22 Март 11, 07:43 / Автор: Агенция НОА ООД
Световен ден на водата – 22 март 2011 г.
Темата тази година е „Вода за градовете: отговор на предизвикателствата в градовете”. Целта е да се фокусира вниманието на международната общественост върху въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и несигурността, причинена от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия, оказват върху градските водни системи
София, 21 март 2011 г. - Съгласно резолюция A/RES/47/193 от 22 декември 1992 г., приета от Общото събрание на ООН, 22 март е обявен за Световен ден на водата. Той се отбелязва всяка година, от 1993 г. насам, в съответствие с препоръките на Конференцията за околната среда и развитие на ООН (UNCED), съдържащи се в глава 18 на Програма 21.

Темата тази година е „Вода за градовете: отговор на предизвикателствата в градовете”. Целта е да се фокусира вниманието на международната общественост върху въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и несигурността, причинена от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия, оказват върху градските водни системи и да се насърчат правителства, организации, общини и частни лица да се включат активно в посрещането на предизвикателствата в областта на управлението на водите в градовете.

Конкретен повод е необходимостта да се алармира за наличието на проблем, корените на който откриваме най-неочаквано в най-прогресиращите сфери от развитието на човечеството: именно урбанизацията и индустриализацията, които с бързи темпове се прехвърлят от Европа и Северна Америка върху по-слабо развитите континети. Резултатите не закъсняват – климатични промени, природни бедствия с все по-широк обхват на действие.

Бързото разрастване на градовете не е адекватно компенсирано с изграждането на градски канализации, оформят се бедняшки квартали без питейна вода и самостоятелни санитарни възли. Прогнозите са, че близо половин милиард души в близките 25 години ще мигрират в градовете в райна на Сахара в Африка. Представете си темповете, с които ще нараства необходимостта от питейна вода в тези региони. А липсата на такава ще представлява основна пречка при изграждането на градски водоснабдителни системи и тяхното управление.

Фактите говорят:

• Само 0.5% от водата на планетата е чиста и безопасна за консумация от човека.
• Почти 900 милиона души, днес, нямат достъп до питейна вода. Всеки ден броят им нараства.
• Всяка година над 2 млн. души умират в резултат на заболявания, причинени от липсата на чиста вода.
• Близо 2500 милиона души нямат достъп до елементарни хигиенни условия.
• На всеки 20 секунди, едно дете умира поради лоши хигинни условия. Това прави 1,5 милиона смъртни случая годишно, които могат да бъдат предотвратени.
• До 2025 г. водното потребление ще се увеличи с 50% в развиващите се страни, и с 18% в развитите страни.
• През 2025 г. 1,8 милиарда души ще живеят в региони, засегнати от недостиг на вода.

С нарастване на индустриализацията и развитието на градските системи, ние, жителите на планетата, потребяваме все повече водни ресурси. Контролът на това потребление е минимален. Много малко мерки са взети, за да гарантираме ефективното използване на водата. Водата присъства във всички аспекти на живота ни. Водата е ограничен ресурс, неправилно рапределен и зле използван.Наложително е, неазабавно да променим това наше поведение. Всички сме вода, затова проблемът е общ и засяга всеки от нас. Заедно можем да направим реална промяна. Трябва да действаме бързо. Сега е времето.

Научете повече за Световния ден на водата на официалната страница www.worldwaterday2011.org и на страницата на фондация We Are Water www.wearewater.org .

Фондация „We Are Water"

Фондация „We Are Water" е инициатива на Roca и от самия си старт е посветена на опазването на околната среда, както по отношение на продуктите, така и на производствения процес.

Фондацията има две главни цели. Първата е да повишава културата на използване на водата сред обществото и институциите, което ще подпомогне икономическото развитие и устойчивото управление на световните водни ресурси. Втората главна цел се отнася до участие в дейности, които имат за цел да минимизират негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Тези дейности могат да бъдат свързани с инфраструктура, обучение, здравеопазване и научни изследвания.

Фондация „We Are Water" може да действа самостоятелно или в сътрудничество с институции и неправителствени организации при положение, че техните проекти са в унисон с целите на Фондацията.

В България, както и по света, фондацията се подкрепя от известни личности и утвърдени професионалисти в различни сфери – наука, икономика, политика, образование, култура, изкуство.
www.wearewater.org

За допълнителна информация, моля, свържете се с:

Мария Ивчева
Мениджър „Маркетинг комуникации”, Рока България
Тел.: 930 5914
maria.ivtcheva@bg.roca.net

Мария Иванова
Агенция НОА ООД
Тел: 944 5050
m.ivanova@noapr-bg.com

Източник:
www.noapr-bg.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.53