Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
07 Юни 11, 19:03 / Автор: Агенция за социално развитие „Вижън”
Агенция за социално развитие „Вижън” стартира проект за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Агенция за социално развитие „Вижън”, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG 051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, стартира изпълнението на Договор № BG 051PO001-5.2.07-0179-C-0001, „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. Периода на предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” е 12 месеца, считано от началото на месец март 2011 г.
Агенция за социално развитие „Вижън”, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG 051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, стартира изпълнението на Договор № BG 051PO001-5.2.07-0179-C-0001, „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. Периода на предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” е 12 месеца, считано от началото на месец март 2011 г.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания, възрастни и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

Това ще бъде осъществено чрез осигуряване на равен достъп до информация чрез услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”; намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи за хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; разширяване на териториалния обхват на социалните услуги от организацията и придобиване на професионалните умения и мотивация на домашните помощници и социалните асистенти, чрез въвеждащо и надграждащи обучения.

Чрез дейностите по проекта ще бъдат обхванати лица с различни видове трайни увреждания, възрастни, самотно живеещи лица, неспособни сами да организират ежедневието си.

Проекта се ревизира на територията на четири Общинни – Варна, Бяла, Провадия и Аксаково и на практика разширява 15-годишния успешен опит на Агенцията за социално развитие „Вижън”, като водещ доставчик на социални услуги в България и член на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.

За Контакти: http://vision-bg.com

Източник: http://vision-bg.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1815