Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Автомобили и горива

Вземи в gLOG
28 Юни 11, 19:55 / Автор: МОТОГАРД
МОТОГАРД-УМ2010
Противоизносваща и възстановяваща композиция за двигатели и трансмисии. Ново поколение антифрикционен възтановяващ и противоизносващ модификатор за двигатели и трансмисии
Намаляването на износването на триещи части и механизми в маслена среда е предизвикателство за учените от много години. В бившия Съветски Съюз /СССР/ през 1984г. Тайгет Маринич Леонидов патентова високо технологично откритие, свързано с антифрикционните и противоизносни свойства на някои от представителите на природните минерали – серпентинитите.

Необичайните свойства на серпентинитите привлякоха вниманието на учените от РАН и БАН . В кратки срокове бяха систематизирани различни сведения за свойствата на серпентинитите и преодолени факторите ограничаващи тяхното използуване. Най-ефективен се оказва метода на направа на композиция от различни добавки и присадки към маслото, в резултат на което през 2004г. е разработена – антифрикциона ресурсовъзтановяваща композиция (АРК) извесна по късно с търговсо наименование Мoto Guard-ARC, в която взаимно се усилват уникалните антифрикциони и противоизносни свойства на трибополимерообразуващите (ТПО) добавки и възтановителният ефект на серпентинатите. Всяко масло в което е добавено Moto Guard-ARC придобива противоизносна ефективност два пъти по-голяма от ефективноста на най-добрите маорни масла. ТПО в концентрация 1-2% в маслото или друг смазочен материал се държи съвършено неутрално до момента в който се образува задиране на повърхоста на триене. В този момент под действието на електронната емисия от задраната повърхност на метала, ТПО се полимеризира и образува „кръпка”, която надежно запълва започналото да се формира петно на износване. По такъв начин ТПО презастрахова серпентинита, противоизносното действие на който се проявява в последствие примерно след 10 минути обработка. В резултат на това ефективноста на Moto Guard-ARC многократно превъзхожда ефективноста на чистият серпентинит за възтановяване на износването.

Автомобилните добавки на основата на серпентинитите, използувани през периода 1990-2003г. , имат недостатъци:

1.Неизученият добре минерален произход и обработка на серпентинита включва в добавките твърди абразивни частици. Това налага прилагането им в изключително малки дози които имат слаб възстановителен ефект.
2.Създаденият от тях слой в повечето случаи е неравномерен и неустойчив. За сравнително устойчив слой е необходимо по-големи дози и препаратът да се разнася 3000-4000 км. в маслена транспортна среда.
3.Максималната дебелина на слоя е 200-300 nm, което не дава възможност за добър възстановителен ефект.
4.Тези добавки имат по-скоро противоизносващи свойства, отколкото въстановяващи. Те силно се влияят от смолистите отлагания и нагари.

Съвършено новото поколение възтановяващо и противоизносващо покритие е защитено с патент №2237704 от 10.10.2004г.
Moto Guard-ARC се харектеризира с:


1.Липса на твърди абразивни частици и много по нисък коефициент на триене
2.Дебелина на серпентинитния слой 1000nm, а възстановителен ефект 95% от началният ресурс.
3.Наличие на почистващо действие. Почиства маслената среда от смолисти отлагания и нагари.
4.Кратко време за създаване на устойчиво серпентинитно покритие-400-500км пробег.

Moto Guard-ARC не се явява добавка. Съвместим е с всякъкъв вид моторно масло и смазочен материал. Въздейства непосредствено на металите в двойките на триене, като не променя свойствата на смазочният материал. Напълно предотвратява контакта „метал-метал”, синтезира в местата на контактите слой металокерамика-материал с уникални физико-механични свойства. Възстановява и изглажда повърхностите. Има дълготраен ефект. Не съдържа тефлон, графит, молибден, мед и други металоплакиращи вещества. Обработката с Мото Гард-ARC е по време на експлоатация на автомобила. Мото Гард-ARC превъзхожда няколко пъти всички известни антифрикциони добавки и кондиционери на метали, а по възстановителен ефект няма равен.

За какво ни помага Мото Гард:

1. Модифицира повърхностите на триещите се метални части, вследствие на което намалява повърхностната енергия на твърдото тяло;
2. Подобрява антифрикционните и противозадирни свойства, снижава коефициента на триене, чрез намаляване на повърхностната енергия (коефициент на триене близък до тази на леда), така и за сметка на задържането на смазочната среда (маслото) в зоната на триене;
3. Възстановява износените триещи се връзки и детайли в двигателите и трансмисиите до 95% от техния първоначален ресурс;
4. Запълва получените в следствие на работата задирания;
5. Снижава корозионното разрушаване на металните повърхности, като образуваните нарушения на повърхностите се запълват от макромолекули на модификатора;
6. Снижава газопроницаемостта на материалите и същевременно намалява тяхното стареене;
7. Ограничава каталическата активност на металите и смазочната среда, което довежда до снижаване на процесите на деструкция и полимеризация (образуването на нагар и осмоляване).
Двойно удължаване работния пробег на вашия двигател.

Защита на двигателя от „сух старт”

Известно е, че след продължителен престой на автомобила, маслото се стича в картера на двигателя, а сегментите, цилиндрите и разпределителният вал остават сухи. При стартирането на двигателя след такъв претой(сутрин), първоначално тези части не се смазват достатъчно или въобще не се смазват. Дори и в най-усъвършенстваните смазочни системи на съвременното автомобилостроене „сухият старт” бива намаляван, но в никакъв случай и избегнат. Това е моментът, когато износването на триещите се части и вероятността от нараняване на гладките повърхности са най-големи. Многократно фирма Мото Гард ЕООД демонстрира достойнствата на продукта си Мото Гард-ARC за предодваратяване на сухия старт. А имено: работа на двигател без масло в продължение на седмица (Пловдивски панаир 2010г), работа на двигател с вода вместо масло(пресконференция БТА). С Мото Гард-ARC вие успешно удължавате „живота” на автомобила.

Проблемът ниска температура отпада с Moto Guard-ARC.
Зимата е сезонът през който двигтелите на автомобилите се износвот най-много. Това се дължи на ниските температури и тъй нареченият „сух” старт.
С Мото Гард-ARC проблемите ниска температура и сух старт на двигателят отпадат.
Резултатите от изпитанията за стартиране на двигателя при температура -25 градуса С са поразителни – натоварването на електростартерните системи на бензиновите и дизеловите двигатели се намалява съответно с 22% и 16%. Това от своя страна удължава живота на акумулаторната батерия.
Мото Гард – ARC защитава двигателя от блокиране при условия, в които нивото на маслото е недостатъчно или смазочните му свойства са значително нарушени. При пълна липса на масло в картера на тестов автомобил, той е изминал 100км, а при замяна на маслото с вода 1200км.

Ремонт с Moto Guard-ARC.
Съвремените автомобили са сложни технически машини. Но всички те включват в себе си двойки на триене. В процес на експлоатация те се износват и трябва да се ремонтират. Обичайният ремонт е замяна на износените детайли с нови. Тук е и проблемът: твърдостта на новите детайли е съществено по-голяма от тази на останалите, чиято повърхност в значителна степен е износена. В резултат от подмяната на един детайл произтича скокообразно ускорено износване на другите, с които са в контакт, и това довежда до тяхното разрушаване и подмяна. В този смисъл изискванията за идеален ремонт са:

-възстановяване на работоспособността едновремено на всички износени детайли
-престоят на техниката по време на ремонта да е минимален
-ремонтираната техника да има ресурс съизмерим с ресурса на нов механизъм
Тези изисквания удовлетворява единствено ремонта с продукта Мото Гард-ARC.

Какво постигаме с еднократна употреба на Мото Гард-ARC?

1.Възтановяване износването на триещите се възли и дтайли до 95% от първоначалният ресурс
2.Значително намаляване на износването на всички, подложени на интензивно триене части и детайли на двигателя, с което се повишава работният пробег на автомобила най-малко два пъти
3.Почистване на маслените магистрали от смолисти отлагания и нагари
4.Намаляване разхода за гориво
5.Защита на метлните повърхнини от корозия.
6.Защита на двигателя от т.н. „сух старт”, който по друг начин не може да бъде избегнат.
7.Защита на двигатля от блокиране при условия, в които нивото на маслото е недостатъчно или смазочните му свойства са значително нарушени.
8.Повишаване мощноста на двигателя.
9.Повишаване и изравняване компресията на цилиндрите.
10. Обезпечаване на по-равномерна работа на двигателя.
11.Улесняване стартирането на двигателя при много ниски температури.
12.Намаляване токсичноста на изгорелите газове.
13.Удължаване живота на помощните агрегати на мотора (акумолатор и стартер).
14.В случай на загуба на масло гарантира изминаването на минимум 100 км. без наличието на масло в картера до отсраняване на повредата, без никъкви последици за двигателя
15.С намаляване на триенето случаите на дефектиране на скоростна кутия и трансмисия намаляват с 80%

Как да използуваме МОТОГАРД в нашият автомобил.

Съдържанието на флакона с МОТОГАРД от 40мл. е изчислено за обем на двигатели които събират до 5 литра моторно масло или скоростна кутия събираща 2,5 литра трансмисионо масло. При по големи двигатели се препоръчва използуването на 2 и повече опаковки.
1. Двигателят се загрява до оптимална температура.След което се изключва.
2. Флаконът с МОТОГАРД се разклаща интензивно в продължение на 1 минута след което се изсипва в гърловината на двигателя .
3. Във празният вече флакон се добавя малко масло и се разклаща отново, след което се изсипва.
4. Стартира се двигателя – этръгва се на път и работа на място 20 минути.
За скоростни кутии флаконът се изсипва директно в пробката за добавяне на масло.
Препоръчва се тази процедура да става 500-1000 км преди смяната на масло. Изминатите 500 км са напълно достатъчни за създаване на устойчиво покритие.
За автомобили с пробег над 200 000км се препоръчва повторно третиране с МОТОГАРД след смяна на маслото.
Нанесеният от МОТОГАРД слой остава трайно и подържа свойствата си до изминаване най малко 60 000км и продължава до 100 000 км. След изтичане на ресурса може да третирате отново с МОТОГАРД.

За Контакти:

Мото Гард ЕООД, София, бул.Цариградско шосе 133

Източник: moto-guard.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4904