Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Събития

Вземи в gLOG
22 Април 11, 14:24 / Автор: Български институт за стандартизация
Проектът на стандарта ISO 20121 на етап “Обществено допитване”
С развитието на проекта на стандарта за устойчиво управление на събития продължава да нараства и международния интерес към него. Всички участници в събитийната индустрия, както и експерти, имащи опит в разработването на стандарти за системи за управление, могат да предоставят коментари по проекта до 11 септември 2011 г.
Проектът на стандарта ISO 20121 ”Система за управление на устойчиви събития. Ръководство с указания за работа” достигна етапа на т.нар. обществено допитване – четвъртата от петте стъпки в процеса на разработване на стандарти на ISO. 

С развитието на проекта на стандарта за устойчиво управление на събития продължава да нараства и международния интерес към него.

Всички участници в събитийната индустрия, както и експерти, имащи опит в разработването на стандарти за системи за управление, могат да предоставят коментари по проекта до 11 септември 2011 г.

Стандартът се разработва в рамките на проектния комитет на ISO: ISO/PC 250 “Устойчивост в управлението на събития” (ISO/PC 250, Sustainability in event management), чийто секретариат се поддържа от Британския институт за стандартизация (BSI). 30 страни, сред които и България и 6 международни браншови организации, участват активно или като наблюдатели в работата на международния проектен комитет като представят коментари по различните работни проекти на стандарта, които се разглеждат и обсъждат на срещите на ISO/PC 250. Всяка страна може да създаде национален огледален комитет от експерти и специалисти в областта, които правят преглед на извършената работа по време на срещите и допринасят със свое участие за постигане на напредък в работата на международния комитет. 

Стандартът ISO 20121 ще бъде приложим от всяка организация, която работи в събитийната индустрия и използва подхода на системи за управление за определянето на ключови въпроси, свързани с устойчивостта като подбора на място за провеждане на събитието, оперативни процедури, управлението на веригата за доставки, комуникации, транспорт и др. Стандартът ISO 20121 не е определен списък от дейности, които следва да се предприемат, за да се постигне устойчиво управление на събитията, а обща рамка за начина на работа на дадена организация, независимо от нейния размер, вид или географско разположение.

Разработването на международния стандарт започна през януари 2010 г. на базата на вече действащия национален стандарт на Великобритания BS 8901. Чисто националният британски стандарт BS 8901 е създаден след обстоен преглед на съществуващите международни практики и ръководства в областта на устойчивостта в събитийния мениджмънт и отразява натрупания национален опит от проведените във Великобритания семинари по тази тема. 

Международната работна група към ISO/PC 250 съществено допринесе за доразвиването на стандарта, с което се очаква да се повиши прозрачността сред представителите на събитийната индустрия. 

Председателят на ISO/PC 250 Фиона Пелам приканва всеки, който не е безразличен към тази тема, да предостави своите коментари на национално ниво за формулиране на национално становище по проекта ISO/DIS 20121. Коментарите на всички национални органи за стандартизация ще бъдат разгледани през ноември на следващото заседание на ISO/PC 250, което ще се проведе в Бразилия.

“Този етап от разработването на ISO 20121 дава възможност на всеки специалист в управлението на събития да даде своето становище по съдържанието на проекта и с това да допринесе за създаването на полезен и приложим международен стандарт.” 

Председателят на ISO/PC 250 Фиона Пелам

Предвижда се разработването на стандарта да приключи през 2012, с което да съвпадне с откриването на летните олимпийски игри в Лондон.
За повече информация: kamelia.milanova@bds-bg.org, Български институт за стандартизация (БИС).

Източник:
Български институт за стандартизация

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5431